Suomi: Kiinan valtiolliset sisäelinryöstöt poliittisilta vangeilta – seminaari

Kiinan valtiojohtoisiin sisäelinryöstöihin liittyvä asiantuntijaseminaari järjestettiin 18. syyskuuta 2019 Helsingin Postitalolla. Seminaarin järjestäjänä toimi Supporting Human Rights in China (SHRIC) ry, joka on Kiinan kommunistipuolueen ihmisoikeusloukkauksia seuraava yhteispohjoismainen yhdistys ja järjestänyt mielipidevankien elinryöstöjä koskevia tilaisuuksia vuodesta 2007. Suomen yhdistyksen puheenjohtajana toimii Olli Törmä (FM, uskontotiede).

Otteita Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n johdannosta
https://kiina.fi/?fbclid=IwAR3dV_K36jTAksE2Rd_C78bOmcr0NhGrj-9RqrL0YCZNMzDsWbwOXvSgiHw

Jugoslavia-sotarikostuomioistuimen syyttäjänä toimineen Sir Geoffrey Nicen johtama riippumaton tuomioistuin julkisti 17. kesäkuuta 2019 lopullisen tuomionsa koskien väitteitä, joiden mukaan Kiinan valtio on järjestelmällisesti ryöstänyt sisäelimiä mielipidevangeilta ja muilta poliittisilta vangeilta 2000-luvun alkuvuosista lähtien. Asiaa useita kuukausia tutkineelle ja valtavaan todistusaineistoon perehtyneelle tuomioistuimelle ei jäänyt mitään epäilystä laajamittaisten valtiollisten elinryöstöjen todenperäisyydestä.

Tuomio on merkittävä edistysaskel asiassa, joka on vuodesta 2006 saanut ajoittain julkisuutta. Eri tahot ovat vuosien varrella suhtautuneet väitteisiin vaihtelevasti. Asiaa esillä pitäneitä tahoja on yritetty toisinaan leimata Kiinan vastaisen propagandan levittäjiksi tai uskonnollisiksi aktivisteiksi.

Valitettavasti jopa elinryöstöväitteiden paikkansapitävyyden tiedostaneiden tahojen alkuperäiset käsitykset kuolonuhrien määrästä ja toiminnan laajuudesta ovat osoittautuneet aivan liian suppeiksi. Kyse on merkittävää taloudellista hyötyä tavoittelevasta joukkotuhonnasta, jonka uhrien määrä lasketaan nykytietojen mukaan vähintään sadoissatuhansissa.

Kiina suorittaa tänä päivänä Yhdysvaltojen jälkeen eniten elinsiirtoja koko maailmassa. Kiinassa ei kuitenkaan ollut minkäänlaista vapaaehtoista elinluovutusjärjestelmää ennen vuotta 2010, ja senkin jälkeen vain kourallinen ihmisiä koko maassa on ilmoittautunut vapaaehtoisiksi. Käytännössä katsoen Kiinan kaikki siirtoelimet on 2000-luvulla otettu poliittisilta vangeilta, joista monet ovat olleet vielä elossa, kun heidän tuoreet sisäelimensä on leikattu. Todistusaineiston vahvuutta kuvastaa muun muassa siihen perehtyneiden asiantuntijoiden ja oikeusistuinten harvinaisen voimakas yksimielisyys asiasta.

Yksittäisiä siirtoelimiä myydään 75 000 – 150 000 dollarilla, ja sellaisen saa Kiinasta jopa kahdessa viikossa. Jos elinsiirto epäonnistuu, kiinalaissairaaloiden lääkärit lupaavat uuden elimen yhtä lyhyessä ajassa potilaan veriryhmästä ja muista ominaisuuksista riippumatta. Kaikkialla muualla maailmassa odotusajat ovat lyhimmilläänkin kuukausia – useimmiten vuosia – vaikka maassa olisi erittäin tehokas vapaaehtoinen luovutusjärjestelmä, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa.

Myös lääketieteen asiantuntijoiden konsensus on muuttunut perinpohjaisesti: yksinomaan vuoden 2019 elokuussa on poistettu julkaisusta 15 lääketieteellistä tutkimusta, joiden epäillään perustuvan poliittisilta vangeilta otettujen elinten käyttöön. Lisäksi lääketieteellisessä BMJ Open -julkaisussa tänä vuonna julkaistu raportti (Rogers et al.) toteaa, että yli 400 kiinalaistutkimuksessa on voitu käyttää teloitettujen vankien elimiä. Kyseiset tutkimukset on julkaistu vertaisarvioiduissa englanninkielisissä elinsiirtoalan julkaisuissa.

Elinryöstöjen uhreiksi ovat joutuneet etupäässä Kiinan kommunistipuolueen kieltämän Falun Gong -meditaatiomenetelmän harjoittajat, mutta myös Xinjiangin keskitysleireille vangitut uiguurit ovat tänä päivänä joutumassa samojen rikosten uhreiksi. Uhreihin lukeutuu myös tiibetiläisiä sekä maanalaisiin kirkkoihin kuuluvia kristittyjä.

Euroopan parlamentti julkaisi joulukuussa 2013 päätöslauselman 2013/2981(RSP), jossa se ilmoittaa pitävänsä tietoja Kiinan elinryöstöistä mielipidevangeilta "sitkeässä elävinä ja luotettavina". Parlamentti "pyytää unionia ja sen jäsenvaltioita ottamaan puheeksi elinten poistoja Kiinassa koskevan kysymyksen; suosittaa, että unioni ja sen jäsenvaltiot tuomitsevat julkisesti elinsiirtoihin liittyvät väärinkäytökset Kiinassa ja tiedottavat tästä asiasta Kiinaan matkustaville kansalaisilleen; pyytää unionia tekemään kattavan ja läpinäkyvän tutkimuksen Kiinan elinsiirtokäytännöistä ja katsoo, että tällaisiin epäeettisiin käytäntöihin syyllistyneet on saatettava teoistaan vastuuseen". Yhdysvaltain kongressi julkaisi vastaavan yksimielisen päätöslauselman H.Res.343 kesäkuussa 2016.

Kiinan tapahtumilla on kauaskantoisia seurauksia, koska kyse ei ole yksittäisistä toimijoista tai sairaaloista vaan Kiinan korkeimmat lääketieteelliset instituutiot läpäisevästä korruptiosta ja kommunistipuolueen ohjailemasta toiminnasta. Suomalaisten toimijoiden kannalta suurimmat riskit liittyvät siihen, että erilaisten yhteistyöhankkeiden myötä suomalaista teknologiaa ja osaamista saatetaan hyödyntää näiden rikosten edistämisessä – vaikka suomalaiset osapuolet eivät olisikaan asiasta tietoisia. Esimerkiksi tammikuussa 2018 Suomi allekirjoitti yhteisymmärryspöytäkirjan lääketieteellisen tekoälytutkimuskeskuksen perustamisesta Chengduun.

Vierailevat asiantuntijat

David Matas, ihmisoikeusjuristi

David Matas on kansainvälinen ihmisoikeusjuristi, kirjailija ja tutkija, joka asuu Kanadan Winnipegissä. Hän toimii tällä hetkellä antisemitismiä vastustavan B'nai Brith Canadan vanhempana asiantuntijana. Matas on toiminut Kanadan hallituksen palveluksessa useissa tehtävissä, esimerkiksi Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) kanadalaisjäsenenä sekä holokaustia koskevaa tutkimusta, koulutusta ja tietoisuutta edistävissä toimikunnissa. Lisäksi Matas on toiminut useissa järjestöissä, mukaan lukien Canadian Helsinki Watch Group, Beyond Borders, Amnesty International ja Canadian Council for Refugees.

Gutmann ja kanadalainen ihmisoikeusjuristi David Matas puhuivat keskiviikon seminaarissa myös Suomen roolista. Molemmat ovat tehneet pitkän kansainvälisen uran ja antaneet asiantuntijalausuntoja Kiinan tilanteesta parlamenteille ja tuomioistuimille.

He varoittivat, että kaikessa yhteistyössä Kiinan terveysviranomaisten kanssa piilee riski, että Suomi voi edistää tahtomattaan elinryöstöjä poliittisilta vangeilta. Suomalaiset tekevät yhteistyötä kiinalaisten kanssa esimerkiksi terveydenhuollon tekoälytutkimuksessa.

Ethan Gutmann, Kiina-analyytikko, ihmisoikeustutkija

Ethan Gutmann on Lontoossa asuva Kiina-analyytikko, ihmisoikeustutkija, journalisti ja kirjailija. Hän on kirjoittanut teokset Losing the New China (2004) ja The Slaughter (2014) sekä toiminut mm. Wall Street Journal Asian, The Weekly Standardin, National Reviewin ja Investor's Business Dailyn kolumnistina.

Enver Tohti

Enver Tohti on uiguuri, joka toimi kirurgina Kiinan Xinjiangin maakunnan Ürümqissa 1990-luvulla. Hän asuu nykyään Lontoossa. Tohti on todistanut Kiinan viranomaisten aloittaneen elinryöstöt pienemmässä mittakaavassa jo ennen Falun Gongin harjoittajien vainon alkamista vuonna 1999. Tohti on kertonut mm. BBC:n ja The Telegraphin haastatteluissa itse osallistuneensa vastaavan lääkärin pakottamana elinten poistoon vielä elossa olleelta vangilta vuonna 1995.

Tohti seuraa aktiivisesti Xinjiangin keskitysleireille vangittujen poliittisten vankien tilannetta. Hänen mukaansa Kiinan viranomaiset käyttävät tänä päivänä leireille vangittua noin miljoonaa uiguurivankia "elinpankkina" Falun Gongin harjoittajien, tiibetiläisten ja maanalaisiin kirkkoihin kuuluvien kristittyjen tapaan.

Poimintoja Helsingin Sanomien 19.9. julkaisemasta artikkelista koskien Helsingissä pidettyä asiantuntijaseminaaria:

Seminaarissa Tohti, 57, puhui kokemuksistaan Helsingissä seminaarissa, jossa käsiteltiin Kiinan valtiollisia sisäelinryöstöjä. Hän lähti Kiinasta lopullisesti vuonna 1998 ja asuu nykyisin Britanniassa.

Elinryöstöjä tutkineiden ihmisoikeusjuristien, lääkärien ja aktivistien keräämät todisteet kertovat muuta. Niiden mukaan Kiina on tehnyt vuosittain 60 000–100 000 elinsiirtoa mielipidevangeilta otetuilla elimillä. Valtaosa elimistä on viety Falun Gongin harjoittajilta.

Viime vuosina on herännyt epäilyjä, että myös Xinjiangissa eläviltä uiguurimuslimeilta ryöstetään elimiä. YK:n, EU:n ja Yhdysvaltojen raporttien mukaan Kiina on sulkenut miljoona uiguuria uudelleenkoulutusleireille. Miljoonia uiguureja vainotaan heidän uskonsa ja kulttuurinsa takia.

Aktivistien mukaan uiguureille on tehty terveystutkimuksia ja verikokeita. Tarkoituksena on Tohtin mukaan koota ”elinpankkia” elävistä ihmisistä.

Tietoja on myös tiibetiläisiltä ja maanalaisiin kirkkoihin kuuluvilta kristityiltä viedyistä elimistä. Eniten todisteita on kuitenkin Falun Gongin seuraajien kohtalosta.

Tohti on itse uiguuri. Hänen kokemuksensa osoittaa, että elinten ottaminen vangeilta alkoi jossain mitassa jo ennen vuotta 1999.

”Silloin en tuntenut syyllisyyttä. Olin syntynyt järjestelmään, joka aivopesee ihmiset uskomaan, että maamme on paras maailmassa”, Tohti sanoo HS:n haastattelussa.

”Ajattelin, että jos joku on tuomittu kuolemaan, hän on varmasti tehnyt jotain pahaa.”

Tohti oli viime vuonna myös yksi riippumattoman tuomioistuimen todistajista. Tuomioistuin kuuli viiden päivän ajan todistajia ja tutustui kuukausien ajan kirjalliseen todistusaineistoon. Ennen lopullista lähtöään Kiinasta vuonna 1998 Tohti oli työskennellyt jonkin aikaa kirurgina Turkin Istanbulissa. Hän auttoi brittiläistä Channel 4 -kanavaa tekemään Xianjiangissa dokumenttisarjaa, joka kertoi maakunnan poikkeuksellisen korkeista syöpäluvuista.

Syövän yleisyys johtuu Tohtin mukaan kymmenistä ydinkokeista, joita Kiina on tehnyt maakunnassa. Viranomaiset eivät pitäneet hänen puheistaan. Tohti pakeni ja sai lopulta turvapaikan Britanniasta.

Marja Heinonen -Guzejev, erikoislääkäri ja tutkija


Marja Heinonen-Guzejev on työterveyshuollon erikoislääkäri ja tutkija Helsingin yliopistossa. Hän piti seminaarissa Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n (LSV) puheenvuoron. LSV on suomalainen lääkärijärjestö, joka työskentelee terveyden tasa-arvon saavuttamiseksi Suomessa ja maailmalla. LSV toimii aktiivisesti ICAN-verkostossa sekä IPPNW:ssä. Molemmat ovat Nobelin rauhanpalkinnolla palkittuja ydinaseriisuntaa edistäviä tahoja.

LSV on ilmaissut huolensa Kiinan elinsiirtojen eettisyydestä ja tehnyt yhteistyötä eri erikoisalojen lääkäreistä koostuvan kansainvälisen Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) -järjestön kanssa. Seminaarissa Heinonen-Guzejev kertoi siitä, miten Kiinan elinsiirtojen eettisyys on herättänyt huolta kansainvälisessä tiedeyhteisössä.

American Journal of Transplantation -tiedejulkaisussa vuonna 2016 julkaistun tutkimuksen mukaan kaksi kolmannesta maailman dokumentoiduista elinsiirtomatkoista tehtiin Kiinaan. Kaikista elinsiirtomatkoista ei ole virallista tietoa.

Tutkimusraportit ja tuore tuomioistuimen ratkaisu ovat johtaneet siihen, että Kiinan elinsiirtoja ja niiden perusteella tehtyjä tieteellisiä tutkimuksia on alettu kyseenalaistaa.

Espanja, Israel, Italia, Norja ja Taiwan ovat kieltäneet lailla kansalaistensa elinsiirtomatkat Kiinaan, kertoi Lääkärin sosiaalinen vastuu -yhdistyksen edustaja Marja Heinonen-Guzejev keskiviikon seminaarissa.

Hänen mukaansa tämän vuoden elokuussa poistettiin nimekkäistä tieteellisistä julkaisuista 15 kiinalaistutkimusta, joiden epäillään perustuneen vangeilta otettujen elinten käyttöön. Epäilyksiä kohdistuu lisäksi yli 400 tutkimukseen, jotka on julkaistu englanninkielisissä vertaisarvioiduissa elinsiirtoalan julkaisuissa.

Olli Törmä, (SHRIC) Human Rights in China ry:n puheenjohtaja ja tapahtuman järjestäjä

Luennoitsijat yhteiskuvassa.

Yleisöllä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä erikseen jokaiselle luennoitsijalle sekä niiden jälkeen haastatella heitä myös henkilökohtaisesti. Eräs toimittaja halusi tietää varmoista todisteista elinryöstöihin liittyen, koska asia oli sen verran merkittävä, että hänen oli ehdottomasti pysyttävä tosiasioissa.

Gutmann vastasi, että todisteita on riittävästi viitaten kaikkeen asiaa koskevaan, vapaasti saatavaan tutkimusmateriaaliin. Hän toi myös esille hyvin puhuttelevan tosiasian, että uhreilta poistetaan kaikki mahdollisesti hyödynnettävät elimet, joten uhrit kuolevat ja päätyvät krematorioon.

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.