Suomalaiset protestoivat Thaimaan poliisien suorittamia Falun Gongin harjoittajien pidätyksiä

Joulukuun 27. päivänä 2005 joitakin suomalaisia Falun Gongin harjoittajia toimitti Thaimaan konsulaatille protestikirjeen koskien Thaimaan poliisien suorittamia Falun Gongin harjoittajien pidätyksiä, jotka rikkovat harjoittajien perustavia ihmisoikeuksia. Tapaamisen aikana keskusteltiin myös yleisesti Falun Gongista sekä Kiinan ihmisoikeustilanteesta.

Joulukuun 10. päivänä 2005 harjoittajat Thaimaassa protestoivat Kiinan suurlähetystön edustalla Kiinassa sattunutta tapausta, jossa KKP:n häijy poliisi raiskasi kaksi Falun Gongia harjoittanutta naista. Tuona päivänä Thaimaan poliisien nähtiin menevän Kiinan suurlähetystölle. Kohta kymmenisen Thaimaan poliisia virka- ja siviiliasuissa ylitti tien ja tuli estämään harjoittajien rauhanomaisen mielenosoituksen, tutkimaan heidän laukkujaan ja siirtämään heitä, minkä yhteydessä jotkut harjoittajat saivat fyysisiä vammoja ja heidän omaisuutta rikkoutui.

Joulukuun 15. päivänä Thaimaan poliisit pidättivät kahdeksan Falun Gongin harjoittajaa, jotka protestoivat KKP:n raiskaajapoliisien rikoksia. Tällä hetkellä kuusi harjoittajaa on yhä laittomasti pidätettyinä. Yhtä nuorta lasta lukuun ottamatta harjoittajat ovat syömälakossa. Kahden 4- ja 6-vuotiaiden lasten vanhemmat ovat pidätettyjen joukossa, ja lapset ovat joutuneet olemaan ilman vanhempiaan. Tilanne on erittäin vakava.

Thaimaan viranomaisille suunnattu avoin kirje vaatii perusteellista ja nopeaa tapauksen tutkimusta, pyytää Thaimaan hallitusta olemaan taipumatta Kiinan kommunistisen puolueen painostukseen ja toimimaan siten apuna Falun Gongin vainossa. Avoimessa kirjeessä vaaditaan vapauttamaan välittömästi vangitut Falun Gongin harjoittajat, sekä pyydetään myös mahdollista apua kansainvälisiltä toimijoilta, jotka auttavat KKP:n suorittamien ihmisoikeusrikoksien tutkimisessa ympäri maailmaa.

Harjoittajat kertoivat konsulaatille myös Falun Gongin kultivointimenetelmän luonteesta, ja sen periaatteista “totuus, laupeus, kärsivällisyys,” sekä kuinka Falun Gong on levinnyt yli 80 maahan ja kuinka harjoittaminen lisää ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. He keskustelivat myös Falun Gongin vainosta Kiinassa ja kuinka Kiinan valtion kontrolloiman median propaganda on vaikuttanut vainon olemassaoloon. Thaimaan hallituksen edustaja kuunteli tarkkaavaisesti harjoittajia, otti kirjeen vastaan ja lupasi toimittaa sen eteenpäin Thaimaahan.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a30661-article.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.