Yhdeksän päivän Falun Dafa -seminaari pidettiin Tšekin tasavallassa

Yhdeksän päivän Falun Dafa -luentoseminaari järjestettiin ensimmäisen kerran Tšekissä 14.–22. helmikuuta 2019 Prahan ja Holešovin kaupungeissa.

Falun Dafa -seminaari Prahassa 14. helmikuuta

Noin 35 ihmistä mukaan lukien harjoittajat, jotka olivat järjestäjinä, osallistui molempien kaupunkien seminaareihin. He saivat opetusta Falun Dafa -kultivointimenetelmästä sekä siihen kuuluvista harjoitusliikkeistä. Joka päivä he katsoivat videolta yhden Mestari Li Hongzhi’n luennon, jossa selitettiin harjoitusmenetelmän periaatteita. Vapaaehtoiset opettivat sitten harjoitusliikkeitä. Seminaarit olivat maksuttomia.

Falun Dafa -seminaari Prahassa 22. helmikuuta.

Seminaari pidettiin joka päivä yhdeksänä päivänä lauantai ja sunnuntai mukaan lukien illalla kahden tunnin ajan. Lähes kaikki, jotka tulivat ensimmäiselle luennolle, olivat mukana seminaarin loppuun asti.

Osallistujat ja vapaaehtoiset Falun Dafa -seminaarissa Prahassa 22. helmikuuta.

Osallistujat olivat hyvin kiitollisia mahdollisuudesta osallistua tunneille. Hyvin voimakas, positiivinen energia oli aistittavissa seminaarin aikana. Jotkut osallistujista jakoivat vaikutelmiaan seminaarin jälkeen.

Václav sanoi, että hän oli etsinyt hyvää qigong-harjoitusta koko elämänsä ajan.

George, jonka mielestä menetelmä oli erittäin hyvä, osti useita Falun Gong -kirjoja antaakseen ne perheelleen ja ystävilleen. Hän sanoi olevansa erittäin onnellinen ja kiitollinen seminaarista ja kaikesta saamastaan tiedosta.

Zdenek kiitti järjestäjiä ja sanoi, että se oli hieno kokemus.

Pavla kertoi ymmärtävänsä, että kun monet ihmiset kultivoivat ja tekevät harjoituksia yhdessä, se luo positiivisen energian.

Jane oli pahoillaan, kun seminaari päättyi ja toivoi, että osallistujat voisivat palata yhteen pian uudelleen.

Seminaari päättyi perjantaina, ja sunnuntaina, vaikka sää oli kylmä, useat osallistujat tulivat mukaan tekemään harjoituksia ryhmäharjoituspaikalle Prahassa. Jotkut heistä osallistuivat myös Zhuan Falun -kirjan säännölliseen opiskeluun sunnuntaisin.

Falun Gongin harjoituspaikka Prahassa sunnuntaina 24. helmikuuta.

Falun Dafa -seminaarista oli hyötyä kaikille. Vapaaehtoiset järjestäjät kokivat sen rikastuttaneen heitä, ja että se oli auttanut heitä edistymään kultivoinnissa. Monet olivat kiinnostuneita seminaarista ja halusivat tulla, mutta eivät voineet tiukan aikataulunsa vuoksi. Niinpä järjestäjät ovat päättäneet pian toistaa seminaarin, jotta useammat ihmiset voivat oppia tämän ainutlaatuisen kultivointimenetelmän.

Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2019/3/11/176115.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.