Meditaatio kehittää positiivisia muutoksia aivoissa

Ryhmä Madison Universityn tutkijoita on huomannut, että lyhyt ohjelma “tarkkaavaisessa meditaatiossa” aiheutti pysyviä positiivisia muutoksia sekä aivoissa että immuniteettijärjestelmän toiminnoissa. Havainto osoittaa, että meditaatio, jota on kauan tehty tunnetuksi menetelmänä, joka vähentää levottomuutta ja stressiä, voi tuoda mukanaan tärkeitä biologisia vaikutuksia jotka vaikuttavat henkilön toipumiskykyyn.

Tutkijaryhmää johti psykologian ja psykiatrian professori Richard Davidson Wisconsin-Madison yliopistolta. Tutkimus, joka suoritettiin Promegan bioteknologian yrityksessä lähellä Madisonia, tullaan julkaisemaan seuraavassa Psykosomatisk Medicinin numerossa.

“Tarkkaavainen meditaatio” suositellaan usein keinona stressiä ja kroonista kipua vastaan ja se on keino joka kehitettiin tarkkaavaisuuden keskittämisestä hetkeen, jossa ajatukset ja tunteet otetaan huomioon kun ne ilmaantuvat, mutta ollaan päättelemättä tai toimimatta näiden ajatusten ja tunteiden kautta. Tarkoitus on syventää tietoisuutta tästä hetkestä, kehittää valmiuksia keskitettyyn tarkkaavaisuuteen ja kylvää positiivisia tunteita kuten myötätunto.

Yliopistotutkimuksessa osallistujat jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään: Koeryhmään, jossa oli 25 koehenkilöä, sai harjoitusta tarkkaavaisesta meditaatiosta Jon Kabat-Zinnin johdolla, joka on sen tunnetuin puolestapuhuja (Kabat-Zinn, on suosittu stressiä käsittelevien kirjojen kirjoittaja, hän kehitti tarkkaavaisuuteen perustuvan stressinkäsittelyohjelman Massachusettsin lääketieteellisessä keskuksessa). Tämä ryhmä osallistui viikkokurssiin ja seitsemän tunnin hiljentymiseen tutkimuksen aikana; he saivat myös tehtäväkseen harjoittaa tunnin ajan kotona päivittäin, kuusi päivää viikossa. Tarkkailuryhmän 16 osallistujaa eivät saaneet meditaatioharjoitusta ennen kuin tutkimus oli suoritettu loppuun.

Jokaiselta ryhmissä, kysyttiin osallistujien mielipidettä sekä sitä miltä heistä tuntui, heiltä mitattiin myös aivojen etuosan sähköistä aktiviteettia. Tämä on alue, joka on erikoistunut määrätyn tyyppisiin tunteisiin. Aikaisempi tutkimus osoitti, että ihmisillä jotka useimmiten ovat positiivisia ja optimistisia ja hetkinä jolloin positiivisia tunteita koettiin, on vasen puoli tässä etuosan alueella aktiivisempi kuin oikea puoli. Tutkimukset vahvistivat tutkijoiden olettamuksen: meditaatioryhmä osoitti kohonnutta aktiviteettia etummaisen alueen vasemmalla puolella. Tämä merkitsee sitä, että itse meditaatio tuottaa kohonnutta aktiviteettia aivojen tällä alueella. Aktiviteetti yhdistyy vähentyneenä huolena ja positiivisempana mielenlaatuna.

Tutkimusryhmä testasi myös kuinka meditaatioryhmällä oli parempi immuniteettisuoja kuin kontrolliryhmällä. Kaikki tutkimukseen osallistujat saivat influenssarokotteen kahdeksan viikkoa kestäneen meditaatio-ohjelman lopussa. Neljän ja kahdeksan viikon kuluttua rokotuksesta molemmista ryhmistä otettiin verinäyte vasta-ainepitoisuuden mittaamiseksi, jonka he olivat tuottaneet influenssarokotetta vastaan. Kun molemmat ryhmät (kuten odotettiin) olivat kehittäneet kohonneen vasta-ainepitoisuuden, voitiin selvästi rekisteröidä suurempi kohoaminen meditaatioryhmällä verrattaessa kontrolliryhmään, sekä neljän-, että kahdeksan viikon jälkeen rokotuksesta.

”Vaikka tutkimus on alustava ja lisää tutkimuksia tullaan tekemään”, sanoi Davidson, ” tulokset ovat hyvin kannustavia. Promegalta osallistuneet työntekijät ovat antaneet meille suurenmoisen mahdollisuuden todistaa ikivanhan menetelmän biologisen vaikutuksen”.

Davidson, joka kokopäiväisesti toimii HealthEmotionsin tutkimusinstituutissa Wisconsin-Madisonin yliopistossa, suunnittelee lisätutkimuksia meditaation vaikutuksista. Tällä hetkellä hän tutkii erästä ryhmää, joka on käyttänyt meditaatiota yli 30 vuoden ajan. Hänen tutkijaryhmänsä suunnittelee myös tutkivansa mikä vaikutus tarkkaavaisella meditaatiolla on potilaisiin, joilla on erityisiä sairauksia.


Lähde: http://www.news.wisc.edu/view.html?get=8238

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a18894-article.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.