Nykyaikaisten käsitysten vaarat

Nykyaikaiset käsitykset saavat vaikutteita materiaalisista asioista tämänpäiväisessä yhteiskunnassamme ja johtavat ihmisiä saamaan kiinteän käsityksen maailmasta. Näistä käsityksistä muodostuu vähitellen vakiintunut elämäntapa monille ihmisille. Koska nämä käsitykset ovat peräisin uuden ajan moraalinormeista, paljon olennaisesta osasta perinteistä kulttuuria on pitkään ollut, sitä tietämättä, unohduksissa.

Perinteinen kulttuuri lahjoitettiin meille taivaasta, sellaisena kuin ihmiset ymmärtävät taivaan, maan ja ihmisyyden. Se sisältää standardit ihmisten ajatustavalle, ideologialle ja käyttäytymiselle.

Muinaisten kulttuurikansojen elämä noudatti taivaan lakeja. Ihmiset työskentelivät, kun aurinko nousi ja lepäsivät, kun aurinko laski. Miehet olivat rehtejä ja miehekkäitä, kun taas naiset olivat naisellisia ja lempeitä. Rakennukset, kuten paviljongit ja temppelit, oli suunniteltu olemaan sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa. Ihmiset arvostivat sellaisia taitoja kuin runous, kalligrafia, maalaus ja lautapelien pelaaminen. Heidän käyttämänsä vaatteet ja tavarat olivat sopusoinnussa maailmankaikkeuden lakien kanssa, ja niiden takana oli erityisiä merkityksiä.

Ihmiset kaikissa ammateissa keskittyivät puhdistamaan ajatuksensa ja säätelemään hengitystään, mikä kierrätti heidän energiansa. Se sekä auttoi heitä ylläpitämään hyvää terveyttä että loi myös perustan ihmisille kultivoida itseään, kohottaa moraaliaan ja palata lopulta omaan todelliseen itseensä.

Moderni tiede ja teknologia ovat muuttaneet ihmisten elämää tehden heidän olonsa entistä kätevämmäksi ja mukavammaksi. Mutta ne ovat myös vääristäneet ihmisten ajattelua ja heittäneet perinteisen moraalin ulos ikkunasta. Tämä on heijastunut tämän päivän vaatteisiin, käyttäytymiseen ja sosiaaliseen ympäristöön.

Otetaan esimerkiksi musiikki. Klassisen musiikin sisältö koostuu paljolti jumalan ja jumalallisten olentojen ylistämisestä keskittyen hengen kohottamiseen. Tämän vuoksi klassinen musiikki yhä koskettaa ihmisiä syvälle sydämeen vielä sadan vuoden kuluttua.

Nykymusiikki, kuitenkin, keskittyy tuulettamaan ja kiihottamaan yksilön tunteita vetääkseen ihmisiä puoleensa. Tällaista moderni elämä on – tavoitella materiaalisia asioita, tyydyttää kunkin haluja ja tulla impulsiivisemmaksi ja tyhjäksi.

Ihmiset, jotka elävät nykyaikaisten käsitysten mukaisesti, eivät kunnioita taivasta tai jumalia, eikä heillä ole moraalista perustaa. He käyttävät karkeaa kieltä, ovat usein epäkohteliaita, ja heidän ihmissuhteensa ovat sotkuisia. Elektronisten pelien suosio ja netin erilaiset sovellukset leviävät ja edistävät tätä uutta ideologiaa. Sivistymätön kieli, vitsit, valokuvat ja hauskat videot ovat kaikkialla netissä. Ihmiset marinoituvat kaikenlaisessa jätteessä koko ajan.

Pinnalta katsoen näyttää kuin ihmisten elämä tänä päivänä olisi rikkaampaa, värikkäämpää ja jännittävämpää, mutta todellisuudessa nuo elektroniset pelit ja hupiohjelmat turruttavat ihmisten todellista itseä ja kuluttavat loppuun kaiken heidän aikansa ja energiansa. Tämä turruttava vaikutus on yhdistetty yhteiskunnan kaikille osa-alueille, kuten kulttuuriin, taiteisiin, politiikkaan, lakiin ja koulutukseen.

Perinteinen taloustiede rohkaisi yhteisöjä tekemään kauppaa rehellisesti vahingoittamatta toisten etuja. Mutta nykyinen talousjärjestelmä on keskittynyt siihen, kuinka tehdään enemmän voittoa ja laiminlyö täydellisesti inhimillisen moraalin. Sen toiminta on vastakohta perinteiselle yhteiskunnalle, jonka periaatteet ohjasivat ihmisiä olemaan hyviä.

Moderni teknologinen kehitys ei huomioi ihmisen moraalia. Se johtaa ihmisiä tavoittelemaan vain heidän loputtomia halujaan. Kloonauksen teknologia, päänsiirtokirurgia ja geneettinen muuntelu tuhoavat luonnon lakeja ja loukkaavat ihmisenä olemisen perusperiaatteita. On erittäin vaarallista ihmisille kehittää tätä teknologiaa pidemmälle.

Tämän päivän ihmiset on erotettu tavoista, joilla parannetaan moraalia ja kultivoidaan itseä, siitä, minkä taivas on lahjoittanut meille. Se erottaa ihmiskunnan perinteisestä kulttuurista, jonka jumalat ovat systemaattisesti järjestäneet. Ihmiset, jotka ovat kadottaneet kulttuuriset juurensa, eivät voi ymmärtää muinaisten ihmisten mielenlaatua ja historian tulkintaa.

Ihmisiltä, jotka ovat modernin ideologian orjia, puuttuu kulttuuri ja moraaliset rajoitukset. He ajautuvat kauemmaksi ja kauemmaksi maailmankaikkeuden laista.

Tosiasiassa tämä niin sanottu “uudenaikaistaminen” ja nykyaikainen muoti ovat lähempänä demonista polkua ja johtaa kauemmaksi ja kauemmaksi pois inhimillisestä luonnosta ja jumalista. Paluu perinteiseen kulttuuriin tulee olemaan paluu polulle, jonka taivas antoi ihmisille.

Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/20/178969.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.