SFGI: Kiinan hallituksen virkamies haastettu Espanjassa oikeuteen kidutuksesta ja kansanmurhasta

Helsinki [SFGI] - Syyskuun 2. päivä 2004 espanjalaisessa tuomioistuimessa nostettiin rikosoikeusjuttu Kiinan virkamiestä Jia Qingliniä vastaan. Jia on syytettynä kansanmurhan ja kidutuksen rikoksista, joita on tehty meditaatioharjoitus Falun Gongin harjoittajia kohtaan Kiinassa.

Jia Qinglin, joka aloitti virallisen matkan Espanjaan 3. syyskuuta, on syytettynä vakavista rikoksista ihmisyyttä vastaan, joita on tehty Falun Gongin harjoittajiin kohdistetun julman vainon aikana hänen Kiinan kommunistipuolueen kunnallishallinnon puheenjohtajan toimikautenaan Pekingissä vuodesta 1999 marraskuuhun 2002.

Jutun kantajat ovat 15 Falun Gongin harjoittajaa, jotka ovat kärsineet vainosta joko suoraan tai epäsuorasti Jia Qinglingin virkakautena. Kantajien perheenjäseniä on vainottu Pekingissä.

Syytetty on yksi Kiinan johtajista, joiden tiedetään olevan suoraan Falun Gongin vainon kannalla, tukien avoimesti kansanmurhan kampanjaa Falun Gongin harjoittajia vastaan Kiinassa.

WOIPFG (Maailmanlaajuinen järjestö Falun Gongin vainon tutkimiseen) on tutkinut Jia Qinglinin toimintaa, joka vahvisti että syytetty antoi täyden tukensa vainokampanjalle, jonka Kiinan entinen presidentti Jiang Zemin käynnisti 20. päivä heinäkuuta 1999. Hän kiitti ja ylisti vainoajia useissa tilanteissa.

Falun Gongin harjoittajia vastaan tehtiin lukematon määrä julmuuksia Jia Qinglinin virkakauden aikana. Yksi kuolemantapauksista oli Wang Lixuan ja hänen kahdeksan kuukauden ikäinen lapsensa, jotka molemmat kidutettiin kuoliaaksi. Hän on myös suoraan vastuussa Pekingin Falun Gongin harjoittajien lukemattomista laittomista vangitsemisista.

Koska Jia Qingliniä syytetään kansanmurhan rikoksista, hän ei voi vaatia diplomaattista koskemattomuutta Espanjassa.

# # #

TAUSTAA

Falun Gong, joka tunnetaan myös nimellä (Falun Dafa) on rauhanomainen kehon ja mielen harjoitusmenetelmä, jossa on viisi liikesarjaa. Harjoittaminen perustuu periaatteisiin: Totuudenmukaisuus, Laupeus ja Kärsivällisyys. Falun Gongia opetettiin yksityisesti tuhansia vuosia, ennen kuin se tuotiin julkisuuteen Mestari Li Hongzhin toimesta Kiinassa vuonna 1992. Esittelynsä jälkeen Falun Gong levisi nopeasti suullisesti ja sitä harjoitetaan tällä hetkellä yli 60 maassa. Falun Gongin opettaja Li Hongzhi on ollut kolmena vuotena mm. Nobelin rauhanpalkinnon ehdokkaana.

Vuonna 1999 kun Falun Gongin harjoittajia oli lähes 100 miljoonaa - kymmeniä miljoonia enemmän kuin kommunistisessa puolueessa oli jäseniä – Jiang Zeminin määräyksillä (raportti)Kiinan hallinto kielsi Falun Gongin. Käynnistettiin voimakas kampanja, jossa mediaa käytettiin levittämään valheita ja lavastamaan Falun Gong, saaden sen näyttämään syylliseltä. Kykenemättömänä murskaamaan tahdon miljoonilta ihmisiltä, jotka olivat kokeneet positiivisia muutoksia terveydessään, Jiangin hallinto on voimistanut kampanjaa, jossa yleinen mielipide on käännetty Falun Gongia vastaan, samalla vangiten, kiduttaen ja jopa murhaten heitä, jotka harjoittavat sitä.

Yli viiden vuoden aikana Kiinan viranomaisten käsissä kuolleiden Falun Gongin harjoittajien vahvistettu lukumäärä on Falun Dafan informaatiokeskuksen mukaan 1023 (raportit / lähteet), kun todellinen luku Kiinan sisäisten tietojen mukaan on yli 2000. Asiantuntijat sanovat, että luku on paljon suurempi. Satoja tuhansia ihmisiä on pidätetty; tuhansia on tuomittu vankiloihin ja mielisairaaloihin; yli 100 000 on tuomittu laittomasti työleireille ilman oikeudenkäyntiä.


# # #

Lisätietoa Suomen Falun Dafa Informaatiokeskus
Mikko Mattila +358 (40) 5044 838
Sähköposti: falundafa@welho.com
Suomen Falun Dafa Informaatiokeskus http://fi.clearharmony.net

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.