Avajaispuhe vuoden 2005 Euroopan Falun Dafa kokemustenjakokonferenssista Tukholmassa

Arvostetuin Mestari,
hyvät kanssaharjoittajat


Ruotsalaisille sekä muille eurooppalaisille harjoittajille vuosi 1995 on ikimuistoinen. Tuona vuotena myötätuntoinen Mestarimme tuli Eurooppaan. Hän näytti tien oppilailleen ja toi ihanuuden Eurooppaan. Ja nyt, Mestarin Euroopan vierailun ja Fa:n opetuksen 10-vuotisjuhlapäivänä, pidämme Euroopan Falun Dafa -kokemuksienjakokonferenssimme täällä pääkaupungissa – tehdäksemme tästä konferenssista vielä erikoisemman ja tärkeämmän.

Mestarimme opastuksen ja rohkaisun alla Euroopan Falun Dafa -harjoittajat
ovat kulkeneet erittäin merkittävän 10 vuoden prosessin: Fa:n (1) saamisesta,
Fa:n levittämiseen ja Fa:n puolustamisesta tämänhetkiseen Fa:n oikaisemiseen.
Falun Dafa -yhdistyksiä on perustettu ja rekisteröity 21 Euroopan maassa.
Kirja Zhuan Falun on käännetty 17 Euroopan kielelle. Euroopan Clear Harmony
-verkkosivut on avattu 13 kielellä, helpottaen eri Euroopan kansalaisia
oppimaan totuuden Falun Dafasta ja paljastamaan pahan KKP:n suorittaman Dafa -oppilaiden
vainon. Falun Dafa on nyt juurtunut 32 Euroopan maahan.

Euroopan Dafa –oppilaat tulevat paremmaksi ja paremmaksi Fa:n ymmärtämisessä Fa:n periaatteiden näkökulmasta. Fa-oikaisun taipaleella kanssaharjoittajat ovat työskennelleet uutterasti tehdäkseen hyvin kolme asiaa: Fa:n opiskelu, oikeamielisten ajatusten lähettäminen ja totuuden selventäminen. Rationaalisesti katsottuna Dafa oppilaat käyttävät viisauttaan paljastaakseen pahuuden ja he ovat selventämässä totuutta monin eri tavoin, varmistaakseen, että yhä enemmän ja enemmän ihmisiä pelastetaan.

Euroopan Dafa oppilaat ja Dafa oppilaat ympäri maailmaa näkevät pahan kultti-puolueen roistomaisen luonteen selvemmin kuin koskaan. Auttaakseen ihmisiä jotka ovat puolueen kulttuurin hämäännyttämiä ja mahdollistaakseen yhä useampien ihmisten pelastamisen, kanssaharjoittajat tekevät parhaansa Dafa opetuslapsia vainoavan pahan puolueen paljastamisessa.

Mestarin Euroopan vierailun 10-vuotisjuhlapäivänä harjoittajat kymmenistä Euroopan maista, sekä Euroopan ulkopuolelta, ovat kokoontuneet jakamaan kokemuksiaan. Tämä on erittäin arvokasta aikaa. Tehkäämme Fa-konferenssista sellainen kuin Mestari on meille kertonut: ”Meidän tulisi tehdä Fa-konferensseistamme suurenmoisia kokoontumisia, joissa teemme yhteenvedon siitä mitä olemme kokeneet ja oppineet, huomaamme missä meillä on puutteita, teemme yhteenvedon siitä mitä olemme saavuttaneet, ja luomme Dafa oppilaiden oikeamielisiä ajatuksia”

Toivomme Tukholmassa järjestettävälle 2005 vuoden Euroopan Falun Dafa kokemustenjakokonferenssille täydellistä menestystä.

Kiitos


(1) Kiin. Fa – laki, tie, periaatteet

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a27042-article.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.