Englanti: Vuosittainen Falun Dafa –konferenssi järjestettiin menestyksekkäästi Oxfordissa

Paikalliset Falun Gongin harjoittajat järjestivät vuoden 2005 Falun Dafa -kokemustenjakokonferenssin Oxfordissa 28. elokuuta.

Avointa kokemusten jakamista

Konferenssisali oli katettu yksinkertaisesti, mutta silti juhlavasti. Useat Falun Gongin harjoittajat jakoivat kokemuksiaan kultivoinnin harjoittamisesta tänä erityisenä aikana.

Kaksi uutta harjoittajaa kertoi miten he olivat alkaneet harjoittaa Falun Gongia ja kultivointia. He mainitsivat myös miten olivat päässeet yli ujoudestaan ja osallistuneet Falun Gongin vainosta tiedottaviin tapahtumiin.

Länsimainen harjoittaja Natalia kertoi miten hän oli aloittanut harjoittamisen Englannissa ja myöhemmin esitellyt Falun Gongia kotimaassaan Argentiinassa. Hän kertoi myös mm. kokemuksistaan kidutuksen vastaisesta näyttelystä sekä muista tapahtumista, joiden tarkoituksena oli kertoa Falun Gongin vainosta.

Toiset harjoittajat kertoivat miten he ovat yrittäneet kertoa kiinalaisille totuuden Falun Gongista ja näin selventää Kiinan kommunistipuolueen pahaa propagandaa ihmisten mielistä. Muina aiheina oli myös koordinointi vaikeissa olosuhteissa oikeamielisin ajatuksin ja teoin.

Falun Gongin harjoittaja hra Liun mukaan tämän kaltaisten konferenssien kautta harjoittajat voivat oppia toisiltaan kultivoimaan paremmin. ”Koko ryhmän kokonaisvaltaiselle kehitykselle tämä on erittäin hyödyllistä ja antaa tehokkuutta Falun Gongista tiedottamiselle paikallisille ihmisille.

Herra You sanoi, että Falun Gongin harjoittajien ahkeran tiedotustyön kautta, kun he kertovat ihmisille Falun Gongista ja Kiinan kommunistipuolueen pahuudesta, yhä useammat kiinalaiset näkevät valoisan tulevaisuuden.

Iso-Britannian Falun Dafa -kokemustenjakokonferenssi järjestetään vuosittain, alkaen vuodesta 1999.

Mitä on Falun Dafa / Falun Gong?

FALUN DAFA (tunnetaan länsimaissa paremmin nimellä Falun Gong) on muinainen qigong-harjoituksen muoto. Qigong on Taijin ohella laajimmin tunnettu perinteinen kiinalainen kultivointimenetelmä. Kultivointi viittaa sekä fyysisiin harjoituksiin, joilla jalostetaan kehon energiaa, että henkiseen ”harjoittamiseen”, yksinkertaisemmin ilmaistuna pyrkimykseen elää elämänsä hyvänä ihmisenä, epäitsekkäästi ja myötätunnolla muita ihmisiä kohtaan. Henkisen kultivoinnin voi ymmärtää myös oman moraalin jalostamiseksi. Itämaisessa sivistyksessä kultivoinnin harjoittaminen on tärkeä osa monien ihmisten elämää, ja sillä on ikiaikaiset perinteet.

Falun Dafa ja Falun Gong –nimet tulevat kiinan kielestä: Fa Lun = lakipyörä, Da Fa = suuri laki; Gong merkitsee kultivointienergiaa tai harjoitusta, joka kultivoi tätä energiaa. Falun Gong –nimi viittaakin itse harjoitusmenetelmään, ja Falun Dafa on kattavampi nimi koko harjoitusmenetelmälle oppeineen.

###

Falun Dafan tausta

Falun Dafan opettaja Li Hongzhi toi menetelmän julkisuuteen Kiinassa vuonna 1992. Tätä ennen Falun Gong oli ollut yksityinen harjoitusmenetelmä, siirtyen opettajalta sukupolvien ketjussa ainoastaan yhdelle oppilaalle. Seitsemässä vuodessa Falun Dafasta kasvoi Kiinan suosituin qigong-menetelmä. Vuonna 1999 harjoittajia oli arviolta 100 miljoonaa.

Länsimaissa Falun Dafaa saatetaan paremman luokituksen puuttuessa pitää uskonnollisena (uskonnon määritelmästä riippuen), ennen kaikkea sen sisältämien henkisten periaatteiden vuoksi. Falun Dafa on joka tapauksessa yksilökohtainen ja omista lähtökohdistaan täysin jäkiperäinen harjoitus, jonka toimivuuden jokainen voi omalla kohdallaan todeta varsin helposti. Sen ymmärrys maailmankaikkeudesta on toki erilainen kuin yleensä länsimaisella nykytieteellä, jolle todellisuus avautuu tieteen omien teoreettisten silmälasien läpi tarkasteltuna. Se ei kuitenkaan ole ristiriidassa tieteellisen ajattelun kanssa, joka itsessään on jatkuvasti muuttuvaa.

Falun Dafaan ei kuulu rituaaleja, temppeleitä, mestarin palvontaa, maksuja, yhteisön painostusta tai hurmoshenkeä. Sen sijaan Falun Dafan periaatteet opettavat harjoittajaa muun muassa ottamaan toiset ihmiset huomioon, luopumaan itsekkyydestä ja olemaan myötätuntoinen – Falun Dafan periaatteiden eli totuudenmukaisuuden, laupeuden ja kärsivällisyyden mukaan.

Yhteenveto Falun Gongin vainosta Kiinassa

Vuonna 1992, kun Falun Gongin oppijärjestelmä ensimmäistä kertaa esiteltiin Kiinassa, se otettiin vastaan erittäin hyvin. Kiinan hallitus halusi Falun Gongia opetettavan valtiollisesti. Tähän Falun Gongin opettaja Li Hongzhi ei kuitenkaan suostunut sillä perusteella, että Falun Gongin tulee olla vapaa, maksuton ja kaikkien saatavilla – kansalaisuudesta, kulttuurista ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Näin ollen Falun Gongia ei hyväksytty minkään yhteiskunnallisen kategorian alle, eikä se saanut Kiinan viranomaisilta minkäänlaista laillista suojaa tai asemaa.

Falun Gongin ennennäkemätön, räjähdysmäinen suosio alkoi herättää pelkoa tietyissä Kiinan hallituksen johtohenkilöissä. Vuoden 1999 alussa valtion tekemä tutkimus osoitti, että 70 miljoonaa Kiinan kansalaista harjoitti Falun Gongia, mukaan lukien mm. monia puolueen jäseniä, hallituksen virkamiehiä, opettajia ja professoreita, poliiseja ja armeijan upseereita. Presidentti Jiang Zemin ja eräät muut hallituksen johtohenkilöt hermostuivat tästä yhä enemmän, ja monet hallituksen virkamiehet käyttivät Falun Gongin panettelua ja vihan lietsontaa keinona saavuttaa itselleen poliittista huomiota Kiinan johdon silmissä. Ilmeni tapauksia, joissa poliisit estivät Falun Gongin harjoitusten tekemisen ja häiritsivät harjoittajia eri tavoin. Mediassa julkaistiin vääristeltyjä uutisia Falun Gongista, pyrkimyksenä luoda siitä huono kuva kansan silmissä.

Tianjinin kaupungissa 23. huhtikuuta 1999 kaksitoista Falun Gongin harjoittajaa pidätettiin ja poliisit pieksivät satoja. Kaksi päivää tapauksen jälkeen 10 000 harjoittajaa kerääntyi Pekingin keskustaan Zhongnanhain eli Kiinan keskushallinnon päärakennuksen ulkopuolelle esittääkseen anomuksen laillisesta ja rauhallisesta ympäristöstä, jossa he voisivat harjoittaa Falun Gongia. Harjoittajat olivat tulleet paikalle kukin omasta tahdostaan, jättääkseen vetoomuksen Kiinan hallinnon päävetoomustoimistoon, joka sijaitsee Zhongnanhaissa. Harjoittajat odottivat rauhallisesti rakennuksen ulkopuolella vetoomustoimiston vastausta, ja kaikki palasivat kotiinsa sen jälkeen kun harjoittajien ryhmä oli otettu vastaan; he saivat keskustella pääministerin ja muutamien hallituksen jäsenten kanssa. Keskustelussa harjoittajille luvattiin rauhalliset olosuhteet harjoittamiseen. He eivät tienneet, että todellisuudessa hallitus aikoi aloittaa kampanjan Falun Gongin tuhoamiseksi vain pari kuukautta myöhemmin. Osa Kiinan johdosta näki harjoittajien suurimittaisen vetoomuksen mielenosoituksena, ja presidentti Jiang Zemin reagoi siihen raivoisasti, käynnistäen salassa valmistelut Falun Gongin kieltämiseksi ja sen hävittämiseksi.

Kesäkuun 20. päivänä 1999 kampanja Falun Gongin ”hävittämiseksi” aloitettiin. Satojen Falun Gongin yhteyshenkilöiden koteihin tehtiin keskiyöllä rynnäkkö ja heidät vangittiin. Kodit tutkittiin tarkkaan, ja kaikki Falun Gongiin liittyvä materiaali takavarikoitiin. Kaksi päivää tämän jälkeen Falun Gong julistettiin virallisesti laittomaksi. Miljoonia takavarikoituja Falun Gong -kirjoja ja kasettinauhoja poltettiin ja tuhottiin. Tuhansia harjoittajia vangittiin ja piestiin heidän vedotessaan hallitukseen vetoomustoimistoissa ja valtion virastoissa eri puolilla maata, ja kaksi päivää aiemmin vangittuja harjoittajia tuomittiin pitkiin vankeusrangaistuksiin.

Oikeuttaakseen julman sortonsa Kiinan hallitus aloitti voimakkaan propagandakampanjan Falun Gongia vastaan. Se julkaisi kaikissa tiedotusvälineissä tekaistuja, raakoja kertomuksia Falun Gongin pahuudesta ja väärensi tosiasioita salatakseen totuuden. Kiinan tiedotusvälineiden lisäksi näitä valheita levitettiin myös ulkomaille. Harjoittajien puhelimia salakuunneltiin ja sähköposteja tarkkailtiin, ja ulkomaisia lehtimiehiä uhkailtiin tai pidätettiin, jos he ottivat yhteyttä Falun Gongin harjoittajiin. Kaikki tiedonvälitys ulkomaailmaan katkaistiin Falun Gongin osalta.

Tällä hetkellä kaikkialla Kiinassa harjoittajia pakotetaan valitsemaan Falun Gongin sekä työnsä, eläkkeensä, opiskelunsa ja asuntonsa välillä. Vaino on levitetty kaikkialle yhteiskuntaan, mm. kouluihin ja kaikkiin valtiojohtoisiin työpaikkoihin. Poliisi palkitsee ihmiset, jotka ilmiantavat Falun Gongin harjoittajia, jopa omia naapureitaan. Hallitus asettaa eri alueilla ja eri poliisiasemille pidätettävien harjoittajien määrästä vaatimuksia ja kiintiöitä, joiden täyttämättä jättämisestä seuraa hankaluuksia, esimerkiksi sakkoja tai työpaikan menetys. Tämän vuoksi viranomaiset jahtaavat harjoittajia keinoja kaihtamatta. Lakimiesten on kiellettyä puolustaa Falun Gongin harjoittajia oikeudessa. Kiinan perustuslaki, joka sisältää ihmisoikeusasetukset, on kokonaan menettänyt merkityksensä. Tuhansia on lähetetty ilman oikeudenkäyntiä pakkotyöleireille ja "uudelleenkoulutusluokille", joilla on myös kiintiöt siitä, kuinka paljon harjoittajia tulee saada ”käännytettyä” pois Falun Gongin harjoittamisesta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi harjoittajia piestään ja kidutetaan äärimmäisen julmilla tavoilla heidän tahtonsa murskaamiseksi. Satoja harjoittajia on kuollut poliisiviranomaisten käsittelyssä. Peittääkseen rikoksensa poliisiviranomaiset usein hävittävät uhriensa ruumiit polttamalla ennen kuin omaisilla on mahdollisuus tunnistaa ne.

On selvää, että rikokset Falun Gongin harjoittajia kohtaan ovat sekä Kiinan allekirjoittaman YK:n ihmisoikeusjulistuksen että Kiinan kansantasavallan perustuslain vastaisia.

Falun Gongin harjoittajina toivomme, että maailman ihmiset antaisivat tukensa, jotta Kiinassa palautuisi oikeus ja kunnioitus kaikkia ihmisiä, myös henkistä vakaumustaan harjoittavia kohtaan.

Tänä päivänä:

- yli 2500 harjoittajan arvioidaan kuolleen väkivallan uhrina
- 2781 ihmisoikeusjärjestöjen vahvistamaa kuolemantapausta (syyskuu 2005)
- yli 500 tuomittu pitkiin, jopa 18 vuoden vankeusrangaistuksiin
- yli 1000 arvioidaan olevan vangittuna mielisairaaloissa
- yli 100 000 arvioidaan lähetetyn pakkotyöleireille
- satoja tuhansia harjoittajia on pidätetty ja pahoinpidelty

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a28550-article.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.