Selvitys erityisistä syytöksistä

Kiinan hallitus on tehnyt lukemattomia syytöksiä, joiden ainoa päämäärä on ollut pilata Falun Gongin maine. Hankkiakseen todisteita näille syytöksilleen, valtion valvonnan alainen media ja virkamiehet ovat keksineet kaikenlaisia tapauksia ja tilastotietoja. Jotkut ovat suorasukaisia, silmäänpistäviä sepityksiä, jotkut ovat täydellistä vääristelyä totuudesta ja muut luotiin moraalin turmeltumisen, lahjonnan ja uhkauksien kautta. Ne kaikki ovat tekaistuja juttuja. On lukemattomia raportteja, jotka paljastavat erityisten "tapausten" olevan valheita ja keksittyjä. Yhtäkään Kiinan hallituksen syytöstä Falun Gongista ei ole tarkistettu riippumattomasti. Kommentit Falun Gongista Kiinan ulkopuolella ovat päinvastoin olleet hyvin myönteisiä. Pyydämme teitä katsomaan alaviiteosastoa tämän kategorian lopussa saadaksenne enemmän tietoa.

Kysymys lääkkeiden ottamisesta

Jiangin hallitus on toistuvasti väittänyt että Falun Gongin perustaja, Mr Li Hongzhi, on kieltänyt harjoittajia ottamasta lääkkeitä tai että Falun Gongin opetukset kieltävät lääkkeiden ottamisen. Tämä ei ehdottomasti ole totta.

Hra Li on selvästi selittänyt, että Falun Gongin päämäärä ei ole parantaa ihmisen sairauksia. Eniten luetussa Falun Gongin kirjassa, Zhuan Falunissa, Li mainitsee, "En puhu täällä sairauksien parantamisesta emmekä myöskään paranna sairauksia täällä." Hän on myös painottanut, että vakavasti sairaiden ihmisten tulee mennä sairaalaan viipymättä.

"Jotkut lähteet väittävät että kiellän ihmisiä ottamasta lääkkeitä. Tämä on itse asiassa ehdottomasti perätöntä. Olen yksinkertaisesti selittänyt suhteen kultivointiharjoituksen ja lääkkeiden ottamisen välillä. Olen tehnyt mahdolliseksi yli 100:lle miljoonalle ihmiselle saada terveyden. Lukemattomat parantumattomasti sairaat potilaat ovat parantuneet ja saaneet terveytensä takaisin. Tämä on tosiasia. Mitä tulee heihin, jotka ovat vakavasti sairaita tai mielisairaita, olen aina sanonut, että heidän ei tule oppia Falun Gongia. Jotkut ihmiset kuitenkin halusivat välttämättä oppia tietämättäni. Onko siinä tapauksessa oikeudenmukaista kutsua sellaista henkilöä, joka kuoli omasta sairaudestaan, opetuslapsekseni. En ole koskaan kuullut, että ihmiset, joista ei pidetä huolta, eivät kuole vain siksi että ovat oppineet muutamia harjoitusliikkeitä. Vain sen vuoksi, että sairaalat voivat parantaa sairauksia, tarkoittaako se silloin sitä, että kenenkään ei tulisi kuolla sairaalassa." Li Hongzhi (Lyhyt julkilausumani, heinäkuu 1999).

Falun Gong on vetänyt monia ihmisiä puoleensa sen parantamiskykyjen vuoksi. On totta, että Falun Gongin harjoittamisen sivutuote on parantunut terveys. Sen tuloksena monien ihmisten ei enää tarvitse ottaa lääkkeitä. 12731 harjoittajan terveystutkimus Pekingissä vuonna 1998 paljasti sairauksien parantumisen määrän olevan 99,1 % ja paranemisen määrän 58,5 %. Parantumisen määrä oli 80,5 % fyysisessä terveydessä ja 96,5 % mielenterveydessä. Toisessa 584 harjoittajan tutkimuksessa, myös Pekingissä vuonna 1998, 96,5 % raportoi, että heidän sairauden oireensa olivat kadonneet tai tulleet paljon pienemmiksi.

1400 väitettyä kuolemantapausta kieltäytymisestä ottaa vastaan lääkärinhoitoa

Kysymys kieltäytymisestä ottaa vastaan lääkärinhoitoa on jo käsitelty ylhäällä. "Jotkut ihmiset haluavat vahingoittaa (Falun Gongia) ja kysymykseen lääkkeiden otosta he sanovat 'meidän ei anneta ottaa lääkkeitä niin pian kun alamme harjoittaa tätä menetelmää', en itse asiassa kiellä sinua ottamasta lääkkeitä." Mr Li Hongzhi, New York, 1997.

Kiinalaiset viranomaiset eivät ole kyenneet tuomaan esiin todisteita näyttämään toteen sellaisia tilastotietoja. He väittivät sen alunperin olevan 743 kuolintapausta ja sitten 1400. Monet näistä tapauksista on selvästi paljastettu olevan keksittyjä. Kun puhutaan tutkimuksista kuoleman syistä, selvien syiden löytäminen kuolemalle vaatii aika paljon työtä vievää tutkimusta ja tilastotieteellistä analyysia, eikä se ole mitään, mitä voi nopeasti päätellä tarujen tai vahvistamattomien raporttien perusteella. Ajatelkaamme Kiinan hallituksen tapausta sen omilla ehdoilla. Todistelun vuoksi kuvittelemme, että 1400 kuolemantapausta tapahtui jotenkin vuonna 1999 (vaikka tämä on itse asiassa kaikkiaan seitsemän vuotta). Olettakaamme, aivan niin kuin on väitetty, että Falun Gongin harjoittajat eivät saa ottaa lääkkeitä. Sen vuoksi on kohtuullista sanoa, että kenen tahansa harjoittajan kuolema 1999 pitäisi olla laskettu mukaan tähän ��' lukuun. Seuraava olettamus on, että 70 miljoonaa ihmistä harjoitti Falun Gongia Kiinassa kiellon aikaan (virallisen hallituksen laskennan mukaan). Tämä tarkoittaa, että Falun Gongin harjoittajien kuolleisuus oli 0.02 prosenttia vuonna 1999. Tämä on ajatellen, että monet heistä olivat vanhahkoja ja tavallisesti kuoleman ja sairauden määrät ovat huomattavasti korkeammat tällä kansan osalla. Ikään sopeutuneet kuolleisuusprosentit Kiinan osalta olivat 6,5 sadaltatuhannella hengeltä. Jos sama kuolleisuuden määrä olisi oletettu olevan 70 miljoonalle ihmiselle, jotka harjoittivat Falun Gongia vuonna 1999, voisi ennakoida hämmästyttävää 455 000 kuolemaa. Kiinan viranomaisten väitöksien linjan mukaan, tämä tarkoittaa että Falun Gong todellisuudessa pelasti ihmisiä. Pyydämme teitä ajattelemaan, että jos Falun Gong tosiasiassa olisi harjoitus, joka aiheuttaisi kuolintapauksia tai terveyden rappeutumista, se katoaisi ilman kieltoa. Sen sijaan vastakohta tapahtui. Ilman mitään mainostusta tämä harjoitus on seitsemässä vuodessa voittanut 100 miljoonaa kannattajaa ympäri maailman.

Kysymys syntymäpäivästä

Jotkut ovat väittäneet että Li Hongzhi muutti syntymäpäivänsä päivämäärän heinäkuun 7:stä toukokuun 13:een, 1951 jotta hän voisi väittää olevansa uudelleen syntynyt Buddha Sakyamuni (buddhalaisuuden perustaja). "Kulttuurivallankumouksen" aikana Kiinassa koko maa oli suuressa epäjärjestyksessä. Monet asiakirjat kadotettiin tai korvattiin. Oli hyvin tavallista, että jonkun syntymäpäivä ja muut henkilökohtaiset tiedot on merkitty muistiin väärin asuinpaikkaluetteloon työpaikalla tai poliisiasemalla. Hra Li'n tapaus oli vain yksi monista. Kuka tahansa, jolla on tietoa byrokraattisesta järjestelmästä Kiinassa, tietäisi että kaikki tämä on hyvin tavallista.

Li Hongzhi sai myöhemmin virheen korjatuksi. Minkä tiedon tahansa muuttaminen asuinpaikkaluettelossa on tavallisesti pitkä ja vaivalloinen prosessi, koska poliisin täytyy käydä läpi henkilökohtaiset asiakirjat ja joskus he haastattelevat anojan perheenjäseniä. Toisin sanoen Hra Li ei voinut korjata syntymäpäivänsä päivämäärää ilman todisteita ja valtion rekisteröintitoimiston hyväksymistä. Sen lisäksi Hra Li ei ole koskaan väittänyt olevansa uudelleen syntynyt Buddha Sakyamuni. Sitä paitsi monia miljoonia ihmisiä on syntynyt sinä päivänä, ehkä joitakin rikollisiakin, joten toukokuun 13, 1951 ei ole mitenkään erikoinen päivä paitsi että se oli todellakin Li Hongzhin syntymäpäivä.

Tappamiset ja itsemurhat

Jiangin hallitus on tehnyt erilaisia syytöksiä siitä, että Falun Gong on johtanut itsemurhaan ja tappamiseen. Kuka tahansa, joka on lukenut Falun Gongin kirjoja tai kuunnellut Li Hongzhin luentoja, on täysin tietoinen siitä, että aidot Falun Gongin harjoittajat eivät koskaan tekisi sellaisia väkivaltaisia ja tuhoisia tekoja. Li on selvästi sanonut, että tappaminen ja itsemurha ovat synnillistä. Sen lisäksi Falun Gong kultivoi periaatetta laupeus. Jos ottaisi oman tai toisen elämän, se olisi täydellisesti harjoituksen perustavaa periaatetta vastaan. Aidot harjoittajat olisivat hyvin surullisia, jos he saisivat tietää murhista tai itsemurhista.

Mielisairaus

Jiangin hallitus on väittänyt että Falun Gong aiheuttaa mielihäiriöitä. Tämä dramaattinen syytös on vastuuton ja petollinen. Psykologien ja psykiatrien yhteisössä mielisairauden syistä on keskusteltu tarkoin. Väite, että ihminen voi tulla mielisairaaksi minkä tahansa meditaation ja pehmeiden liikkeiden harjoittamisesta tai Falun Gongin kirjojen lukemisesta, on täydellisesti epätieteellistä ja perustelematonta ja kieltää kaiken terveen järjen ja järkevyyden. Tavallinen kokemus heille, jotka harjoittavat Falun Gongia, on henkisen paineen väheneminen ja lisääntynyt mielenrauha ja mielen selkeys. On tunnettua, että henkinen paine voi aiheuttaa mielisairauksia. Harjoittajat oppivat ottamaan nykypäiväisen elämisen stressit ja rasitukset kevyemmin ja kevyemmin tullen täten vapaammaksi ja vapaammaksi henkisestä paineesta ja vähemmän ja vähemmän todennäköisesti mieleltään sairaiksi. Li Hongzhi puhuu toisaalta, että ihmisen mielen tulisi olla puhdas ja selkeä, ja että ihmisen mielen tulisi olla rauhallinen kun harjoittaa. Kuinka sen vuoksi voisi tietoinen työskentely moraalin tason parantamiseen, stressin tason vähentämiseen ja meditaation harjoittamiseen johtaa mielisairauteen?

Falun Gong rohkaisee ihmisiä pitämään suuremman itsehillinnän, mikä on vastakohta kokemukselle niistä, jotka kärsivät mielisairaudesta. Ihmisiä, joilla on mielisairaus, ei todellakaan kehoteta harjoittamaan Falun Gongia. Li Hongzhi mainitsi, että potilaiden, joilla on vakava mielisairaus (psykoosi), on kielletty tulemasta Falun Gongin luennoille tai harjoittamasta Falun Gongia koska heidän mielensä ei ole tasapainossa ja he eivät kykene hallitsemaan itseään. Yksi Falun Gongin ankara vaatimus on, että pitäisi olla sekä mielen itsehillintä että fyysinen itsehillintä. Falun Gong ei kuitenkaan ole muodollinen järjestö, jolla on kontrolli harjoittajista, kuka tahansa voisi sen vuoksi alkaa harjoittamaan Falun Gongia. Otaksuen, että on noin 16 miljoonaa mielisairasta ihmistä Kiinassa, kuinka voi olettaa, että kukaan heistä ei päättänyt alkaa harjoittamaan.

On selviä todisteita siitä, että Falun Gongin harjoittajia, jotka eivät ole mielisairaita, on pidätettynä mielisairaaloissa ja ovat kidutuksen ja psykiatristen menetelmien väärinkäytön kohteena. Arvioidut 1000 Falun Gongin harjoittajaa ovat sellaisen hoidon kohteena. Jiangin hallitus on sitten jälkeenpäin väärennellyt tämän tosiasian antaakseen tunnustusta syytöksilleen.

Kultti

Falun Gong ei ole "kultti". Kultit hallitsevat jäseniensä kaikkia näkökantoja, halliten negatiivisesti heidän ruumistaan ja sieluaan. Jäsenet luopuvat kaikista aineellisista tavaroistaan, rikastuttaen kulttia ja tehden kultin jäsenen täydellisesti riippuvaiseksi. Kultit elävät tyypillisesti yhteisasumisissa, joissa jäseniltä viedään unet ja ruoka samalla kun heitä aivopestään kultin opetuksilla. Kaikki Falun Gongin toiminnat ovat ilmaisia ja täysin vapaaehtoisia. Harjoittajat elävät tavallista elämää omien perheittensä kanssa tavallisessa yhteiskunnassa. Kun he tekevät harjoituksia ja meditaatiota, harjoittajia kehotetaan harjoittamaan päätajuntansa hallinnan alla. Tämä tarkoittaa, ettei mene transsiin vaan on selväjärkinen, tietoinen ja halliten itseään. Kulteissa jäseniä painotetaan tuomaan rahaa. Falun Gong ei ole osallistunut mihinkään sellaiseen toimintaan. Kukaan ei ole velvollinen eikä ketään pakoteta harjoittamaan. Kultivointi tulee omasta vapaasta tahdosta.

Teoria maailman lopusta

On ollut syytöksiä, että Li Hongzhi on ollut "tuomiopäivän teorian" puolestapuhuja. Päinvastoin, hän on lukemattomissa tilanteissa sanonut, että niin kutsuttua "maailman loppua" ei ole olemassa, ja että kaikki, jotka levittävät sellaista ideaa ovat vastuuttomia ja vahingollisia yhteiskunnalle. Li Hongzhi teki seuraavan lausunnon 29. maaliskuuta 1998 vastaukseksi tällaisten huhujen lietsojille: "Joitakin huijaavia uskontoja on leviämässä. Ne kaikki opettavat "maailman lopun" asiaa - ne kaikki puhuvat näistä asioista. Olen tietenkin sanonut, että suuria onnettomuuksia on olemassa. Buddhalaisuus uskoo niihin ja kristinusko, katolilaisuus ja taolaisuus jakavat myös saman näkökannan. Tämä on maailmankaikkeuden kehityksen laki, mutta se ei ole ehdottomasti niin kuin nuo ilkeät uskonnot ovat väittäneet sen olevan. Voin ilmoittaa kaikille julkisesti täällä kaikessa vakavuudessa, että kaikki nuo väitetyt katastrofit maan päällä, maailmankaikkeuden tuho ja sellaiset asiat vuonna 1999, eivät ehdottomasti ole olemassa. Miksi olisi katastrofeja?"

Kysymys rikastumisesta

On ollut erilaisia syytöksiä siitä, että Li Hongzhi on rikastunut Falun Gongin opetuksistaan. Tämä ei ehdottomasti ole totta. Tosiasia on, että Li Hongzhin luennot Kiinassa olivat useita kertoja halvemmat kuin niiden muiden qigong-mestareiden ja ne annettiin Kiinan Qigong-yhdistyksen suojan alaisena, joka on virallinen hallituksen osasto. Itse asiassa suurin osa luentojen tuloista oli annettava yhdistykselle ja menojen peittämiseen. Sen lisäksi vuodesta 1995 lähtien, kun harjoitus tuli suosituksi ja luentojen kysyntä oli suuri, hän lopetti luentojen pitämisen. Hänen kirjansa olivat myös kaikkein halvimpien joukossa ja ne kaikki ovat saatavissa internetistä maksuttomasti. Painostuksen vuoksi Kiinassa, Li muutti Yhdysvaltoihin ja asuu Queensin alueella New Yorkissa ja on antanut luentoja ilmaiseksi. Itse asiassa hän ei ole ottanut penniäkään monista luennoista, joita hän on pitänyt ympäri maailmaa vuodesta 1996 lähtien. Tämä on vastakohtana muille qigong-mestareille, jotka ottavat jopa 1000 dollaria seminaarilipusta. Jos hän todella haluaisi ansaita rahaa tästä kultivoinnin harjoituksesta, hän voisi ottaa suuria summia rahaa konferensseista ja luennoista. Hän voisi myös ottaa enemmän rahaa kirjoistaan, koska hän ansaitsee vaatimattomat tulonsa tekijänpalkkioista. Pitäisi myös huomioida, että hän ei saa tekijänpalkkioita kirjoista, joita myydään Kiinassa, koska Kiinan hallitus kielsi kirjat monia vuosia sitten. Hän voisi yksinkertaisesti ottaa yhden dollarin jokaiselta harjoittajalta ja tulisi helposti monimiljonääriksi. Se, että hän ei ole tehnyt mitään näistä asioista, osoittaa, että hän ei ole kiinnostunut rikastumisesta. Itse asiassa Falun Gongin opetus on ilmaista kaikille.

Tieteen vastaista

Vaikka Mestari Li on tunnistanut nykyajan tieteen rajoitukset, hän ei ole tiedettä vastaan missään mielessä. Viittaukset tieteeseen muodostavat osan selityksistä ja todisteista joistakin menetelmän takana olevista periaatteista. Mestari Li itse kutsuu Falun Gongia " tavallisesta poikkeavaksi tieteeksi".

Zhong-Nan-Hai'n tapahtuma

25. huhtikuuta 1999, yli 10 000 Falun Gongin harjoittajaa ilmestyi hyvässä järjestyksessä Zhong-Nan-Hai'lle, Kiinan johdon asuntoalueelle Pekingissä. He vetosivat hyvin rauhallisesti hallitukseen, että heille annettaisiin vapaa ja laillinen ympäristö harjoittaa Falun Gongia. Koska se tapahtui Zhong-Nan-Hai'ssa, ihmiset kutsuvat sitä Zhong-Nan-Hai'n tapahtumaksi. Tämä tapahtuma tuli koko maailman yhtäkkiseksi keskipisteeksi, koska se tapahtui kaikkein arimmassa paikassa Kiinassa ja sen epätavallisen tyynen ja rauhallisen tavan vuoksi, joka Falun Gongin harjoittajilla oli läpi koko tapahtuman. Kiinan hallitus on tehnyt monia syytöksiä tästä tapahtumasta. Alapuolella on tapauksesta yksityiskohtainen raportti:

Zhong-Nan-Hai'n tapauksen pani alkuun Tianjin'in tapahtuma, jossa He Zuoxiu, Kiinan Tiedeakatemiasta julkaisi artikkelin nimeltään, "En pidä siitä, että nuoriso harjoittaa qigongia" Tieteen aikakauslehdessä (Science Magazine, Tianjin'in korkeakoulun julkaisu). Artikkelissa hän sepitti tarinoita Falun Gongista, että se johtaa mielisairauteen ja vihjaili, että se voisi tulla samantapaiseksi järjestöksi kuin Boxerien, mikä johti kapinaan 1800-luvulla, ja tuhosi kansan. Hänen väärät syytöksensä eivät olleet totta ja loukkasivat monen Falun Gongin harjoittajan tunteita. Ilman vaihtoehtoa, jotkut harjoittajat käyttivät hallitukselta hyväksyttyä mahdollisuutta kääntyä vetoamaan yhteenkuuluvien järjestöjen puoleen korjaamaan väärät syytökset. Kiinan laki suojaa tätä oikeutta. Sen vuoksi harjoittajat menivät Tianjin'in Yliopistolle ja muihin asiaankuuluviin virastoihin 18. huhtikuuta 1999, antamaan selonteon Falun Gongin todellisesta tilanteesta.

Oli aivan odottamatonta, että Tianjin'in Yleinen turvallisuusvirasto ilmestyi paikalle. He kieltäytyivät keskustelemasta harjoittajien kanssa tarkoituksenmukaisesti. Sen sijaan, he lähettivät ihmisiä pieksemään joitakin harjoittajia. 23. huhtikuuta he alkoivat repiä harjoittajia erilleen ja pidättämään ihmisiä, mikä sulki ainoan kanavan, joka Falun Gongin harjoittajilla oli voidakseen kertoa totuuden hallitukselle. Harjoittajat kääntyivät Pekingin puoleen 25. huhtikuuta vetoamaan korkeammalle virkavallalle. He pyysivät viattomien ihmisten vapauttamista, laillista ja vapaata harjoitusympäristöä ja helpotusta painostuksesta mitä oli tehty Falun Gongin harjoittajille kauan aikaa. He Zuoxiu ilmestyi paikalle päivän aikana ärsyttääkseen harjoittajia mutta kukaan ei vastannut hänelle.

Todistajien mukaan, illalla 24 huhtikuuta, jotkut harjoittajat, jotka olivat töissä Yleisessä Turvallisuustoimistossa, olivat jo antaneet nimikorttinsa Zhong-Nan-Hai'lle pyytäen tilaisuutta antaa selonteon tilanteesta. Mitään vastausta ei kuulunut. Kello 21.00 harjoittajat alkoivat kokoontua Fuyou kadulle lähellä Zhong-Nan-Hai'ta, jotkut matkalaukun kanssa, jotkut meditaatiomaton kanssa. Useimmat heistä olivat kaupungeista Pekingin ulkopuolelta.

Kello 6.00 aamulla, 25. huhtikuuta eräs todistaja meni pohjoiselle sisäänkäynnille Fuyou kadulla ja huomasi, että poliisit olivat tukkimassa tien Zhong-Nan-Hai'lle. Kukaan harjoittajista ei yrittänyt tunkeutua väkisin läpi. He olivat todistajia hämmästyttävälle näylle. Poliisi johti harjoittajat ensin kadun itäpuolelta länsipuolelle ja sen jälkeen ohjasivat heidät marssimaan etelään Zhong-Nan-Hai'ta kohti. Samanaikaisesti toinen ryhmä tuli vastapäisestä suunnasta ja molemmat ryhmät tapasivat Zhong-Nan-Hai'n pääsisäänkäynnin ulkopuolella. Tiedotusvälineiden mukaan siellä oli yli 10,000 harjoittajaa kokoontuneena Zhong-Nan-Hai'n ulkopuolella.

Harjoittajia lähestyi pian kaikilta suunnilta. He täyttivät kaikki jalkakäytävät Zhong-Nan-Hai'n ulkopuolella. Liikennettä ei kuitenkaan tukittu ollenkaan, vaan tie jalankulkijoille oli vapaa. Siellä oli 70- ja 80-vuotiaita vanhahkoja ihmisiä, raskaana olevia naisia, jotka olivat lähellä synnytystä ja äitejä, jotka pitivät vastasyntyneitä lapsiaan sylissään. Monet heistä tuskin söivät ruokaa tai joivat vettä vähentääkseen aikaa, mikä tarvitaan käymälän käyttöön. Kukaan ei tiennyt mistä muut tulivat. He "tulivat ties mistä, katosivat ties minne".

Harjoittajat eivät vaeltaneet kaduilla, heillä ei ollut iskusanoja tai julisteita ja he eivät aloittaneet tappeluja. Kiinassa vetoaminen hallitukselle ei vaadi lupaa Yleiseltä turvallisuustoimistolta. Jokainen harjoittaja edusti vain itseään. He tulivat antamaan selonteon pahoinpitelystä, jota he ja heidän ystävänsä olivat kokeneet. He eivät rikkoneet mitään lakeja tai sääntöjä. Koska harjoittajat ajattelivat, että he olivat saavuttaneet päämääränsä huoliensa ilmaisusta ja hallituksen ymmärryksen ja tuen etsimisestä, he hajaantuivat rauhallisesti kello 23.30. (26/4, Central Daily)

Lähdeviittauksia

Li Hongzhi, Falun Dafan perustaja, julkaisi seuraavan lausunnon 22. heinäkuuta, 1999 vastaukseksi Kiinan hallituksen julkaisusta Falun Gongin kansanlaajuisesta ankarasta kiellosta:

Lyhyt Julkilausumani

”Falun Gong on yksinkertaisesti suosittu qigong-aktiviteetti. Sillä ei ole mitään erityistä organisaatiota, eikä poliittisia tavoitteita. Emme ole koskaan sekaantuneet mihinkään hallituksen vastaisiin toimintoihin. Minä itse olen kultivoija, eikä tarkoitukseni ole koskaan ollut sekaantua poliittiseen valtaan. Opetan vain ihmisille kuinka harjoitetaan kultivointia. Jos halutaan harjoittaa qigongia hyvin, henkilön täytyy olla korkeilla moraalin tasoilla. Itse asiassa, olen saavuttanut tämän – enemmän kuin sata miljoonaa ihmistä on tullut hyviksi ihmisiksi, tai vielä paremmiksi ihmisiksi. Itse asiassa, en ollut tarkoittanut tehdä tätä, mutta kun kultivoijien moraali kohotetaan, se todella on tuonut hyötyjä yhteiskunnalle.

Jotkut lähteet väittävät, että kiellän ihmisiä ottamasta lääkkeitä. Se ei itse asiassa ole ehdottomasti totta. Olen yksinkertaisesti selittänyt kultivoinnin harjoituksen ja lääkkeiden ottamisen suhteen. Olen tehnyt mahdolliseksi sen, että enemmän kuin sata miljoonaa ihmistä voi saavuttaa terveyden. Lukemattomia parantumattomasti sairaita potilaita on parantunut ja tullut terveeksi. Tämä on tosiasia. Mitä tulee noihin, jotka ovat kriittisesti sairaita tai henkisesti sairaita, olen aina neuvonut, että he eivät tule oppimaan Falun Gongia. Silti jotkut ihmiset kaikesta huolimatta haluavat oppia sitä tietämättäni. Siinä tapauksessa, onko oikein kutsua tämänlaista yksilöä, joka kuoli omaan sairauteensa, opetuslapsekseni? En ole koskaan kuullut, että ihmiset, joista ei pidetä huolta, eivät kuole vain siksi että he ovat oppineet muutamia harjoitusliikkeitä. Koska sairaalat kykenevät hoitamaan sairauksia, tarkoittaako tämä silloin sitä että kenenkään ei pitäisi kuolla sairaaloissa?

Jotkut ihmiset levittävät huhuja, että muutin syntymäpäivämääräni, ja tämä on totta. Kulttuurivallankumouksen aikana hallitus painoi väärin syntymäpäivämääräni. Se mitä tein, oli yksinkertaisesti muuttaa syntymäpäivämääräni oikeaksi. Mitä tulee tosiasiaan, että Sakyamuni oli myös syntynyt tänä päivänä, mitä sillä on tekemistä minun kanssani? Monia muita ihmistä syntyi myös tänä päivänä. Lisäksi, en ole koskaan väittänyt olevani Sakyamuni.

Koskien asiaa harjoittajien kokoontumisesta Zhongnanhaille Pekingissä esittämään tosiasiat, olin matkalla Australiaan ja olin vaihtamassa konetta Pekingissä. Lähdin tietämättä ollenkaan mitä tapahtui Pekingissä. Matkustan aina yksin välttääkseni hankaluuksia. En ota yhteyttä paikallisiin harjoittajiin minne tahansa menen, koska liian monet ihmiset toivovat näkevänsä minut. Sen seurauksena en ollut tietoinen mitä oli meneillään Pekingissä.

Emme ole hallitusta vastaan nyt, emmekä tule olemaan tulevaisuudessa. Muut ihmiset saattavat kohdella meitä huonosti, mutta me emme kohtele muita huonosti, emmekä kohtele ihmisiä vihollisina.

Kehotamme kaikkia hallituksia, kansainvälisiä organisaatioita ja hyväntahtoisia ihmisiä maailmanlaajuisesti ulottamaan tukeaan ja apuaan meille, selvittääksemme tämänhetkisen kriisin, joka on tapahtumassa Kiinassa. Tällä hetkellä, äitini ja siskoni ovat vielä Pekingissä, ja he ovat vaikeassa tilanteessa. On sanottu, että poliisi aikoo pidättää heidät. Jotkut raportit sanoivat, että poliisit ovat hakanneet monia ihmisiä Shenyangissa, Dalianissa ja muilla alueilla. Pyydän Kiinan hallitusta olemaan kohtelematta heitä tällä tavalla. Toivomukseni on että Kiinan hallitus ja sen johtajisto eivät kohtele ihmisiä, jotka harjoittavat Falun Gongia vihollisina. Kiinalaisilla ihmisillä kaikkialla maassa on hyvin perusteellinen ymmärrys Falun Gongista ja seuraukset voisivat aiheuttaa että ihmiset menettävän luottamuksensa hallitukseen ja sen johtajistoon ja tulevat olemaan pettyneitä Kiinan hallitukseen.”

Li Hongzhi, heinäkuun 22, 1999


Aasian Wall Street Journal, Joulukuun 14. 1999, Pääkirjoitus, Falun Dafa ja Puheen vapaus
Kultti sanan käyttö antaa tavallisesti ymmärtää laajaa julkista paheksumista jonkun ryhmän käytöksestä ja on todella tapauksia, joissa kultit ovat uhaksi muille, kuten kokemus Japanista Aum Shinrikyo'stä näyttää. Kultin johtajat käyttävät tavallisesti hyödykseen jäseniään käyttäen mielenhallinnan tekniikkaa tai fyysistä tai sielullista väärinkäyttöä. Jopa vapaat yhteiskunnatkin katsovat olevan tarpeellista tuoda tämän tapaiset anti-yhteiskunnalliset ryhmät kontrollin alle, vaikka Waco tapaus USA:ssa todisti joitakin vuosia sitten, että sellaiset yritykset ovat alttiita vakaville virheille.

Falun Dafa ei sovi viiteen vaarallisen kultin tunnusmerkkiin, joita on kuvattu tunnetuista anti-kultti ryhmistä: 1) autoritaarinen vallan järjestelmä 2) Messiaaninen johto 3) petos värväyksessä 4) eristys yhteiskunnasta ja 5) mielenhallinan tekniikan käyttö. Tähän mennessä ei ole vakuuttavia todisteita siitä, että Falun Dafa on uhka kenellekään, mukaan lukien sen omat jäsenet. Joten uskonvapauden suojaaminen vaatii, että se saa hyötyä epäilyksestä. Mitä tulee epäuskottavaan Falun Dafaa koskevaan propagandan virtaan, joka tulee ulos Kiinasta, Pekingin todellinen motiivi on yhteiskunnallinen kontrolli. Mikä ryhmä tahansa, joka vaatii voimakasta alamaisuutta, joko se on ilman valtuuksia oleva kristillinen kirkko tai Falun Dafa, uhkaa kommunistipuolueen johtoa ja täytyy sen vuoksi nopeasti viedä puolueen kontrollin alle. Jos se kieltäytyy tottelemasta, se on muserrettava.

The Guardian, 30 lokakuuta 1999:
Falun Gongilla.... ei ole poliittisia tavoitteita, ei hierarkkista rakennetta eikä mitään johtajia muuta kun maanpaossa oleva Mestari Li Hongzhi. Se ei ihan varmasti ole kultti. Falun Gongin ainoa tarkoitus on saada harjoittaa uskoaan rauhassa. "Vetoaminen" on oikeus, joka on suojattu Kiinan laissa. Kohta 41 mukaan Kiinan kansantasavallan perustuslaissa, kansalaisilla on oikeus esittää kritiikkiä ja ehdotuksia mille tahansa kansalliselle instituutiolle tai henkilökunnalle. Kansalaisilla on oikeus vedota, nostaa kanne tai nousta puolustamaan kansalliselle oikeusjärjestykselle koskien instituution tai henkilökunnan mitä tahansa käytöstä, joka rikkoo lakia tai epäonnistuu täyttämään velvollisuuksia. Kiinan vetoomuksien lakikokoelmassa 10:ssa säännössä sanotaan, että asiat vetoomusprosessissa tulisi jättää asiaan kuuluville toimeenpano-osastoille tai yhtä tasoa korkeammalle, koska näillä osastoilla on laillinen oikeus tehdä päätöksiä.

Hai Tao, Voice of America, raportoi Los Angelesista:
Siitä lähtien kun Kiinan hallitus alkoi tehdä ankaria toimenpiteitä Falun Gongia kohtaan heinäkuussa 1999, kaikki valtion omistamat mediatoimistot ovat alkaneet hyökätä Falun Gongin, sen perustajan ja avainasemassa olevien jäsenten kimppuun. 28. marraskuuta 1999, erikoinen raportti, jonka Li Xin-gan oli kirjoittanut, julkaistiin sanomalehdessä Xi-an Työläinen. Artikkeli raportoi, että Zhi-wen-Zhang, nainen, joka asui Wei-nan alueella Shan-xi kunnassa, poltti kuusi kuukautta vanhan tyttärensä ja otti sen jälkeen oman henkensä sytyttäen itsensä tuleen, esittäen vastalauseen hallituksen Falun Gongin vainosta. Tämä raportti synnytti kovan kohinan koko maassa ja sitä painettiin toistaen monissa sanomalehdissä Shen-zhenissä, Harbinissa, Shanghaissa ja muissa kaupungeissa. Hongkongin ihmisoikeuksien ja kansanvallan Tiedotuskeskus teki tutkimuksen ja sai selville, että raportti oli täydellinen sepitys. Keskus sanoi, siteeraten Kiinan virkamiehiä, että ihmiset, paikka, aika ja kertomus olivat kaikki keksittyjä. Eräs virkamies Wei-nan kommunistisessa poliittisessa komiteassa ja lakikomiteassa Shan-xi kunnassa todisti, että siellä ei ollut ehdottomasti mitään itsepolttomurhan tapahtumaa ja sen lisäksi ei ollut lainkaan naista nimeltään Zhi-wen Zhang. Sen lisäksi monet lehtitoimistot Kiinassa soittivat heille varmemmaksi vakuudeksi ja saivat saman vastauksen.

YK:n Kansainvälinen Koulutuskehitys (International Education Development) 15. 08. 2001 Genevessä:
"Julkilausumassamme kohta kolmen alla, olemme kuvailleet Falun Gongin harjoituksen siten kun olemme havainneet sen olevan. Hallitus, oikeudenkäytössään vastata, yritti oikeuttaa valtion terrorismia ryhmää kohtaan kutsuen sitä pahaksi kultiksi, joka on aiheuttanut kuolemantapauksia ja perheiden hajoamista. Tutkimuksessamme ainoat kuolemat ovat olleet Kiinan viranomaisten käsissä; perheet ovat hajonneet sen vuoksi, että hallitus on tappanut perheenjäsenet; ihmiset ovat saaneet hermoromahduksen, ei Falun Gongista vaan äärimmäisestä kidutuksesta, ovat vangittuna mielisairaaloissa julman hoidon alaisena, kovassa työssä työleireillä ja muissa sellaisissa paikoissa. Kuten Kansainvälisessä Herald Tribunissa raportoitiin 6. elokuuta, 2001, hallitus myöntää, että se on virallisesti antanut luvan väkivallan käytöstä harjoittajia kohtaan pyyhkäistäkseen Falun Gongin pois maan päältä. Hallitus kiinnittää huomion oletettuun itsemurhapolttoon Taivaallisen rauhan aukiolla 23. tammikuuta 2001 todisteeksi, että Falun Gong on "paha kultti." Olemme kuitenkin saaneet videon, joka meidän näkökannaltamme katsoen todistaa, että hallitus oli lavastanut tapahtuman."

- International Education Development


Lähde : www.clearharmony.net/articles/189912/1048.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.