Vaikuttava Tietotoimisto: Kiinan entinen presidentti haastettuna oikeuteen kansanmurhasta

Jiang Zeminin oikeusjutun aloitteen kuuleminen oli 13. tammikuuta, jossa asianomaisten asianajalle luvattiin 60 päivää aikaa valmistella materiaaleja tulevaa oikeudenkäyntiä varten. Oikeusjuttu laitettiin alulle 22. lokakuuta 2001 seitsemän Falun Gongin harjoittajan toimesta, heidän sekä suuremman Falun Gongin harjoittajien ryhmän puolesta. Syyte on rikoksista ihmisyyttä vastaan, kidutuksesta, laittomista teloituksista, kuolemantuottamuksesta ja kansanmurhasta. Lakijuttu pitää sisällään kaikki henkilöt jotka seuraavat Falun Gongin henkisiä periaatteita: totuudenmukaisuutta, laupeutta ja kärsivällisyyttä. Asianomaisilla on tuomivalta Jiang Zeminin ylitse, riippumatta hänen asemastaan maan presidenttinä, koska kansainvälinen laki, ja erityisesti kansanmurhan vastainen sopimus mitätöi maan johtajan koskemattomuuden teoista, jotka sisältävät kansanmurhan.

Vaikka Kiinan kansantasavalta on vahvistanut kansanmurhan sopimuksen 18. huhtikuuta 1983, kampanjassa hävittääkseen Falun Gongin, Jiang Zemin, toimisto "6-10" sekä monet Kiinan hallituksen virkamiehet ovat tehneet kansanmurhan tekoja ja vakavia perustuslain rikkomuksia vuodesta 1999 lähtien. Kuolleiden lukumäärä on hälyttävän korkea ja se on jatkanut nousemistaan ekspotentiaalisesti. Kiinan tietosulun vuoksi internetissä ja mediassa, todellisen lukumäärän uskotaan olevan vielä suurempi. Julma kidutus on myös yleistä. Harjoittajia kidutetaan sähköshokein, teljetään veteen upotettuihin häkkeihin, estetään nukkumasta, alistetaan pitkiksi ajoiksi kylmälle ja kuumalle; pakotetaan tekemään pitkiä aikoja raskasta fyysistä työtä. Tämän lisäksi täysin terveitä ihmisiä aivopestään ja pakotetaan mielisairaaloihin, joissa heihin on pistetty keskushermostoa vahingoittavia lääkkeitä. Nämä teot ovat rikkoneet vakavasti kansanmurhan sopimusta, jonka Kiinan kansantasavalta on allekirjoittanut.

Kaikkia näitä, sekä muita samanlaisia tekoja on toteutettu vuodesta 1999 lähtien, osana järjestelmällistä kampanjaa, jonka on käynnistänyt presidentti Jiang Zemin ja toimisto ”6-10”. Kampanjan tavoitteena on tukahduttaa ja hävittää Falun Gongin henkinen harjoitus täydellisesti Kiinasta, sekä rangaista ja tuomita Falun Gongin harjoittajia erityisesti heidän henkisestä uskostaan, joiden periaatteeet ovat totuudenmukaisuus, laupeus ja kärsivällisyys. Jiang Zemin on käyttänyt valtavia määriä rahaa sekä voimavaroja estääkseen tietojen julkitulemisen Kiinassa ja sen ulkopuolella. Samalla Jiangin hallinto väittää, että ”Kiinassa on paras ihmisoikeustilanne vuosiin.” Hallinto on koventanut otteitaan pidättää, kiduttaa ja tuomita noita ihmisiä, jotka ovat rohkeasti nousseet esiin puhumaan Falun Gongin harjoittajien oikeuksien puolesta.

Lukuisat ihmisoikeusjärjestöt, kuten Amnesty International, Human Rights Watch, kuten myös EU:n parlamentti ja YK ovat tuominneet Kiinan viranomaisten toimet Falun Gongia kohtaan. Amnesty International totesi Jiang Zeminin olevan yksi 2000-luvun ihmisoikeusroistoista. Asianomaisten asianajaja, Terri Marsh sanoo, että ”oikeusjutun tarkoituksena on saada Falun Gongin vainoaminen Kiinassa loppumaan käyttäen apuna Yhdysvaltojen oikeusjärjetelmää ja kannustaa muita tahoja auttamaan lopettamaan tämä vaino.” ”Kiina on varmasti ainoa maa, jossa on kriminalisoitu totuudenmukaisuuden, laupeuden ja kärsivällisyyden periaatteiden seuraaminen. Jos Kiinassa joku pitää ylhäällä banderollia, jossa lukee: totuudenmukaisuus, laupeus, kärsivällisyys, poliisit pidättävät hänet, laittavat vankilaan ja kiduttavat keinoilla, jotka ylittävät käsityskyvyn.”

Lisätietoja:www.flgjustice.org
www.faluninfo.netVoit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.