Erään katsojan käsitys: Moraalinen konflikti Falun Gongin ja hallitsevan kommunistipuolueen välillä oli todellinen syy vainoon

Boxun.Net julkaisi 26. huhtikuuta 2002 artikkelin, jossa todettiin että todellinen syy hallitsevan kommunistipuolueen suorittamalle vainolle Falun Gongia vastaan on moraalinen konflikti näiden kahden välillä. Kiinan kommunistipuolue toimii ja on toiminut koko historiansa ajan periaatteiden ”Teeskentely, Pahuus, Konflikti” mukaisesti. Ristiriidan vastakkaisella puolella on ihmisten pyrkimys moraaliseen elämäntapaan Falun Gongin periaatteiden mukaan keskittyen periaatteiden ”Totuus, Laupeus, Kärsivällisyys”, ympärille.

Kirjailija kertoo, että pinnalta katsoen Falun Gong näyttää vetävän puoleensa useita iäkkäitä ihmisiä, koska se jollakin tavalla toimii ”kansanliikkeenä”, kuten ryhmäharjoitukset, jotka todella voivat tehdä iäkkäät ihmiset iloisiksi ja tyytyväisiksi. Tämä on kuitenkin kaukana siitä, että vanhemmat ihmiset toimisivat tulon lähteenä, emmekä odota näkevämme suuria harjoittajien ryhmiä, jotka toivovat voivansa huolehtia itsestään harjoittamalla Falun Gongia. Totta on, että Falun Gong voi ratkaista määrättyjä ongelmia sosiaalisesti tyytymättömille ryhmille, mutta sen kehitys ei kuitenkaan ole riippuvainen köyhien ihmisten vapauttamisesta heidän velvollisuuksistaan ”yliluonnollisten kykyjen” avulla. Falun Gongin saavuttama vaikutus muodostaa perustan ”kääntymiselle ihmisten häpeällistä ja tekopyhää moraalia vastaan” – moraalia, joka on muodostunut kommunistipuolueen kehittämien häijyjen ja valheellisten konfliktien keskellä, jossa vallitsee moraalinen tyhjyys. Harjoitukset ja opetukset, jotka auttavat puhdistamaan ihmisen mielen ja kehon, kertoo Kiinan kansalle paljon. Puolueen oman sanontatavan mukaan kampanjassaan Falun Gongia vastaan: ”Tämä on konflikti, joka suuntautuu Falun Gongin kansalta saamaansa tukea vastaan”.

lähde: www.clearwisdom.net

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.