Supporting Human Rights in China (SHRIC) lehdistötiedote: Mielipideilmaisuja Euroopan Neuvoston päätöslauselmaehdotuksen tukemiseksi

TUOMITKAA TOTALITAARISTEN KOMMUNISTIHALLITUKSIEN RIKOKSET IHMISKUNTAA VASTAAN!


Lauantaina 21.1.

Norrmalmstorg Tukholma klo 12-14

Mukana:
Ana Maria Narti, eduskunnan jäsen, Kansanpuolue
Avni Dervishi, liberaalinen maahanmuuttajaliitto
Zhen Maiping, varapuheenjohtaja, Independent Chinese PEN Center
Dan Alfjorden, Uumajan YK-yhdistys
Petra Lindberg, puheenjohtaja SHRIC

Kontaktihenkilö mediaan: Petra Lindberg: 0736-952358

Kungsportsplatsen Göteborg klo 12-13:

Mukana:
Göran Lindblad, päätöslauselmaehdotuksen kirjoittaja
International Society for Human Rights, edustajia
The Epoch Times ja SHRIC.

Kontaktihenkilö mediaan: Viveka Enoksson, Varajäsen SHRIC: 0739-893233

Tammikuun 25. päivänä Euroopan Neuvosto äänestää päätöslauselmaehdotuksesta joka perustuu ruotsalaisen kansanedustajan Göran Lindbladin tekemään raporttiin, jossa tuomitaan menneiden totalitaaristen kommunistihallituksien tekemät rikokset. Euroopan Neuvostossa on 46 jäsenmaata ja siihen kuuluu myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin.

Ote päätöslauselmaehdotuksesta:

”Totaalitaariset kommunistihallitukset, jotka johtivat keski- ja Itä-Eurooppaa viime vuosisadalla ja jotka edelleen ovat vallassa useissa maissa maailmassa, ovat poikkeuksetta laajamittaisesti loukanneet ihmisoikeuksia. Loukkaukset eroavat riippuen kulttuurista, maasta ja historian jaksosta ja niihin on sisältynyt sekä yksilöiden että joukkomurhia ja teloituksia, kuolintapauksia keskitysleireillä, nälkää, maasta karkotuksia, kidutuksia, orjatyötä ja muita laajoja fyysisen terrorin muotoja”.

Lue koko päätöslauselmaehdotus

”TÄTÄ EMME VOI KOSKAAN UNOHTAA”

Nyt on korkea aika paljastaa kaikki ne ihmisoikeusrikokset, jotka sitten viime vuosisadan alusta on tehty ja tehdään kommunistihallituksien toimesta kautta maailman. Tuomalla esille kommunistihallituksien verinen historia ja painostus, voivat kaikki ne jotka tapettiin kommunismin nimissä Tsekkoslovakiassa, Puolassa, Neuvostoliitossa ja Kiinassa ym. maissa, vihdoinkin saada hyvityksen.

Miljoonat ihmiset, jotka totalitaaristen kommunistihallituksien johtamana ovat joutuneet asettamaan elämänsä epäinhimillisiin olosuhteisiin, sekä kaikki heidän lähimmäisensä jotka ovat kärsineet tai kärsivät yhä, ovat odottaneet liian kauan tätä tunnustusta ja todistetta inhimillisyydestä!

Arvioitu kuolleitten lukumäärä kommunistijohdon aikana:

* Neuvostoliitto 20 miljoonaa
* Kiina 65 miljoonaa
* Vietnam 1 miljoona
* Pohjoiskorea 2 miljoonaa
* Kambodza 2 miljoonaa
* Itä-Eurooppa 1 miljoona
* Latinalainen Amerikka 150 000
* Afrikka 1,7 miljoonaa
* Afganistan 1,5 miljoonaa

Euroopan mailla ja kansoilla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus tämän päivän nuorten ja tulevien sukupolvien vuoksi, ottaa etäisyyttä kaikkiin näihin hirvittäviin rikoksiin ja tuomita syylliset – eikä vähiten tärkeää – estää niiden jatkuminen.

Kaikki ovat tervetulleita tukemaan Euroopan Neuvoston päätöslauselmaehdotusta!

Aloitteen tekijät mielipideilmaisuille: Vapaaehtoisjärjestö Supporting Human Rights in China (SHRIC) keskus Ruotsissa, tukee päätöslauselmaehdotusta ja on huomannut, että viimeisen vuoden aikana on tapahtunut massaeroaminen Kiinan kommunistisesta puolueesta, noin 15 000 eroaa päivittäin. Tähän päivään mennessä noin 7,2 miljoona kiinalaista on vahvistanut eronsa puolueesta The Epoch Times –lehden mukaan.

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.