Euroopan Parlamentin jäsenet vastaavat kirjeeseen joka koski Etelä-Afrikan ampumistapausta

Monet Euroopan Parlamentin jäsenet kirjoittivat Euroopan Falun Gongin Ystäville (European Friends of Falun Gong, EFOFG) ampumavälikohtauksesta Falun Gongin harjoittajaa David Liangia vastaan Etelä-Afrikassa. He kirjoittivat Etelä-Afrikan suurlähettiläälle, tri Linidiwe Mabuzalle, ilmaisten huolestuneisuutensa ja vaatien ampumistapauksen täydellistä tutkintaa.

Euroopan parlamentin jäsen Roger Helmer kirjoitti EFOFG:lle ja sanoi, ”Ilmaisen täyden myötätuntoni teille ja ymmärrän huolenne koskien David Liangin kohtelua. Olen kirjoittanut Etelä-Afrikan suurlähettiläälle, Linidiwe Mabuzalle ja tähdentänyt huolestuneisuuteni ja vaatinut asian täydellistä tutkimista. Tulen myöhemmin antamaan teille tietoja tapahtumien kehityksestä.”

Euroopan parlamentin jäsen Therese Villiers sanoi, ”Kiitos kirjeestänne jonka sain heinäkuun 1. päivänä 2004, ja joka koski hra David Liangnin äskettäistä kokemusta Etelä-Afrikassa. Olen pahoillani hänen kauheasta koettelemuksesta, jonka hän koki siellä.”

Toinen Euroopan parlamentin jäsen vastasi, ”Olen kirjoittanut tri Linidiwe Mabuzalle Etelä-Afrikan suurlähetystöön pyytäen hänen tukeaan ja vaatimaan että Etelä-Afrikka tekee täydellisen selvityksen.”

Euroopan parlamentin jäsen Charles Tannock sanoi, ”Kiitos kirjeestänne jonka sain heinäkuun 1. päivänä, minusta on ikävää kuulla tapahtumasta, josta David Liang joutui kärsimään ja josta kerrotte kirjeessänne. Kirjoitan Etelä-Afrikan suurlähettiläälle puolestanne ja kirjoitan teille uudestaan.”

Euroopan parlamentin jäsen Helmer sanoi kirjeessään Etelä-Afrikan suurlähettiläälle, ”syytetty hyökkäys oli kiinalaisten virkamiesten yritys mitätöidä laillisten asiakirjojen luovuttaminen oikeudelle Kiinan hallituksen kahta johtavaa jäsentä, varapresidentti Zhen Qinghongia ja kauppaministeri Bo Xilaita vastaan. Kuten voitte ymmärtää, olen hyvin levoton tästä. Painotan että ei ole mitään todisteita jotka tukisivat mitään laitonta toimintaa Etelä-Afrikan hallituksen osalta, olen kuitenkin kiinnostunut tietämään onko tutkimuksia asiasta käynnistetty tai käynnistetäänkö koskien tätä asiaa. Olisin kiitollinen nopeasta vastauksestanne tässä tärkeässä asiassa.”

Euroopan Falun Gongin Ystävät (European Friends of Falun Gong) 17. heinäkuuta 2004

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a20861-article.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.