Tarkastelkaamme 610-viraston nimenmuutosta

610-viraston nimen muuttaminen on yritys piilottaa likainen historia Gestapo-tyylisestä organisaatiosta, joka on toiminut lain yläpuolella yksinomaan tarkoituksella vainota Falun Gongia. Sen uusi nimi, pahan kultin puhdistamistoimisto, on myös Jiangin hallinnon laskelmoima, lannistaakseen Falun Gongin harjoittajia paljastamasta Jiangin hallinnon rikoksia. Tosiasia, että Jiang on muuttanut sen nimeä, on merkki siitä, että hän on todella kauhuissaan, kun 610-viraston luonne on tulossa maailman ihmisten tietoisuuteen. 610-viraston perustamisesta lähtien 1999, sen paha luonne on asteittain tullut tietoisuuteen ja paljastetuksi laajalti. 610-virasto on Jiangin henkilökohtaisen Falun Gongin vastaisen kampanjan ilmentymä; elin, jolla on absoluuttinen valta muiden organisaatioiden ylitse, toimien lain yläpuolella, luotu täysin Falun Gongin vainoamiseen. Niin kauan kun se pysyy piilossa, tätä tuhoisaa asetta voitaisiin käyttää Jiangin tahdon mukaan murskamaan Falun Gongia harjoittavien ihmisten sielut ja usko. Mutta mitä enemmän 610-viraston luonnetta ja rakennetta paljastetaan, sitä enemmän se palvelee raskauttavimpana todistusaineistona Jiangin henkilökohtaisesta vainokampanjasta.

Jiangin kampanja Falun Gongia vastaan on Kiinan perustuslakia ja Kiinan lakeja vastaan, sekä myös politbyroon tahtoa ja monia korkea-arvoisia virkamiehiä vastaan Kiinan kommunistipuolueen sisällä. Toteuttaakseen sairaan vainon menettelytapansa, hän loi organisaation, joka toimii Kiinassa absoluuttisella vallalla jokaisen hallituksen yksittäisen tason ja lain ja hallinnon yläpuolella. 610-viraston olemassaolo ja muoto on suora heijastus vainosta, jonka aloitti ja jota kontrolloi tämä mies vastoin lakeja ja kansakunnan tahtoa, mikä on pettänyt valtavan määrän ihmisiä ja pakottanut heidät ottamaan osaa vainoon syyttömiä maanmiehiään vastaan. 610-virasto on hallinnollinen ilmentymä Jiangin aloittamasta Falun Gongin vainosta. Viimeaikaiset oikeusjutut joukkotuhonnasta eivät ole kohdistuneet ainoastaan Jiang Zeminiin vaan myös erityisesti Luo Ganiin ja hänen johtamaansa 610-virastoon. Kun 610-viraston luonne on tullut yhä enemmän paljastetuksi, ja kun yhä enemmän oikeusjuttuja on nostettu, Jiang ja hänen apurinsa yrittävät epätoivoisesti peitellä jälkiään.

Vaino on aina turvautunut raskaasti Falun Gongin luonteen panetteluun.Vainon alussa, kun kukaan ei tiennyt mitä Falun Gong oli ja tosiasioiden puuttuessa, monet maailman ihmiset uskoivat Kiinan propagandaa. Aluksi oli vaikeaa paljastaa vainon todellisuutta johtuen juuri pahan kultin leimasta, jota Jiangin hallinto käytti Falun Gongia vastaan. Mutta ajan kuluessa kun suurempi määrä ihmisiä oppi tuntemaan Falun Gongin, panettelusta on tullut yhä tehottomampaa ja yhä harvemmat ihmiset kuuntelevat Jiangin hallinnon valheita. Pahan kultin kuva on kuitenkin tunteita herättävä, ja on vaikea leima pyyhittäväksi pois ihmisten mielestä silloin kun syytökset on tehty. Jiangin hallinto on käyttänyt tätä leimaa erityisesti sen tunteita herättävän luonteen vuoksi. He ovat myös tietoisia, että Kiinan ulkopuolella perinteiset Qigong-harjoitukset kuten Falun Gong, eivät ole niin hyvin ihmisten tiedossa, joten he voivat manipuloida ihmisten pelkoja ihmisten tietämättömyyden kautta. 610-viraston nimen muuttaminen on osittain tehty sen vuoksi, että Falun Gongin harjoittajilla olisi vaikeuksia paljastaa 610-viraston rikokset ilman että heidän tarvitsee tuoda esiin panettelevaa nimeä, paha kultti.

Itse asiassa organisaatiolle ei ole koskaan ollut olemassa katkeran ironisempaa nimeä kuin tämä. Jos se ei olisi sen tosiasian vuoksi, että se on vastuussa satojen ihmisten kuolemasta ja tuhansien kiduttamisesta, 610-viraston nimeäminen pahan kultin puhdistamistoimistoksi olisi aika huvittavaa. Mikä on todellinen paha kultti?! Falun Gong on meditaation ja harjoituksien muoto, joka seuraa lukemattomien vuosien perinnettä, rauhallisine ja pehmeine harjoitusliikkeineen, jotka ovat rauhoittavia, rentouttavia ja energiaa antavia. Ilman rituaaleja, jäsenyyttä, lahjoituksia tai tunnustuksia, se on kauimpana kultista. Mitä tulee pahaan, se ei voi olla paha korostamalla moraalin kohottamista ja kultivoimalla totuuden, laupeuden ja kärsivällisyyden periaatteita. Mutta jos katsomme 610-virastoa, se on paljon lähempänä täyttämään pahana olemisen ja kultin perusteet.

Kultit tavallisesti aivopesevät uhrinsa, käyttävät lukuisia pakottamisen ja petoksen keinoja juurruttaakseen opetuksiaan viattomille totalitäärisen järjestelmän alla. Vaikka emme esitäkään, että 610-virasto olisi kultti sen täsmällisessä mielessä, se taatusti jakaa monia näitä pelottavia ominaisuuksia, järjestämällä mm. systemaattisesti kymmenien ellei satojen tuhansien ihmisten aivopesua kääntääkseen heidät Falun Gongia vastaan, käyttäen väkivaltaa, petosta ja kaikkia pakotuksen keinoja taivuttaakseen ihmisten mielet ja hengen tehdäkseen heidät yhdenmukaiseksi valheiden ja panettelun oppinsa kanssa. Ne, jota eivät ole halukkaita seuraamaan sen oppia, pakotetaan aivopesuun ja heitä rangaistaan. Ne, jotka seuraavat sen petosta ja valheita, saavat palkintoja ja turvaa. Mitä tulee siihen, onko 610-virasto paha; siitä ei taatusti tarvitse väitellä. Jos organisaatio, joka harkitusti tavoittelee kidutusta, murhaa ja väkivaltaa, jopa mennen niin pitkälle, että se järjestää tiedonvaihtoa kaikkein tehokkaimmista kidutusmenetelmistä, ei ole paha, mitä sitten voitaisiin kutsua pahaksi?

Jäljellä olevalla 610-virastolla ei ole mitään vaikutusta sen rikoksien paljastumiseen maailmalle. Se on edelleen sama organisaatio ja vastuussa samoista rikoksista. Mikä tahansa nimi sille on annettu, Falun Gongin harjoittajat voivat käyttää sitä oman tahtonsa mukaan. Jos haluamme käyttää 610-viraston nimeä, niin voimme tehdä sen. Jos haluamme käyttää uutta nimeä, pahan kultin puhdistamistoimisto, silloin tässä ei ole mitään pelättävää. Se on tilaisuus puhua ja paljastaa vielä selvemmin propagandakampanja ja panettelu Falun Gongia vastaan kokonaisuuteen kuuluvana osana Jiangin vainoa. Se on mahdollisuus paljastaa kuinka kyynisesti laskelmoitu panettelu on yrittänyt myrkyttää muun maailman, ja rohkaissut muita maita omaksumaan passiivisen aseman. Se on mahdollisuus näyttää joukkotuhonnan luonne, joka ei ole pelkästään vainonnut ihmisryhmää väkivallan ja kidutuksen kautta, vaan joka on yrittänyt pettää koko kansakunnan vainoamalla 100 miljoonaa maanmiestään.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a16248-article.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.