Kirje sveitsiläiseltä ammattiliiton edustajalta Kiinan lähetystölle koskien kieltoa pidentää passia

Teollisuuden ammattiyhdistys kaupalle ja palveluksille
3001 Bern


Kiinan kansantasavallan (PRC) Suurlähetystö
Your Honour
Kalcheggweg 10
3006 Bern


Bern, heinäkuun13. 2004.


Koskien Falun Gong harjoittajien tilannetta Sveitsissä: Kieltäytyminen pidentää passia tai antaa passia

Teidän Ylhäisyytenne,

Käännymme puoleenne Sveitsin ammattiyhdistyksen SMUV-unian jäsenien puolesta, maanne, Kiinan kansantasavallan (PRC) kansalaisten puolesta. Heille on annettu ammattiyhdistyksen jäseninä liittovaltion perustuslain artikla 28 alla yhdistyksen vapaus.

Ymmärrämme, että jäsenillemme on kieltäydytty jo vuosia heidän passiensa uusiminen tai matkapassien myöntäminen. Väitetyt syyt sisältävät teknisiä vaikeuksia. Koko tänä aikana ja tähän päivään mennessä mitään lisäselitystä ei ole annettu emmekä voi myöskään huomata että sellaisia vaikeuksia olisi korjattu.

Teemme sen vuoksi johtopäätöksen että todellisuudessa ei ole teknisiä vaikeuksia, vaan ennen kuulumattomia menettelytapoja heitä vastaan, jotka harjoittavat Falun Gongia. Kunkin oma suurlähetystö syrjii tarkoituksellisesti näitä ihmisiä, joiden täytyy kantaa seuraukset ja vaikeudet joita tulee sellaisista toiminnoista. Ilman voimassa olevaa passia heillä ei itse asiassa ole oikeutta jäädä pysyvästi asumaan Sveitsiin. Täten he ovat riippuvaisia poikkeuksista ja erityisistä hyväksymisistä, jotka riippuvat kunkin Kantonin ja liittovaltion hyvästä tahdosta Sveitsissä.

Ymmärrämme median julkaisuista, että Falun Gongin harjoittajia vainotaan ja he ovat olleet vuosia vangittuna Kiinan vankiloissa. Heitä syytetään siitä, että he ovat rikkoneet PRC:n turvallisuutta. Sellaiset syytökset ovat teennäisiä ja uskomattomia ottaen huomioon kaiken tiedon jonka olemme saaneet. Oletamme sen vuoksi, että voimassa olevan passin kieltäminen tai sellaisen pidennys on toinen Falun Gongin vainon ja sorron muoto. Otamme tilaisuudesta vaarin ja annamme Teidän tietää että Kiinan kansantasavalta (PRC) rikkoo kansainvälisiä lakeja sellaisilla toiminnoilla. Kiina rikkoo erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien sopimuksia jotka se on allekirjoittanut, varsinkin poliittisten, kansalais- ja ihmisoikeuksien alueella.

Pyydämme Teitä täten ilmoittamaan hallituksellenne huolestuneisuudestamme. Pyydämme erityisesti Teitä ottamaan huomion kaikkien kansalaistenne oikeudet, mukaan lukien Falun Gongin harjoittajien ja että luovutte kaikesta sortamisesta, syrjimisestä ja ahdistelusta.

Tässä hengessä pyydämme, että annatte tai pidennätte kaikkien PRC:n kansalaisten passit, sekä miesten että naisten, riippumatta siitä, harjoittavatko he Falun Gongia tai ei.

Taistelemme mies- ja naistyöläisten oikeuksien puolesta, yhteiskunnallisen ja kansallisen oikeudenmukaisuuden puolesta mukaan lukien ihmisen ja kansalaisen oikeudet maailmanlaajuisesti. Uskomme että olemme yksimielisesti yhdistyneitä maanne kanssa sellaisissa ponnistuksissa.

Toivomme vakavasti, että aikaisemmin mainitut ongelmat ratkaistaan niin pian kuin mahdollista. Haluamme kaikkien ammattiyhdistyksemme jäsenien nauttivan kaikkia kansalaisten ja siviilihenkilöiden oikeuksia.

Vilpittömästi,

Ammattiyhdistys SMUV-unia Bernin alue

Ruedi Keller, piirikunnan sihteeri

Kopio:
- Ulkoministeriön osasto joka valvoo ulkomaan suhteita, Bern
- Falun Gong, Bern

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a21786-article.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.