“Koristeltu porttikäytävä” nimistä kidutuskeinoa käytetään Jiutain pakkotyöleirillä Jilinin maakunnassa (piirustus)

Alla oleva piirustus kuvaa niin kutsuttua “Pai Lou” (koristeltu porttikäytävä) –nimistä kidutuskeinoa Jiutain pakkotyöleiriltä Jilinin maakunnasta. Pai Lou rakennettiin työleirillä miesten osaston toiseen kerrokseen. Se on niin kutsuttu ”kielletty selli.” Monia Falun Gongin harjoittajia on kidutettu tässä rautahäkissä. Vangitut harjoittajat eivät voi syödä, nukkua tai tehdä tarpeitaan näin pienessä tilassa.

Tässä piirustuksessa suuri häkki on jaettu viiteen pienempään selliin. Jokainen selli on noin 0,9 metriä leveä ja 1,7 metriä pitkä, ja jokaisen häkin sisällä on neljä harjoittajaa. Häkeissä käytetään myös käsirautoja rajoittamaan vielä enemmän kidutuksen uhrien liikkumista.


Kiinaksi: http://minghui.ca/mh/articles/2005/2/16/95565.html

Käännetty: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2005/2/21/57756.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.