CECC julkaisi vuosittaisen raporttinsa

CECC julkisti 8. tammikuuta 2020 vuoden 2019 vuosikertomuksensa, jonka mukaan Kiinan ihmisoikeudet ja oikeusvaltiotilanne ovat heikentyneet entisestään.

Raportissa viitattiin Minghui.org:ssa julkaistuihin tietoihin, joiden mukaan ainakin 69 Falun Gongin harjoittajaa kuoli Kiinan kommunistipuolueen (KKP) harjoittaman vainon seurauksena ja ainakin 931 Falun Gongin harjoittajaa tuomittiin laittomasti vankilaan vuonna 2018.

Tämän raportin perusteella CECC antoi useita lainsäädännöllisiä ja poliittisia suosituksia Yhdysvaltain kongressille ja hallitukselle, mukaan lukien sanktiot virkamiehille, jotka osallistuvat ihmisoikeusloukkauksiin.

CECC on riippumaton Yhdysvaltojen virasto, joka valvoo muun muassa ihmisoikeuksia ja Kiinan kauppasuhteita. Se toimittaa vuosikertomuksensa presidentille ja kongressille.

Kansallinen uskonnonvapauspäivä 16. tammikuuta, CECC:n vuosikertomus ja suositukset edustavat uudenlaista tapaa huomioida ihmisoikeuksia Kiinassa.

CECC:n varapuheenjohtaja Marco Rubio sanoi, että vaikka KKP väittää, että kiinalaisilla on uskonnonvapaus, se ei ole totta. Rubio kertoi, että pidätetyt Falun Gongin harjoittajat kohtaavat edelleen väkivaltaa ja kidutusta sen eri muodoissa.

CECC:n raportissa suositeltiin myös, että Yhdysvallat asettaisi vastuuseen yksittäisiä KKP:n virkamiehiä, jotka ovat loukanneet vakavasti ihmisoikeuksia, kuten uskonnonvapautta, määräämällä heille taloudellisia seuraamuksia tai viisumirajoituksia. Yhdysvaltain hallituksen tulisi erottaa selvästi ”kiinalaiset ihmiset ja kulttuuri" ja "Kiinan hallitus ja kommunistinen puolue" toisistaan.

Yhdysvaltain ulkoministeri Michael Pompeo julkaisi 20. joulukuuta 2019 lehdistötiedotteen, jonka otsikko oli ”Yhdysvallat ryhtyy toimiin uskonnonvapauden loukkaajia vastaan”.

Ulkoministeriö nimitti Kiinaa ja useita muita maita erityisen huolestuttaviksi maiksi vuoden 1998 kansainvälisen uskonnonvapauslain nojalla, koska ne ovat harjoittaneet tai suvainneet uskonnonvapauden järjestelmällisiä, jatkuvia ja räikeitä loukkauksia.

Yhdysvaltain hallitus ilmoitti, että 68 henkilöä ja yhteisöä on nimetty yhdeksässä maassa korruption ja ihmisoikeusrikkomusten vuoksi maailmanlaajuisen Magnitsky-lain nojalla.

Kiinan hallituksen ja KKP:n virkamiehille asetettiin viisumirajoituksia ihmisoikeusloukkauksista. KKP:n aloitettua Falun Gongin vainon vuonna 1999 Kiina on nimetty erityisen huolestuttavaksi maaksi 20 vuotta peräkkäin.

Uskonnonvapaus on jokaisen perusoikeus. Lehdistötiedotteen mukaan "Mikään maa, yhteisö tai henkilö ei saa vainota vakaumuksellisia ihmisiä ilman vastuuvelvollisuutta", "Uskonnonvapauden suojaaminen on Trumpin hallinnon tärkein ulkopolitiikan painopiste".

Kansainvälistä ihmisoikeuspäivää koskevassa lausunnossaan ulkoministeri Pompeo totesi, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa määritetään yleiset oikeudet ja vapaudet, jotka ihmisillä tulisi olla, ja hän on sitoutunut suojelemaan ja edistämään näitä yleismaailmallisia, perustavaa laatua olevia vapauksia.

Minghui.org totesi toukokuun lopulla 2019 julkaistussa raportissaan, että Yhdysvaltain hallitus tarkastelee tiukemmin viisumihakemuksia, kieltäytyy myöntämästä viisumeita ihmisoikeuksia ja uskonnonvapautta loukkaaville henkilöille ja mahdollisesti kieltää heiltä, joilla on voimassa oleva viisumi (mukaan lukien vihreän kortin haltijat), pääsyn maahan.

Yhdysvaltain ulkoministeriön virkamies paljasti, että 28 maata on säätänyt tai suunnittelee säätävänsä Yhdysvaltojen kaltaisen globaalin Magnitsky-ihmisoikeusvastuulain, jolla kieltäydytään myöntämästä viisumeita ja jäädytetään omaisuutta ihmisoikeuksien rikkojilta.

Virkamies teki selväksi, että viime vuosina useilta kiinalaisilta evättiin viisumit, koska he ovat osallistuneet Falun Gongin vainoon.

The Five Eyes, englanninkielisten tiedusteluoperaatioiden liittoutuma, johon kuuluvat Australia, Kanada, Uusi-Seelanti, Yhdistyneet kuningaskunnat ja Yhdysvallat, sai viimeisimmän luettelon Falun Gongin vainoon osallistuneista rikoksentekijöistä marraskuussa 2019.

Minghui.org:n mukaan päivitetty luettelo sisältää yli sadantuhannen rikollisen nimen. Yhdysvaltain hallitus toteaa, että vaikka rikoksentekijä tai hänen perheensä olisi jo saapunut maahan, heidän viisuminsa voidaan peruuttaa, ja heidät voidaan karkottaa maasta.

KKP:n vaino on jatkunut yli 20 vuotta. On dokumentoitu, että vähintään 4300 Falun Gongin harjoittajaa on kuollut vainon seurauksena.


Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2020/1/16/182201.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.