Ensikäden tietoa syyskuun 23. päivänä sattuneista harjoittajien joukkopidätyksistä Daqingin kaupungissa (osa 4)

Osa 1: http://fi.clearharmony.net/articles/200512/3536.html
Osa 2: http://fi.clearharmony.net/articles/200512/3552.html
Osa 3: http://fi.clearharmony.net/articles/200512/3578.html


Harjoittajia syytetään laittomasti

Kaikkia pidätettyjä Falun Gongin harjoittajia syytetään samasta rikoksesta, ”Lain täytäntöönpanon häirinnästä käyttämällä [herjaava sana poistettu]”, joka on peräisin rikoslain kohdasta 300.” [herjaava sana poistettu] liittyvien rikoksien momenttien täytäntöönpanon selvittäminen Korkeimman oikeuden ja syyttäjän toimesta”, ja ”Kansankongressin päätökset kieltää, sortaa ja rangaista [herjaava sana poistettu]-toimintoja.”

Yllä mainittu “selvittäminen” tarkoittaa sitä, että jos tulostaa Falun Gongiin liittyvää materiaalia, kertoo faktat ihmisille ja pysyy vakaana uskossaan ”Totuudenmukaisuuteen, Laupeuteen, Kärsivällisyyteen” – olipa tämä yhteiskunnalle hyödyllistä tai ei – Kiinan kommunistisen puolueen (KKP) diktaattorit sanovat sinun tehneen rikoksen ja voivat tuomita ankaraan ”rangaistukseen”. Kiinan perustuslain mukaan ”kaikilla asukkailla on oikeus puhevapauteen.” Kansainvälisen ihmisoikeussopimuksen kohta 19. mukaan ”Kaikilla yksilöillä on vapaus ilmaista mielipiteitään, levittää tai vastaanottaa tietoa tiedotusvälineistä ilman maan rajojen rajoituksia. Kyseessä voi olla mikä tahansa viestintämuoto, kuten suullinen, painettu, kirjoitettu tai taide.”

Sen jälkeen kun Li Qingzuo ja hänen tyttärensä sekä miniänsä pidätettiin, eräs perheenjäsenistä meni Donghun poliisiasemalle pyytämään selvitystä. Poliisipäällikkö sanoi: ”Maakunnallinen hallitus määräsi meidät pidättämään listallisen harjoittajia 23. syyskuuta.” Perheenjäsen kysyi: ”Mitä lakia he ovat rikkoneet?” Päällikkö sanoi: ”Li Qingzuolla on huono asenne. Hän huusi ‘Falun Dafa on hyvä’, kun hänet pidätettiin ja pantiin poliisiautoon.”

Poliiseilla ei ollut etsintälupia. Kun harjoittaja kysyi etsintälupaa, poliisi vastasi: “Mikä lupa? Meillä on monta.” Hän veti esiin taskustaan useita tyhjiä papereita, täytti ne ja uhkaili: “Riittääkö tämä? Jos tämä ei riitä, täytän lisää. Mutta tutkin asuntosi yhtä monta kertaa kuin minulla on lupia.”

Myöhemmin kävi ilmi, että poliiseilla oli etukäteen leimattuja ja suljettuja tyhjiä etsintälupia mukanaan ja he täyttivät niitä omin päin. Pidättäessään Tang Zengye’tä ja tutkiessaan hänen vanhempiensa ja veljensä asuntoja, Tangin perheenjäsenet kyseenalaistivat poliisien toiminnan. Poliisit vastasivat: ”Tang Zengyellä on ”Internet-ongelmia.”

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a29940-article.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.