WOIPFG: Keräämässä todistusaineistoa syyllisten oikeuteen viemiseksi (kuva)

Tammikuun 20. päivänä 2003 perustettiin Falun Gongin vainon tutkimiseen maailmanlaajuinen organisaatio WOIPFG (World Organisation to Investigate the Persecution of Falun Gong). Sen tehtävänä on ” tutkia kaikkien Falun Gongin vainoon sekaantuneiden instituutioiden, järjestöjen ja yksilöiden rikollista toimintaa; tuoda tämä tutkimus päätökseen, miten kauan tahansa se vie, miten kaukaa ja syvällisesti tahansa pitää etsiä; noudattaa ihmisyyden perustavanlaatuisia periaatteita; parantaa ja puolustaa oikeutta yhteiskunnassa.”

Meillä oli vähän aikaa sitten mahdollisuus haastatella WOIPFG:n lainopillista avustajaa Stewart Weismania.

Toimittaja (T): Herra Weisman, voitko kertoa lukijoillemme, miksi päätit liittyä WOIPFG:iin?

Weisman (W): Vaikka en ole Falun Gongin harjoittaja, syrjintää vastustavaa ja ihmisoikeuksia puolustavaa toimintaa harjoittavana lakimiehenä suostuin WOIPFG:n kutsuun, kun he pyysivät minua asianajajakseen. Työskentelyni aikana WOIPFG:ssä olen tavannut kaiken rotuisia ja eri kansallisuuksista tulevia hienoja ihmisiä, jotka ilmentävät totuudenmukaisuutta kaikessa tekemisessään, myötätuntoa ihmisiä kohtaan ja avarakatseisuutta toisten mielipiteitä kohtaan (kääntäjän huomautus: tolerance eli kärsivällisyys tai pitkämielisyys voidaan kääntää suomeksi myös suvaitsevaisuudeksi tai avarakatseisuudeksi). Nämä periaatteet tosiaan ovat jaloja asioita, ja sen vuoksi WOIPFG:n toiminta Falun Gongin harjoittajien ihmisoikeuksien suojelemiseksi, heihin kohdistuvien ihmisoikeusrikkomusten tutkiminen ja paljastaminen, sekä oikeudenmukaisuuden puolustaminen yhteiskunnassa on elintärkeää.

T: Mitä vaikutusta WOIPFG:lla odotat olevan Kiinalle?

W: Olen hyvin optimistinen, että WOIPFG:n ponnistukset kantavat hedelmää ainakin kolmella tärkeällä alueella. Ensinnäkin WOIPFG tulee paljastamaan kaikki nuo, jotka ovat osallistuneet Jiangin hallituksen ohjaamaan rikolliseen toimintaan, täten voidaan saavuttaa oikeudenmukaisuuden taju ja tasapaino, niin että harmonia palaa. Toiseksi itse tutkimusta tekevän organisaation olemassaolo voi toimia vainoa vähentäen, toivottavasti poistaen. Kolmanneksi WOIPFG:n ponnistukset auttavat Kiinan kansalaisten valistamista mitä tulee heidän oman maansa kansalaisten vakaumustensa vuoksi kohtaamaan järjettömään raakuuteen. Siten ihmisten asenteet tulevat epäilemättä muuttumaan ja vihamielisyys harjoittajia kohtaan tulee laantumaan.

T: Kiinan hallitus pidätti ja myöhemmin tuomitsi kolmeksi vuodeksi vankilaan Amerikkalaisen yliopiston tohtorin ja Falun Gongin harjoittajan Charles Li’n. Mitä ajattelet lakimiehenä hänen tapauksestaan?

W: Yksinkertaisesti ilmaistuna olen järkyttynyt. Mitä tahansa valheita Kiinan hallitus on käyttänyt tai tulee käyttämään koskien Li’tä, totuus on yksinkertaisesti se, että hänet pidätettiin ja vangittiin, ja hän mahdollisesti joutuu viettämään seuraavat kolme vuottaan vankilassa vain vakaumuksensa takia. Tämän tyyppistä toimintaa ei voida hyväksyä sivistysvaltioiden keskuudessa, etenkään vuonna 2003.

T: Mitä WOIPFG on tehnyt, ja mitä se aikoo tehdä saadakseen Li’n vapautetuksi?

W: Alkuvaiheessa WOIPFG on käynyt keskusteluja tärkeiden ja vaikutusvaltaisten hallitusten edustajien kanssa, erityisesti Yhdysvalloissa puhuen Charles Li’n puolesta. On rohkaisevaa nähdä valtava tuen määrä.

Sen lisäksi että WOIPFG hakee tukea hallitukselta, yksityisiltä järjestöiltä ja yhteiskunnalta kokonaisuudessaan, WOIPFG tekee myös erityisiä tutkimuksia, jotka suoraan tai epäsuorasti liittyvät Charles Li’n tapaukseen. Olemme vakuuttuneita, että ponnistelumme saavat aikaan muutoksia.

T: Mitä tulee juuri mainitsemiisi WOIPFG:n suorittamiin erityistutkimuksiin, on kerrottu että WOIPFG aloitti erityistutkimuksen, joka kohdistuu Kiinan hallituksen virkamiesten laittomiin ulkomaisiin varoihin ja omistuksiin, etenkin niiden virkamiesten, jotka ovat osallistuneet Falun Gongin vainoamiseen. Voitko kertoa meille enemmän tästä?

W: On tärkeää ymmärtää, että eräs elämän valitettavia puolia on, että hirmuhallitsijat kuten Jiang Zemin tuhlaa kansansa varoja ohjaamalla kipeästi tarvittua rahaa, voimavaroja ja työvoimaa tietyn kansanosan sortoon sekä maan sisäisesti, että monissa tapauksissa maailmanlaajuisesti. Tällaiset häijyt johtajat – ja todella, ei voi olla toista termiä, joka paremmin kuvaisi Zeminiä – pakottavat myös vainon uhrit maksamaan omasta rankaisemisestaan esimerkiksi kiristämällä laittomia sakkoja, sekä laittamalla heidät pakkotyöhön. Mutta ehkä kaikkein häijyintä on lahjonta. Se kohdistuu niihin henkilöihin, jotka on aivopesty jatkuvalla hyökkäävällä propagandalla tai ketkä henkiinjäämisen halusta joutuvat sulkemaan silmänsä vainolle tai jopa auttamaan siinä.

Kiinassa on monia kirjattuja tapauksia, joissa harjoittajia pidätetään toistuvasti ja heidän sukulaisiaan pakotetaan kerta kerran jälkeen antamaan rahaa vastineeksi heidän vapauttamisestaan. Samaan aikaan monet korkeantason virkamiehet ovat salakuljettaneet likaista rahaa ulkomaille. Heidän joukossaan on monia, jotka myötäilevät Jiangin Falun Gongiin kohdistuvaa joukkotuhonnan politiikkaa. Jos nämä virkamiehet pelkäävät, että heidän omaisuutensa ja varansa takavarikoidaan, he voivat painostaa muita lopettamaan Falun Gongin vainoamisen ja vapauttamaan ihmiset, jotka on vangittu väärin perustein, kuten juuri Charles Li, josta puhuimme aikaisemmin.

T: Kuinka WOIPFG aikoo noudattaa tätä ja muita pyrkimyksiä?

W: Yleisellä tasolla katsoen haluamme takavarikoida näiden epärehellisten hallituksen virkamiesten omaisuudet, rahaksi muutettujen varojen mennessä uhreille. Tulemme myös jatkamaan todistusaineiston keräämistä ja syyllisten tuomista oikeuteen. Tarkemmin WOIPFG pyytää, että tarkoituksenmukaiset liittovaltion elimet, kuten FBI avustavat meitä ponnisteluissamme kerätä todistusaineistoa vastuullisia osapuolia vastaan, aloittaa rikossyytteet, ulosmitata varat sopivien valtakunnallisten lakien nojalla, ja varmistaa, että syylliseksi todetut tuomitaan. Vermontilaisen senaattori Patrick Leahyn maaliskuussa tekemä lausunto, jossa esiteltiin julmuuden vastainen ulkomaalaisille tarkoitettu maastakarkoituslaki (Anti-Atrocity Alien Deportation Act of 2003) on myös hyvin rohkaiseva. Ehdotettu laki on suunnattu täyttämään siirtolaislakiemme aukot, jotka ovat mahdollistaneet sotarikollisten ja ihmisoikeusrikkojien maahan pääsyn ja tänne jäämisen.

On myös aloitettu siviilikanteita, kuten se, joka on nyt Yhdysvaltain Illinoisin piirioikeudessa, ja joka nimeää Jiang Zeminin syytetyksi ja vaatii hänelle laajoja rangaistuksia hänen rikollisien toimintojensa takia. Sveitsiläislähtöisellä kansainvälisellä kansalaisjärjestöllä Track Impunity Alwaysillä eli TRIAL:illa (nimi tarkoittaa suomeksi ”jäljitä rankaisemattomuus aina”) on myös meneillään ponnistelu, jossa monet maat valmistautuvat nostamaan rikossyytteitä Jiang Zeminiä vastaan. TRIAL:in puheenjohtajan asianajaja Phil Grantin mukaan, jos Jiang todetaan syylliseksi, häntä saattaa kohdata elinikäinen rangaistus. Me aiomme kutsua myös esim. maailman kidutuksen vastaisen järjestön (WOAT) sekä muita kansalaisjärjestöjä osallistumaan ponnisteluihimme.

T: Nämä monikansalliset lakitoimet Jiang Zeminiä vastaan muistuttavat minua Nürnbergin tuomioistuimesta ja Bosnian sotarikostuomioistuimesta. Onko näiden tapausten välillä mitään yhtäläisyyksiä? Voimmeko oppia niistä jotain?

W: En usko, että on kyse paljonkaan siitä, että mitä voimme oppia näiden kuuluisten tuomioistuinten lopputuloksista, vaan ennemminkin mitä Jiangin hallitus on epäonnistunut oppimaan niistä; eli että kaikilla johtajilla, julkisilla viranhaltijoilla, tai yksityisillä henkilöillä, jotka tekevät ihmisyyden vastaisia ja joukkotuhonnan rikoksia, on henkilökohtainen rikoslaillinen vastuu ja heidät tullaan haastamaan oikeuteen, miten kauan tahansa se viekin. Tuon takia saamme innostusta muilta yksityisiltä organisaatioilta niiden ponnisteluissa tuoda kansainvälisten lakien rikkojat oikeuteen. Tällaisia ovat esimerkiksi Wiesenthal-keskus, jolla on ollut suunnaton kokemus Natsirikollisten kiinniottamisessa.

T: Herra Weisman, paljon kiitoksia saatuamme haastatella teitä kiireisestä aikataulustanne huolimatta. Toivomme teille ja järjestöllenne menestystä pyrkimyksissänne.

W: Ilo on minun puolellani. Kiitos.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a11627-article.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.