Elinryöstötoimintaa on harjoitettu Kiinassa ”merkittävässä mittakaavassa”, itsenäinen tuomioistuin toteaa

Sir Geoffrey Nice, China Tribunalin puheenjohtaja, antaa tuomioistuimen tuomion Lontoossa 17. kesäkuuta 2019. (Justin Palmer)

Riippumaton tuomioistuin on yksimielisesti todennut, että mielipidevankeja on tapettu – ja tapetaan jatkossakin – Kiinassa heidän elintensä vuoksi ”merkittävässä mittakaavassa” vuoden kestäneen tutkimuksen jälkeen.

”Elinryöstöjä on tapahtunut vuosien ajan kaikkialla Kiinassa merkittävässä mittakaavassa”, sanoi tuomioistuimen puheenjohtaja Sir Geoffrey Nice 17. kesäkuuta Lontoossa antamassaan tuomiossa.

Paneeli totesi lisäksi, että Falun Gongin harjoittajat ovat olleet pääasiallinen elinten hankintalähde. Falun Gong, henkinen kultivointimenetelmä, joka koostuu meditaatioharjoituksista ja moraalisista opetuksista, jotka perustuvat totuudenmukaisuuteen, myötätuntoon ja kärsivällisyyteen, on ollut Kiinan hallinnon vainoama kahden viime vuosikymmenen ajan. Harjoittajia on pidetty vankiloissa, työleireillä ja aivopesukeskuksissa, joissa monia on kidutettu tarkoituksena pakottaa heidät luopumaan vakaumuksestaan.

”Tuomioistuimella ei ole ollut mitään todisteita siitä, että Kiinan elinsiirtoteollisuuteen liittyvä merkittävä infrastruktuuri olisi purettu – ja puuttuu tyydyttävä selitys helposti saatavilla olevien elinten lähteestä – päätellään, että elinryöstötoiminta jatkuu tänään”, hän lisäsi.

Tuomioistuin totesi myös, että vaikka heillä ei ollut lopullisia todisteita, oli olemassa vaara, että uiguurit Xinjiangissa voisivat joutua elinryöstöjen kohteiksi, kun heidät pidätettiin ja vietiin Kiinan viranomaisten perustamille "uudelleenkoulutusleireille". Yhdysvaltain ulkoministeriö ja asiantuntijat arvioivat, että yli miljoona uiguuria ja muita muslimivähemmistöjä on parhaillaan pidätettynä sellaisilla leireillä, joissa he ovat poliittisen indoktrinaation alaisia.

Sir Geoffrey Nicen, joka johti entisen Jugoslavian presidentin Slobodan Milosevicin syytteeseenpanoa kansainvälisessä rikostuomioistuimessa, johdolla paneeli koostuu seitsemästä kansainvälisestä asiantuntijasta, joiden tehtävänä on suorittaa maailman ensimmäinen itsenäinen analyysi elinryöstöistä Kiinassa.

Tuomioistuin havaitsi ilman epäilyä, että rikoksia ihmisyyttä vastaan on tehty Falun Gongin harjoittajia vastaan.

Nice sanoi, että riippumaton tuomioistuin päätyi näihin johtopäätöksiin, kun se oli tarkastellut kaikkia käytettävissä olevia todisteita, mukaan lukien yli 50 todistajan antamat lausunnot kahdessa kuulemisessa.

Hän lisäsi, että riippumaton tuomioistuin yritti tavoittaa Kiinan hallinnon edustajia, mukaan lukien Kiinan suurlähetystö Lontoossa ja terveysviranomaiset, mutta ei kuullut heistä. Tuomioistuin, hän sanoi, ei käyttänyt hallinnon hiljaisuutta todisteena itseään vastaan tehdessään johtopäätöksiä.

Elinryöstöt

Viimeisten 12 kuukauden aikana riippumaton tuomioistuin on tutkinut, onko Kiina syyllistynyt rikoksiin koskien tahdonvastaisesti otettuja elimiä eläviltä mielipidevangeilta elinsiirtoleikkauksiin ja taloudellisen hyödyn takia – jota kutsutaan elinryöstöksi.

”Elinten ryöstäminen on vertaansa vailla olevaa pahuutta – 'kuolema kuolevan hyväksi lähtökohtana' – sitoutumalla tappamaan viime vuosisadan joukkomurhilla”, Nice sanoi.

Yksityiskohtaiset raportit huolestuttavasta käytännöstä ilmaantuivat ensimmäistä kertaa vuonna 2006. Tutkijat totesivat, että Kiinan elinsiirtosektorin nopea laajentuminen vuodesta 2000 lähtien voitaisiin selittää elinryöstöillä mielipidevangeilta, ensisijaisesti Falun Gongin harjoittajilta.

Viime joulukuussa ensimmäisten kuulemisten jälkeen riippumattoman tuomioistuimen jäsenet hyväksyivät luonnoksen väliaikaiseksi tuomioksi, jossa todettiin, että elinryöstöjä mielipidevangeilta on tapahtunut Kiinassa "huomattavassa mittakaavassa".

Havainnot

Nice sanoi, että tuomioistuin on tehnyt joukon havaintoja Kiinan elinsiirtojärjestelmästä, joka johti "väistämättömästi" lopulliseen johtopäätökseen siitä, että elinryöstöjä tapahtuu maassa.

Hän sanoi, että tuomioistuin on saanut "paljon todisteita", jotka osoittavat, että lääkärien ja sairaaloiden lupaamat elinten odotusajat elinsiirtoa varten olivat poikkeuksellisen lyhyitä – aikataulut eivät ole mahdollisia normaaleissa vapaaehtoisissa elinluovutusjärjestelmissä. Todisteet sisälsivät salaisia puheluita kiinalaisille lääkäreille sekä israelilaisen lääkärin todistuksen, jossa kerrottiin, kuinka hänen potilaalleen sanottiin tämän saavan sydämensiirron Kiinassa kahden viikon kuluessa.

Nicen ilmoittamat tilastotiedot osoittivat myös, että tehtyjen siirtojen määrä ei vastannut Kiinan vapaaehtoisen luovuttajajärjestelmän tarjoamia lukuja.

Nice sanoi, että perustuen infrastruktuurin ja kapasiteetin analyysiin 146 kiinalaisessa sairaalassa arvio on, että 60 000–90 000 siirto-operaatiota suoritetaan vuosittain – huomattavasti suurempi kuin Kiinan hallituksen 10 000–20 000 vuodessa ehdottama luku.

Tuomioistuin sai myös johdonmukaisia todisteita eloonjääneiltä, että heille tehtiin lääketieteellisiä testejä, mukaan lukien verinäytteet heidän vangittuina ollessaan. Nämä testit olivat yhdenmukaisia elinten tilan testauksen kanssa, Nice sanoi.

Hän totesi, että testit vaikuttivat erityisen sopimattomilta, koska tutkittavia myös kidutettiin heidän vangittuina ollessaan. Testien tuloksia ei myöskään koskaan selitetty uhreille, hän lisäsi.

Tuomioistuin sai myös suoria todisteita elinryöstöistä, Nice sanoi, mukaan lukien entiseltä kirurgilta, joka sai käskyn suorittaa elinten poistoja ajankohtana, jolloin elinryöstötoiminta alkoi juuri kasvaa.

Enver Tohti Lontoossa 17.6. 2019. (Guanqi/Epoch Times)

Enver Tohti kertoi joulukuun kuulemistilaisuuksissa, kuinka hän poisti kaksi munuaista ja maksan kuolemaantuomitulta vangilta, jota oli ammuttu oikealle puolelle rintaa, mutta oli vielä elossa.

”Muistan, kun minulla oli veitsi, yritin leikata hänen ihoaan ja verta oli nähtävissä. Se osoittaa, että sydän vielä löi… Samalla hän yritti vastustaa minua, mutta oli liian heikko”, hän sanoi.

Ethan Gutmann puhuu sen jälkeen, kun tuomioistuin antoi tuomionsa Lontoossa 17. kesäkuuta 2019. (NTD)

Kehotus toimintaan

Kun tuomioistuin katsoi todisteiden osoittaneen Kiinan syyllistyneen rikoksiin ihmisyyttä vastaan, se totesi, ettei voinut olla varma oliko syyllistytty kansanmurhaan kansainvälisen oikeuden nojalla, koska se ei pystynyt osoittamaan tämän rikoksen tarkoitusta.

Tuomioistuin totesi kuitenkin tuomiossaan, että "joidenkin tai monien mielissä on perusteltu uskomus – todennäköisyydellä tai suurella todennäköisyydellä – että kansanmurha on tapahtunut."

Tuomioistuin totesi, että hallitusten ja kansainvälisten elinten on tehtävä velvollisuutensa Kiinan syyllistyttyä tehtyjen havaintojen mukaan rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Se lisäsi, että ”niillä, joilla on valtuudet käynnistää tutkimuksia kansainvälisissä tuomioistuimissa tai YK:ssa, on velvollisuus tutkia, onko kansanmurha tehty.”

Jos tässä ei onnistuta, tuomioistuin kehotti kansalaisia toimimaan yhdessä ja painostamaan hallituksia "niin, että nämä hallitukset ja kansainväliset elimet eivät pysty toimimaan."

Lopuksi tuomioistuin totesi, että hallitusten ja niiden, jotka ovat vuorovaikutuksessa Kiinan hallinnon kanssa, kuten lääkärit, sairaanhoitolaitokset, yritykset ja oppilaitokset, "pitäisi nyt ymmärtää, että ne ovat siinä määrin kuin [tuomiossa] paljastetaan, vuorovaikutuksessa rikollisen valtion kanssa.”

Kiina on useaan otteeseen kiistänyt väitteet elinryöstöistä.

Sky Newsin mukaan Kiinan suurlähetystö Lontoossa sanoi lausunnossaan: ”Kiina noudattaa aina Maailman terveysjärjestön pääperiaatteita ihmisten elinsiirroissa ja on vahvistanut hallinnointiaan elinsiirroissa viime vuosina.”

Susie Hughes, toimitusjohtaja ja yksi eettisen elinsiirtoryhmän perustajista, kansainvälinen koalitio elinsiirtojen väärinkäytön lopettamiseksi Kiinassa (ETAC), pyysi lausunnossa kiireellistä vastausta hirvittävien rikosten lopettamiseksi.

”Kysymys ei ole enää siitä, tapahtuuko Kiinassa elinryöstötoimintaa, vaan se vuoropuhelu on todellakin ohi. Tarvitsemme kiireellisen vastauksen näiden ihmisten pelastamiseksi”, Hughes sanoi.

”Tätä varten meidän on pidettävä Kiinaa vastuullisena rikoksistaan ihmisyyttä vastaan, lopetettava välittömästi kaikki elinsiirtoon liittyvä yhteistyö Kiinan kanssa ja estettävä omia kansalaisiamme osallistumasta Kiinaan suuntautuvaan elinsiirtomatkailuun.”

Kiina-analyytikko Ethan Gutmann ja yksi vuoden 2016 perusteellisen raportin Kiinan elinryöstöistä laatijoista on tutkinut asiaa jo yli vuosikymmenen. Hän kertoi NTD:lle, että riippumattoman tuomioistuimen tuomio oli hänelle katkeransuloinen hetki.

”Riippumaton tuomioistuin on jollain tapaa viisi - kuusi - seitsemän tai kymmenen vuotta liian myöhässä”, Gutmann sanoi. ”Tämä olisi pitänyt tapahtua heti alussa. Niin monet ihmiset ovat kuolleet tämän virhearvioinnin takia."

Annie Yang, joka oli yksi useista Falun Gongin harjoittajista antamassa todisteita kidutuksesta ja lääketieteellisistä testeistä ollessaan pidätettynä vakaumuksensa takia, sanoi NTD:lle, että tuomio oli merkittävä edistys, jota voitaisiin käyttää pakottamaan ihmiset ja hallitukset ryhtymään toimiin.

Jane Werrellin raportti NTD:stä.

Englanniksi: https://www.theepochtimes.com/forced-organ-harvesting-in-china-has-taken-place-on-significant-scale-independent-tribunal-finds_2965978.html


Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.