EFGIC: Falun Gongin asianajaja esittää syyt miksi Kiinan johtaja ei nauti koskemattomuutta kidutuksen ja kansanmurhan teoista

Kiina-asiantuntija: Oikeusjuttu on pelotusase kiduttajille, mutta koskemattomuuden myöntäminen lähettäisi rankaisemattomuuden viestin ja rohkaisisi lisäjulmuuksiin.

Tri Terri Marsh esitti suulliset perustelut seitsemännen hallintopiirin vetoomustuomioistuimen edessä Chicagossa, todeten, että Jiangin rikokset eivät olleet hänen virkansa virallisia tekoja, vaan yksilöllisiä eikä siten koskemattomuuden alaisia

CHICAGO (EFGI) Tupaten täynnä olleessa Chicagon seitsemännen hallintopiirin vetoomustuomioistuimen oikeussalissa esitettiin eilen suulliset perustelut joukkokannejutussa Kiinan entistä johtajaa Jiang Zeminiä vastaan. (website)

Jiangia syytetään kidutuksesta, kansanmurhasta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan Falun Gongin harjoittajien vainossa Kiinassa, joka on johtanut tuhansiin kuolemantapauksiin ja satoihin tuhansiin pahoinpideltyihin ja kidutettuihin Kiinan yli 300:lla pakkotyöleirillä.

Kiinan hallituksen mukaan noin kahdeksan prosenttia Kiinan koko väestöstä harjoitti Falun Gongia vuoteen 1999 mennessä, kunnes Jiang määräsi harjoituksen ”hävitettäväksi.” (special report)

Oikeuskäytäntö, Yhdysvaltain presidenttien lausuntoja siteerattiin

Kantajien asianajaja tri Terri Marsh huomautti avauspuheenvuorossaan, että entiset valtion päämiehet jotka ovat tehneet virkakautensa aikana epävirallisia tekoja, eivät nauti koskemattomuudesta Yhdysvaltain tuomioistuimien edessä. ”Koskemattomuus ei ole rankaisemattomuutta,” Marsh sanoi, lisäten vielä, että Yhdysvaltain oikeuskäytäntö erottelee erityisesti viralliset ja epäviralliset rikokset koskien koskemattomuutta.

Tri Marshin siteeraamissa tapauksissa oli Hilao vs. Marcos (25 F. 3d 1477) missä yhdeksännen hallintopiirin vetoomustuomioistuin päätti, että oletetut diktaattorin kidutuksen, teloituksen ja kadottamisen teot ”eivät ole virallisia tekoja, jotka ovat liittovaltion tuomioistuimen peruuttamattomissa.”

Marsh siteerasi myös oikeusjuttua Yhdysvallat vs. Noriega (746 F. Supp. 1506, 1522) missä piirioikeus totesi, ”Kysymys ei ole siitä, käyttikö Noriega virallista asemaansa tekemään kiistetyt teot, vaan siitä oliko nuo teot Panaman sijaan Noriegan omasta puolesta.”

Tri Marsh huomautti todistusaineiston runsaudesta viittaamalla siihen, että Jiang aloitti vainon Falun Gongia vastaan henkilökohtaisten hyötyjen vuoksi, viitaten vanhemman CNN:nnän Kiina-analyytikko Willy Lamiin artikkeliin, missä sanottiin: ”Jiang on mobilisoinut Mao-aikaisen joukkoliikkeen Falun Gongia vastaan” …” kaikkein vaikein Jiangin Falun Gongin käsittelemiseen kohdistettu kritiikki on se, että hän vaikuttaa käyttävän joukkoliikettä edistääkseen alamaisuutta hänelle itselleen.”

Toimien tuomioistuimen ystävänä oikeusministeriön asianajaja Douglas N. Letter aloitti perustelunsa korostamalla, että Yhdysvallat ovat tuominneet Falun Gongin vainon. ”Yhdysvaltain hallitus sen korkeimmilla tasoilla – puhumme presidentistä ja valtion ministeriöstä – ovat julkisesti kritisoineet Kiinan hallitusta ankarasti sen Falun Gongin vainoamisesta,” Letter sanoi.

Letter kuitenkin väitti lujasti, että sallimalla yksityisten oikeusjuttujen eteenpäin menemisen vierailevia valtion päämiehiä vastaan, häiritsisi se Yhdysvaltain diplomaattisia aikaansaannoksia, ja se asettaisi myös ennakkotapauksen yksityisille oikeusjutuille, joita voidaan nostaa Yhdysvaltain presidenttejä vastaan heidän matkustaessa ulkomaille.

Vastaukseksi tri Marsh lainasi loppukommenttien aikana edellistä presidentti Bushia, joka käsitteli Letterin esille tuomia perusteluja seuraavasti kirjoittaessaan Kidutuksen uhrien suojeluasetusta laiksi, “Vaarat, joihin Yhdysvaltain tuomioistuimet saattavat sotkeutua vaikeissa ja arkaluontoisissa kiistoissa ulkomaiden kanssa ovat todellisia, … Mutta nämä potentiaaliset vaarat eivät kuitenkaan kosketa perustavanlaatuisia tavoitteita, joita tämä lainsäädäntö pyrkii edistämään. Tänä uutena aikana, jolloin maat ympäri maailman ovat kääntymässä demokraattisten instituutioiden ja laillisuusperiaatteiden puoleen, meidän täytyy ylläpitää ja voimistaa omistautumistamme varmistaaksemme, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan kaikkialla.”

Päätöksellä on kauas ulottuvat, välittömät seuraukset

Tri Marsh lisäsi, että jutun hylkääminen ei pelkästään aseta koko Nurembergin puitteita ja kansainvälistä lakijärjestelmää, jonka Yhdysvallat on auttanut luomaan, suuren vaaraan, vaan se lähettää viestin, joka voitaisiin tulkita merkkinä, että entiset ja virassa olevat valtion päämiehet voivat suorittaa kidutusta ja kansanmurhaa rangaistuksetta.

Kuulemisen jälkeisessä lehdistön tapaamisessa Tri Marsh selitti tarkemmin yhdessä Kiina-asiantuntija ja politiikan neuvoja Erping Zhangin kanssa, oikeusjutun tärkeyttä kidutuksien ja tappamisen lopettamisessa Kiinassa.

”Uutinen, että Jiang on haastettu oikeuteen kansanmurhasta Yhdysvalloissa, on ollut todellinen, konkreettinen uhkausase noille, jotka toteuttavat Jiangin käskyjä ja se on jo lopettanut suuren määrän kidutuksia ja pahoinpitelyjä Kiinassa,” Zhang sanoi. ”Jos Yhdysvaltain tuomioistuin myöntää rankaisemattomuuden Jiangille, viesti Kiinan poliisille ja pakkotyöleirien henkilöstölle on, että heillä on rankaisemattomuus.”

Stephen Gregory, Chicagon yliopiston hallintomies ja vapaaehtoinen Falun Gongin toimintojen järjestäjä Chicagon alueella on seurannut tapausta läheltä ja sanoo, että koskemattomuuslait ovat välttämättömiä, mutta ne eivät päde Jiangiin kun tarkastellaan rikoksien luonnetta.

“Valtioiden johtajien täytyy heidän virallisen vastuunsa ja maiden lakien heille myöntämän valtansa nojalla ryhtyä poikkeuksetta kiistanalaisiin tekoihin. Koskemattomuuslait ovat siten välttämättömiä suojaamaan sellaisia johtajia, kun he suorittavat virallisia velvollisuuksiaan,” hra Gregory sanoi. ”Näitä samoja lakeja ei kuitenkaan voida käyttää suojelemaan noita, jotka väärinkäyttävät valtaansa ja asemaansa mielivaltaisesti ja suorittavat kidutusta ja kansanmurhaa. Sellaiset toimenpiteet eivät tule heille valtion myöntämästä vallasta. Ne ovat siten yksilöllisiä, epävirallisia toimenpiteitä, eivätkä siten koskemattomuuslakien suojaamia.”

Seitsemännen hallintopiirin kolmen tuomarin paneeli on ottanut jutun harkintaan kuulemisen jälkeen.

Jutun Päätöstä odotetaan seuraavan muutaman kuukauden sisällä.

# # #

TAUSTAA

Falun Gong, joka tunnetaan myös nimellä (Falun Dafa) on täysin rauhanomainen kehon ja mielen harjoitus, jossa on viisi liikesarjaa. Harjoittaminen perustuu periaatteisiin: totuudenmukaisuus, laupeus ja kärsivällisyys. Falun Gongia opetettiin yksityisesti tuhansia vuosia, ennen kuin se tuotiin julkisuuteen Mestari Li Hongzhin toimesta Kiinassa vuonna 1992. Harjoituksella on juurensa kiinalaisessa kulttuurissa, mutta se ei ole suoranaista sukua buddhalaisuuden tai taolaisuuden harjoituksille. Esittelynsä jälkeen Falun Gong levisi nopeasti suullisesti ja sitä harjoitetaan tällä hetkellä yli 60 maassa. Miljoonat ihmiset ovat huomanneet huomattavan positiivisen vaikutuksen terveydessään harjoittaessaan Falun Gongia. Falun Gongin opettaja Li Hongzhi on saanut satoja kunniamainintoja, ja hän on ollut kolmena vuotena mm. Nobelin rauhanpalkinnon ehdokkaana.

Vuonna 1999 kun Falun Gongin harjoittajia oli lähes 100 miljoonaa – kymmeniä miljoonia enemmän kuin kommunistisessa puolueessa jäseniä – Jiang Zeminin johdolla (raportti)Kiinan hallinto kielsi Falun Gongin. Käynnistettiin voimakas kampanja, jossa mediaa käytettiin levittämään valheita ja lavastamaan Falun Gong, saaden sen näyttämään syylliseltä. Kykenemättömänä murskaamaan tahdon miljoonilta ihmisiltä, jotka olivat kokeneet positiivisia muutoksia terveydessään, Jiangin hallinto on voimistanut kampanjaa nostamaan yleisen mielipiteen Falun Gongia vastaan, samalla vangiten, kiduttaen ja jopa murhaten niitä, jotka harjoittavat sitä.

Yli neljän vuoden aikana Kiinan viranomaisten käsissä kuolleiden Falun Gongin harjoittajien vahvistettu lukumäärä Falun Dafan informaatiokeskuksen mukaan on 977 (raportit / lähteet), kun todellinen luku Kiinan sisäisten tietojen mukaan on yli 2000. Asiantuntijat sanovat, että luku on paljon suurempi. Satoja tuhansia ihmisiä on pidätetty; tuhansia on tuomittu vankiloihin ja mielisairaaloihin; yli 100 000 on tuomittu laittomasti työleireille ilman oikeudenkäyntiä.


# # #

Ottakaa yhteyttä Euroopan Falun Gongin tiedotuskeskukseen saadaksenne enemmän tietoa
Peter Jauhal 44 (0) 7717 508 268 Nicolas Schols 32 (0) 479875734
Sähköposti: europe@falungonginfo.net
YHTEYSTIEDOT SUOMESSA - Mikko Mattila +358 40 5044 838


www.falundafa.org
www.faluninfo.net
www.flgjustice.org

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.