Yhdysvallat: Kongressin jäsenet pyytävät että Mary Kay Inc. peruuttaa vaatimuksen, että yrityksen myyjät Kiinassa allekirjoittavat "Käyttäytymisnormin sopimuksia”

17. Marraskuuta 2003, Yhdysvaltain kongressin jäsenet Chris Smith (Kansainvälisten suhteiden komitean varapuheenjohtaja), Tom Lantos (korkeimmassa asemassa oleva demokraattinen jäsen) ja Ileana Ros-Lehtinen (Keski-Idän ja Keski-Aasian alakomitean puheenjohtaja) kirjoittivat herra Richard R. Rogersille, joka on puheenjohtaja ja Mary Kay Inc.:in CEO, pyytäen välitöntä peruutusta vaatimuksesta, jonka Mary Kay China on asettanut myyjilleen siitä, että he allekirjoittavat ”Käytösnormin sopimuksia” jotka erityisesti mainitsevat Falun Gongin ja muita uskonnollisia, hengellisiä tai poliittisia liikkeitä.

Nämä kolme vaikutusvaltaista kongressin jäsentä sanoivat kirjeessään: ”Kirjoitamme ilmaistaksemme suuren huolemme Mary Kay Inc:in päätöksestä näytellä aktiivista osaa kun se tukee Kiinan sortavia lakeja jotka liittyvät kiinalaisten osallistumiseen uskonnollisiin ja hengellisiin yhdistyksiin. Olemme erityisesti yllättyneitä Mary Kayn päätöksestä kun tunnetaan julkituodun uskon tärkeys Mary Kay Inc.:lle

Kirje kertoi, ”Kuten tiedätte, Kiinan hallitus on ottanut osaa systemaattiseen ja julmaan kampanjaan tukahduttamaan Falun Gongin hengellisen liikkeen 1999:stä lähtien. Leimaten Falun Gongin ”kultiksi”, Kiinan hallitus on tuominnut kymmeniä tuhansia Falun Gongin harjoittajia vankilaan, ”uudelleenkoulutukseen työleirin avulla” ja psykiatrisiin laitoksiin. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan useita satoja Falun Gongin kannattajia on kuollut pidätyksien aikana kidutukseen, pahoinpitelyyn ja huonoon hoitoon ja heidän ruumiinsa on poltettu välittömästi, jotta heidän perheensä ei näkisi sitä pahoinpitelyä, jota heidän sukulaisilleen on aiheutettu. Ne Falun Gongin kannattajat jotka ovat onnekseen välttyneet Kiinan hallituksen vangitsemiselta, ovat olleet röyhkeän valtion opetuskampanjan kohteena, joka yrittää pakottaa harjoittajat luopumaan Falun Gongista.

Nämä kolme kongressin jäsentä sanoivat, ”Vainosta lähtien, vuonna 1999, Yhdysvallat on protestoinut korkeimmalta tasolta asti Falun Gongin harjoittajien kauhistuttavasta kohtelusta. Juuri viime vuonna presidentti Bush mainitsi kirjeessään kongressille, että Yhdysvallat on ”toistuvasti painottanut Kiinan hallitukselle, että sillä ei ole mitään oikeutusta sen julmaan Falun Gongin tukahduttamiseen.” Sekä edustajainhuone, että senaatti ovat myös toistuvasti pyytäneet Kiinan hallitusta lopettamaan Falun Gongin harjoittajien vainon.

”Olemme näiden syiden vuoksi järkyttyneitä Mary Kay Inc.:in päätöksestä vaatia, minkä pääkonttorinne henkilökunta Dallasissa on vahvistanut, että myyjät Kiinassa, jotka ovat lukumäärältään kymmeniä tuhansia, allekirjoittavat ”käytösnormin sopimuksia” antaen ymmärtää, että he eivät harjoita eivätkä puolusta Falun Gongia. Falun Gongin edustajien mukaan useat Mary Kayn myyjistä on erotettu, koska he eivät kyenneet allekirjoittamaan tätä sopimusta. Henkilökuntanne on myös antanut ymmärtää että Mary Kay China antoi tämän ohjeen elokuussa 2003, mutta että Mary Kay International’in on vielä annettava ohje, joka peruuttaa tämän menettelytavan.

Kirje sanoo, ” On kohtuutonta että Mary Kay Inc. antaisi myöntävän päätöksen näytellä tärkeää osaa tukemalla Kiinan hallituksen julmaa kampanjaa tiettyä henkistä liikettä vastaan Kiinassa. Samalla kun saattaa olla kohtuullista vaatia että Mary Kayn myyjät Kiinassa noudattavat Kiinan lakeja, se tosiasia, että ainoa laki joka mainittiin, on kielto Falun Gongin kannattamisesta, antaa ymmärtää että tämän menetelmän päämäärä on tunnistaa ja erottaa kaikki Falun Gongin kannattajat, tai pakottaa Falun Gongin kannattajat luopumaan uskostaan kirjallisesti saadakseen pitää työpaikkansa Mary Kayllä. Samalla kun emme pyydä Mary Kay Inc’tä agressiviisesti menemään Kiinan rajoitettuja lakeja vastaan, joilla on suhde Falun Gongiin ja muihin uskonnollisiin ja henkisiin liikkeisiin, olemme järkyttyneitä siitä, että amerikkalainen liikeyritys, erikoisesti sellainen joka väittää laittavansa ”Jumalan ensiksi” tahtoisi liittyä Kiinan hallituksen julman kampanjan kannattajaksi tunnistamaan ja vainoamaan erityisen henkisen liikkeen jäseniä.

Nämä kolme kongressin jäsentä sanoivat, ”Pyydämme sen vuoks,i että Mary Kay Inc. kumoaa heti vaatimukset jotka Mary Kay China on asettanut myyjilleen siitä, että he allekirjoittavat ”Käytösnormin sopimuksia” jotka erityisesti mainitsevat Falun Gongin tai minkä tahansa muun uskonnollisen, henkisen tai poliittisen liikkeen. Kiinan hallitus tulee epäilemättä olemaan tyytymätön Mary Kayn päätökseen mutta se tosiasia, että Mary Kay antaa työtä tuhansille Kiinan kansalaisille maassa, jossa on kasvava työttömyys, ei anna Kiinan hallitukselle muuta kuin pienen vaihtoehdon myöntyä Mary Kayn periaatepäätökseen.

Lähde: http://se.clearwisdom.net/emh/articles/2003/11/18/42369.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.