EFGIC: Saksan oikeusjuttu Kiinan entistä johtajaa Jiang Zeminiä vastaan joukkotuhonnasta, kidutuksesta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan Falun Gongin harjoittajien vainoamisesta Kiinassa

LONTOO (EFGIC) – 20. marraskuuta 2001, 36 länsimaalaista Falun Gongin harjoittajaa ilmaisi mieltään Kiinan kuuluisalla Taivaallisen rauhan aukiolla, pyytäen oikeudenmukaisuutta Falun Gongille Kiinassa. Heidät pidätettiin väkisin ja karkotettiin maasta. Nyt kaksi vuotta myöhemmin jotkut saksalaiset, jotka osallistuivat mielenilmaukseen, ovat jättämässä kannetta valtion syyttäjälle Karlsruhessa Saksassa Kiinan entistä presidenttiä Jiang Zeminiä ja kahta muuta pitkäaikaista virkamiestä vastaan heidän roolistaan Falun Gongin vainossa. Kanne syyttää heitä joukkotuhonnasta, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja kidutuksesta, ja myös vaarallisesta ruumiillisesta vahingosta Falun Gongin harjoittajille Kiinassa.

Oikeusjutun on nostanut kaikkiaan 39 vainon uhria, Saksan Falun Dafa-yhdistys ja asukkaat, jotka ottamalla osaa tähän oikeusjuttuun, antaumuksellisesti auttavat lopettamaan terrorikampanjaa Falun Gongia vastaan Kiinassa. Oikeusjuttu sisältää henkilökohtaisia todistajanlausuntoja viideltätoista vainon uhrilta, jotka elävät Kiinan ulkopuolella. Virallinen dokumentti sisältää yli 800 kuolemantapausta tässä vainossa, samoin kuin muita uhreja, antaa selonteon terrorikanpanjan käsittämättömästä laajuudesta, kidutusmenetelmistä ja vainosta, joka kohdistuu ihmisiin kaikilta elämän aloilta Kiinassa.

Lakimies Wolfgang Kaleck Berliinistä, joka edustaa syyttäjiä, on tunnettu Argentiinan sotilasjuntan saksalaisten uhrien edustajana. Mitä tulee sen seurauksiin ja merkittävyyteen, tämä oikeusjuttu pitäisi pitää samanarvoisena suhteessa Milosevicin ja Pinochetin tapauksiin. Kuten Johannes Rau kommentoi Nanjingissa: ”Ihmisoikeuksilla on yleismaailmallinen tarkoitus.” Syyskuussa 2003 Saksan valtakunnan Presidentti jatkoi lausunnossaan ihmisoikeuksista noin tuhannen opiskelijan ja professoreiden edessä Nanjingin yliopistolla: ”Jos se koskee henkilön perustavanlaatuisia oikeuksia elämään, vapauteen ja suojeluun kidutukselta, mielivaltaiselta pidätykseltä ja syrjinnältä – edellytykset kyetä ´kulkemaan oikeudenmukaisesti´ - silloin ei voi olla mitään kompromisseja perussuhtaumisessa.” Tämän oikeusjutun tarkistettavaksi jättäminen, joka alkoi marraskuussa 2003 Saksassa, perustuu tälle älylliselle perustalle. Tämä oikeusjuttu keskittyy täysin Jiang Zeminin ja hänen seuraajiensa rikoksiin, jotka eivät edusta Kiinan kansaa eivätkä Kiinan valtiota.

Falun Gongin vaino perustuu Jiang Zeminin ohjeisiin: “Mustatkaa Falun Gongin maine. Katkaistaa Falun Gongin rahalliset lähteet. Tuhotkaa fyysisesti Falun Gongin harjoittajat.” Menneen neljän vuoden aikana, tämä käsky on häirinnyt miljoonia kiinalaisia. Harjoittajien sukulaisia, ystäviä, yrityksiä, kouluja ja muita koululaitoksia on pakotettu ottamaan osaa Falun Gongin vastaiseen vainoon yllyttämällä heitä pettämään harjoittajat, tai heidät on saatu maksamaan sakkoja estääkseen Falun Gongin harjoittajien laittomat pidätykset. Noin 100 000 Falun Gongin harjoittajaa vankiloissa ja työleireillä on pahoinpidelty, kidutettu, aivopesty ja pakotettu luopumaan heidän moraalisista periaatteistaan. Perheitä on hajotettu, ihmisiä on ajettu asumaan kaduille, naisia on raiskattu ja pakotettu tekemään abortteja ja syyttömiä on kidutettu kuoliaaksi.

Kansainvälisen lain vastaisten rikoksien laki, esiteltynä 26. kesäkuuta 2002, artikla 1, osa 1, jaos 1, toteaa: “Tämä teko käsittää kaikki rikolliset teot kansainvälistä lakia vastaan, jotka on osoitettu tässä laissa, vakaviin rikollisiin tekoihin, jotka on osoitettu siinä, vaikka kun teko tehtiin ulkomailla tai sillä ei ole suhdetta Saksaan.”

YK:n Yleissopimus joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi sanoo:

II artikla: Tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan joukkotuhonnalla jokaista seuraavaa tekoa, joka tähtää jonkin kansallisen, etnisen, rodullisen tai uskonnollisen ryhmän hävittämiseen tässä sen ominaisuudessa joko kokonaan tai osittain:

(a) ryhmän jäsenten tappamista;
(b) vaikean ruumiillisen tai henkisen vamman aiheuttamista ryhmän jäsenille;
(c) ryhmän elinehtojen tahallista huonontamista tarkoituksella aikaansaada sen fyysinen hävittäminen joko kokonaan tai osittain;
(d) toimenpiteiden toteuttamista, joiden tarkoituksena on syntyvyyden ehkäiseminen ryhmän piirissä;
(e) lasten pakollista siirtämistä ryhmästä toiseen.

YK:n sopimus valmisteltiin ja allekirjoitettiin sitoutuneiden osapuolien toimesta, mukaan lukien Saksa. Yleisopimus toteaa seuraavasti: ” todeten, että joukkotuhonta historian kaikkina aikoina on aiheuttanut ihmiskunnalle suuria menetyksiä; ja vakuuttuneina siitä, että kansainvälinen yhteistoiminta ihmiskunnan vapauttamiseksi tästä vitsauksesta on tarpeen.”


Lisäkysymyksiä ja haastettuja varten, ottakaa yhteyttä:

Mrs Waltraud Ng, Tel.: 06201-15672, mobile: 0173-3135532

Mrs Andrea Fischer, Tel.: 030-7523594, mobile: 0160-95012757
e-mail: info@falungong.de verkkosivut: www.faluninfo.de

# # #

TAUSTAA

Falun Gong, joka tunnetaan myös nimellä (Falun Dafa) on täysin rauhanomainen kehon ja mielen harjoitus, jossa on viisi liikesarjaa. Harjoittaminen perustuu periaatteisiin: totuudenmukaisuus, laupeus ja kärsivällisyys. Falun Gongia opetettiin yksityisesti tuhansia vuosia, ennen kuin se tuotiin julkisuuteen Mestari Li Hongzhin toimesta Kiinassa vuonna 1992. Harjoituksella on juurensa kiinalaisessa kulttuurissa, mutta se ei ole suoranaista sukua buddhalaisuuden tai taolaisuuden harjoituksille. Esittelynsä jälkeen Falun Gong levisi nopeasti suullisesti ja sitä harjoitetaan tällä hetkellä yli 60 maassa. Miljoonat ihmiset ovat huomanneet huomattavan positiivisen vaikutuksen terveydessään harjoittaessaan Falun Gongia. Falun Gongin opettaja Li Hongzhi on saanut satoja kunniamainintoja, ja hän on ollut kolmena vuotena mm. Nobelin rauhanpalkinnon ehdokkaana.

Vuonna 1999 kun Falun Gongin harjoittajia oli lähes 100 miljoonaa – kymmeniä miljoonia enemmän kuin kommunistisessa puolueessa jäseniä – Jiang Zeminin johdolla (raportti)Kiinan hallinto kielsi Falun Gongin. Käynnistettiin voimakas kampanja, jossa mediaa käytettiin levittämään valheita ja lavastamaan Falun Gong, saaden sen näyttämään syylliseltä. Kykenemättömänä murskaamaan tahdon miljoonilta ihmisiltä, jotka olivat kokeneet positiivisia muutoksia terveydessään, Jiangin hallinto on voimistanut kampanjaa nostamaan yleisen mielipiteen Falun Gongia vastaan, samalla vangiten, kiduttaen ja jopa murhaten niitä, jotka harjoittavat sitä.

Yli neljän vuoden aikana Kiinan viranomaisten käsissä kuolleiden Falun Gongin harjoittajien vahvistettu lukumäärä Falun Dafan informaatiokeskuksen mukaan on 824 (raportit / lähteet), kun todellinen luku Kiinan sisäisten tietojen mukaan on yli 2000. Asiantuntijat sanovat, että luku on paljon suurempi. Satoja tuhansia ihmisiä on pidätetty; tuhansia on tuomittu vankiloihin ja mielisairaaloihin; yli 100 000 on tuomittu laittomasti työleireille ilman oikeudenkäyntiä.


www.falundafa.org
www.faluninfo.net
www.flgjustice.org

# # #

JOS HALUATTE LISÄTIETOJA, OTTAKAA YHTEYTTÄ SUOMEN FALUN DAFA –YHDISTYKSEEN
Mikko Mattila +358 40 5044 838

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.