Japani: Harjoittajat selvensivät totuutta ja esittelivät Falun Dafaa parlamenttirakennuksen edessä kiinalaisen virkamiehen Wu Bangguon vierailun aikana

Japanin hallitukselle lähetetyssä kirjeessä vaaditaan Falun Gongin vainon lopettamista Kiinassa

Kuulimme, että Kiinan kansankongressin pysyvän komitean puheenjohtaja Wu Bangguo tulee vierailulle Japaniin 4.-10. syyskuuta 2003. Japanin Falun Dafa -yhdistys kirjoitti Japanin pääministerille Koizumille ja ulkoministerille Yoshiko Kawaguchille vaatien Kiinaa lopettamaan Falun Gongin vainoaminen ja vapauttamaan pidätetty Falun Dafan harjoittaja ja Japanin kansalaisen vaimo Yoko Kaneko. Lähetimme myös vetoomuskirjeitä ja Falun Dafa -materiaalia sekä senaatin, että parlamentin johtajille.

Selventämässä totuutta Japanin poliisille parlamenttirakennuksen edessä

Falun Dafan harjoittajat vetosivat parlamenttirakennuksen edessä syyskuun 2.-9. päivinä 2003. He vaativat Kiinaa lopettamaan Falun Gongin vainoamisen välittömästi, jakoivat materiaalia Dafasta ja selvensivät tosiasioita.

Poliisit kertoivat meille, että kiinalaisten virkamiesten vierailun vuoksi kaikki mielenilmaisut parlamenttirakennuksen edessä tultaisiin kieltämään. Harjoittajat ymmärsivät, että tämä on hyvä mahdollisuus selventää totuutta. Kerroimme poliiseille, että tarkoituksenamme oli vaatia Falun Gongin vainoamisen lopettamista. Kerroimme myös, kuinka haroittajia kidutetaan Kiinassa ja miten Falun Dafa on levinnyt yli 60 maahan. Puhuimme melkein tunnin ajan, ja poliisien suhtautuminen muuttui.

Kun saavuimme parlamentin eteen syyskuun viidennen aamuna, poliisi pyysi meitä lähtemään välittömästi, sillä Wu Bangguo tulisi olemaan parlamenttirakennuksessa koko tuon päivän. Harjoittajat selvensivät tosiasiat poliisille kärsivällisesti.

Poliisit alkoivat ymmärtää miten Falun Gongia vainotaan Kinassa. Jotkut kertoivat meille: "Me tiesimme tästä." Jotkut sanoivat: "Aikaisemmin olin vain kuullut nimen Falun Gong. Näiden kolmen päivän aikana Falun Gongista on puhuttu kaikkialla. Nyt viimein ymmärrän."

Kävi niin, että monet poliiseista seisoivat vierellämme koko päivän. Kiitimme heitä iltapäivällä lopettaessamme vetoamisemme. Eräs poliiseista sanoi: "Falun Gongin oppilaat ovat todella tyyniä ja rauhallisia."

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a15301-article.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.