NASA julkaisee kuvan kaksi miljardia vuotta vanhasta ydinreaktorista Gabonissa


Jäännökset lähes kaksi miljardia vuotta vanhasta ydinreaktorista löydettiin 1970-luvulla Afrikassa. Yllä olevassa kuvassa näkyy jäännöksiä uraanioksidista. Oklon sivutuotteita käytetään tänä päivänä tehokkaampien menetelmien kehittämiseen varastoida ydinjäte.

Seitsemästätoista tunnetusta fossiilireaktorista yhdeksän on täysin käytetty.

Reaktorialue 15 on ainoa reaktori, joka on tavoitettavissa maan alla tunnelin kautta, joka porattiin olemassaolevaan kaivoskaytävään. Reaktori 15:n jäännökset näkyvät selvästi yllä olevassa kuvassa vaaleanvihreänä/keltaisena (joka suureksi osaksi on uraanioksidia).

Vaaleat juovat vuoressa ovat kvartsia, joka kristallisoitui reaktorin lauhdeveden lämmöstä.

Vuoressa on myös useita halkeamia ja suonia, joiden uskotaan näytelleen roolia pitää reaktorit kylmänä sekä kemiallisesti ja fyysisesti stabiilina.

Käännetty: http://se.clearharmony.net/articles/200502/13608.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.