Afrikka: Tansanian ihmisoikeusjärjestö antaa päätöslauselman Jiang Zeminin oikeuteen haastamisen tueksi (kuvia)

Tunnettu ihmisoikeusjärjestö Tansaniassa antoi päätöslauselman useita päiviä sitten, tuomitsemalla Kiinan entisen presidentin Jiang Zeminin ihmisoikeusrikkomukset Falun Gongin harjoittajia vastaan ja antamalla tukensa Jiangin oikeuteen haastamiseksi.

Puhujat konferenssissa oikealta vasemmalle: Tansanian työ- ja urheiluministeriön edustaja ja politiikka- ja suunnitteluministeriön johtaja (ensimmäinen vasemmalta); Dar es Salaamin yliopiston ihmisoikeusyhdistyksen presidentti (toinen vasemmalta); Yhdysvalloista Baylorin lääketieteen yliopistolta, munuaistutkimus osaston lääketieteen apulaisprofessori, ja Falun Gongin harjoittaja Lili Feng, lääketieteen tohtori ja Etelä-Afrikan ampumisvälikohtauksen uhri, herra David Liang (ensimmäinen oikealta)

Päätöslauselma annettiin kansainvälisessä ihmisoikeuskokouksessa lokakuun 25. päivä 2004

Dar es Salaamin yliopiston ihmisoikeusyhdistys (UDSM-Human rights) toimi kokouksen puheenjohtajana. Keskustelujen pääaihe oli Falun Gongin harjoittajiin kohdistuva laiton vaino Kiinassa ja kuinka kansainvälinen yhteisö voi auttaa, jotta vaino saataisiin loppumaan mahdollisimman pian. Tansanian työ- ja urheiluministeriön edustaja ja politiikka- ja suunnitteluministeriön johtaja hra Welson, UDSM:n ihmisoikeuspresidentti, lääketieteen apulaisprofessori, munuaistutkimuksen osastolta Baylorin lääketieteen yliopistosta Yhdysvalloista, Falun Gongin harjoittaja Lili Feng, lääketieteen tohtori ja Etelä-Afrikan ampumisvälikohtauksen uhri herra David Liang, ottivat osaa kokoukseen ja pitivät puheen.

Ihmiset jotka saivat tietää totuuden, allekirjoittivat vetoomuksen joka tuomitsee Falun Gongin vainon Ihmiset jotka saivat tietää totuuden, allekirjoittivat vetoomuksen joka tuomitsee Falun Gongin vainon


Kokous kiinnitti huomion siihen, että aivan kuin ilma ja vesi ylittää kansainväliset rajat, minkä tahansa henkilön tai alueen ilman ja veden saastuttaminen ei ole itse asiassa mitään muuta, kuin rikkomus perustaville ihmiskunnan hengissä pysymisen ehdoille. Ihmisoikeudet ylittävät myös kansainväliset rajat. Kun Jiang Zemin päätti aloittaa Totuus-Laupeus-Kärsivällisyys -periaatteen vainon, hän antoi haasteen kaikkien maailman ihmisten ihmisoikeuksille. Kokous tuomitsi myös ampumavälikohtauksen, jonka jotkut kiinalaiset johtomiehet olivat suunnitelleet ja mikä tapahtui kesäkuun 28. päivä 2004 Etelä-Afrikassa, ja jonka tarkoitus oli tappaa Falun Gongin harjoittajat. Sanottiin, että Tansanian kansa tunsi vastenmielisyyttä heitä kohtaan, jotka seuraavat diktaattoria Falun Gongin vainossa. Kokous tuki avoimesti kaikkia yrityksiä joita ihmiset ovat käynnistäneet kun he haastavat Jiang Zeminin oikeuteen.

Tansanian suurin sanomalehti ”The Guardian” julkaisi sarjan artikkeleita australialaisen Falun Gongin harjoittajan Emmyn kultivointikertomuksista. Hän matkusti Tansaniaan tarjoten maksuttomia Falun Gongin harjoituksien opetuksia. Sanomalehden toimittaja haastattelee Falun Gongin harjoittajaa Lili Fengiä, M.D.

Kokouksen jälkeen osanottajat kerääntyivät Lili Fengin ympärille ja keskustelivat hänen kanssaan kysyen, miksi Falun Gongia vainotaan Kiinassa vaikka siitä on tullut hyvin suosittu useissa muissa maissa.

Lopussa kokous antoi päätöslauselman ”tuomitsemalla Kiinan Falun Gongin vainon ja tukemalla Jiang Zeminin haastamista oikeuteen.” Päätöslauselma nimikirjoituksineen annetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille hra Annanille ja kopiot Tansanian ulkoministeriölle, Kiinan suurlähetystölle Tansaniassa ja ihmisoikeuskomissiolle Genevessä.

Yksi Tansanian suurimmista päivälehdistä, The Guardian, ja useat TV-asemat raportoivat tapahtumasta

Dar es Salaamin yliopiston ihmisoikeusyhdistyksen päätöslauselma

UDSM-ihmisoikeudet tekevät ihmisoikeudet todellisiksi

Dar es Salaamin yliopiston ihmisoikeusyhdistyksen päätöslauselma (UDSM-Human Rights) Falun Gongin (Falun Dafan) harjoittajien vainoa vastaan Kiinassa:

Ottaen huomioon, että Falun Gong (myös tunnettu nimellä Falun Dafa) on perinteinen sielun ja ruumiin harjoitusmenetelmä, joka perustuu maailmankaikkeuden periaatteisiin ”Totuus-Laupeus-Kärsivällisyys”, ja on suosittu ominaisuudestaan palvella yleisöä mielen, kehon ja hengen parantumisesta;

Ottaen huomioon, että ihmisen oikeus elämään, vapauteen ja turvallisuuteen on säilytetty Yleismaailmallisessa ihmisoikeusjulistuksessa (UDHR) artikla 3 mukaan;

Ottaen huomioon, että on edellytetty UDHR:in artikla 5 alla, että ketään ei pidä saattaa alttiiksi kidutukselle tai julmalle epäinhimilliselle kohtelulle tai rangaistukselle;

Tietäen, että kaikilla on oikeus ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauteen, artikla 18 (1) vuoden 1966 kansainvälisten kansalais- ja poliittisten oikeuksien sopimuksen mukaan (ICCPR);

Huomioimalla, että artikla 18 (1) viitaten ylhäällä olevaan asiakirjaan, takaa että ketään ei pidä asettaa alttiiksi pakolle, mikä heikentää hänen vapauttaan saada tai ottaa itselleen uskonnon tai uskon oman mielensä mukaan;

Tunnistamalla, että kaikilla valtioilla on velvollisuus varmistaa artikla 4 alla, mitä koskee sopimusta kidutusta ja muuta julmaa epäinhimillistä tai halventavaa käytöstä tai rankaisua vastaan, että kaikki teot ovat rikoksia sen rikoslain alla;

Ottaen huomioon, että Falun Dafan pitkäaikainen vaino Kiinassa rikkoo vakavasti kansainvälisiä ihmisoikeuslakeja;

PÄÄTETÄÄN, että Dar es Salaamin yliopiston ihmisoikeudet (tällä viitataan UDSM-ihmisoikeuksiin) ja yliopiston jäsenet (allekirjoittaneet) tukevat menetelmiä viedä JIANG ZEMIN oikeuteen (hänen kidutusrikoksistaan ja rikoksista ihmisyyttä vastaan)

PÄÄTETÄÄN EDELLEEN, että kopio tästä päätöslauselmasta lähetetään tri Kofi Annanille – Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille; Ulkomaan kauppa- ja kansainvälisen yhteistyön ministeriölle (Tansanian yhdistynyt tasavalta); Kiinan Tansaniassa olevalle suurlähetystölle ja Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuskomissiolle Genevessä, Sveitsissä.

HENKILÖT, JOIDEN NIMET ON KIRJOITETTU TÄMÄN ALLE, TUOMITSEVAT VOIMAKKAIN SANOIN FALUN DAFAN VAINON JA ILMAISEVAT VAHVAN TUKENSA KAIKILLE LAILLISILLE MENETELMILLE VIEDÄ RIKOKSEN TEKIJÄT OIKEUDEN ETEEN.

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.