Kreikassa nostettiin oikeusjuttu Kiinan Falun Gongin harjoittajien päävainoajia vastaan

Elokuun 5. päivä 2004, klo 11.00 nostettiin Kreikassa rikosoikeusjuttu Jiang Zeminiä, Li Lanqingia ja Luo Gania vastaan kidutuksen rikoksista. Tapauksen jälkeen oli lehdistötilaisuus Ateenassa, jotta saataisiin julkisuuteen tietoja edistymisestä Falun Gongin päävainoajien oikeuteen saattamisessa. Lehdistötilaisuuteen osallistui sekä kreikkalaisia, että kansainvälisiä median edustajia. Paikalla oli kolme oikeusjutun kantajaa, sekä useita asiantuntijoita laki- ja ihmisoikeusalalta. Seuraavassa lausunto joka lähetettiin medialle ennen lehdistötilaisuutta.

Lehdistötilaisuus: Hyvettä palauttamassa. Muinaisten perinteiden kunnia.

Kansainvälinen kutsu Falun Gongin vainon lopettamiseksi.

ATEENA – Sekä kiinalainen että kreikkalainen muinainen kulttuuri ovat kaksi maailman suurinta kulttuuria. Sokrateen opetukset muinaisessa Kreikassa ja Lao-Tse varhaisessa Kiinassa, asettivat henkiset ja moraaliset perustat länsi- ja itämaiselle kulttuurille. Olympialaiset juhlistavat Kreikan muinaisia kulttuurillisia ja moraalisia perinteitä. Kuten kreikkalainen runoilija Pindar sanoi, Olympialaisten kilpailijan voitto perustuu ”KAIRON” periaatteeseen urheilijan, Jumalien ja luonnon välisestä tasapainosta ja harmoniasta. Samalla tavalla ihmisen ja jumalallisen väliseen harmoniaan perustuvat muinaiset ja nykyaikaiset kiinalaiset itsejalostus-harjoitukset, kuten Falun Gong.

Järjestämme tämän lehdistötilaisuuden näiden kahden valtion henkisten perinteiden kunniaksi, ja näin tekemällä kannustamme lopettamaan sisäiset puolueriidat Kiinan hallituksessa, joka toteuttaa systemaattista ja raakaa Falun Gongin vainoa, ja sallimaan Kiinan palata takaisin todelliseen itseensä – kansa ja ihmiset, jotka Pindarin ylistämien muinaisten Olympiaurheilijoiden tavoin, omaksuvat tasapainon ja harmonian ihmisen, luonnon ja Jumalien välillä.

Muinainen mediaatioharjoitus ja Totuuden, Laupeuden ja Kärsivällisyyden periaatteet, Falun Gong esiteltiin julkisuudessa hra Li Hongzhin toimesta Kiinassa vuonna 1992. Vuoden sisällä yli miljoona ihmistä Kiinassa harjoitti ennen töihin menoa viittä hidasta ja lempeää harjoitusta. Vaikutusvaltaisen Politbyroon jäsenet, korkea-arvoiset hallituksen virkamiehet, akateemiset ja monet muut ottivat vastaan henkisen harjoituksen, Falun Gongin. Kuten Sokrateen opetuslapset, myös Falun Gongin harjoittajat katsovat sisäänpäin kehittyäkseen sekä moraalisesti, että henkisesti ja kultivoivat luonnettaan valaistuakseen henkisiin totuuksiin.


Silti, niin kuin Sokratesta arvostelivat suvaitsemattomat ihmiset muinaisessa Ateenassa, Falun Gongia on myös herjannut entinen Kiinan johtaja Jiang Zemin ja hänen kontrolloima puolueryhmä Kiinan hallituksen sisällä.

Ihmisoikeusryhmät kuten Amnesty, Human Rights Watch, Yhdistyneet kansakunnat, U.S. State Department Country Reports jne. ovat raportoineet, että vuoden 1999 jälkeen 100 000 Falun Gongin harjoittajaa on lähetetty pakkotyöleireille, vankiloihin ja mielisairaaloihin. Vahvistettujen raporttien mukaan yli 1000 harjoittajaa on kidutettu kuoliaaksi poliisin huostassa, välittämättä Kiinan laissa olevasta kiduttamisen kiellosta ja kansainvälisistä asiakirjoista, jotka Kiina on vahvistanut. Yhdysvaltojen kongressi, Euroopan parlamentti ja useat hallitukset ovat julkisesti tuominneet vainon. Oikeusjuttuja on nostettu Yhdysvalloissa, Euroopassa, Aasiassa ja nyt Kreikassa, tuomaan nuo julmuuksista vastuunalaiset oikeuteen ja lopettamaan Falun Gongin vaino Kiinassa.

Olympian henki on alkuajoista asti muinaisessa Kreikassa edistänyt rauhaa, harmoniaa, rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja ihmisyyttä. Ei ole parempaa tapahtumapaikkaa kuin tämä korostaa ihmisoikeuksien ja arvojen tärkeyttä, erityisesti Kiinassa, mutta myös kaikkialla maailmassa.

YHTEYSHENKILÖT: Fotini Bakatsia +30 6973 57 99 32, Chris Cominos +30 697 489 9874 / +30 6993 91 75 72

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a21221-article.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.