Kanadan senaatti hyväksyy yksimielisesti lakiesityksen laittoman elinkaupan torjumiseksi

Kanadan senaatti hyväksyi 23. lokakuuta 2018 yksimielisesti lakiesityksen laittoman elinkaupan torjumiseksi.

"Lakiesitys parantaa rikoslainsäädäntöä luomalla uusia rikosnimikkeitä ihmiskaupan ja laittoman elinkaupan torjumiseksi", totesi lakiehdotuksen esittäjä senaattori Salma Ataullahjan lehdistötilaisuudessa.

Senaattori Ataullahjan totesi, että S-240 -lakiehdotus "parantaa maahanmuuttoa ja pakolaisten suojelua koskevaa lakia siten, että pysyvää asukasta tai ulkomaiden kansalaista ei voida hyväksyä Kanadaan, jos kansalaisuus- ja maahanmuuttoministeri katsoo, että he ovat osallisina ihmisten elinten ja kudosten kauppaan liittyviin toimiin."

Senaattori Ataullahjan ja edustaja Garnett Genuis järjestivät lehdistötilaisuuden 25.10.2018 S-240 -lakiesityksen hyväksymisestä

Tärkeä puolueeton asia

Konservatiivien edustaja Garnett Genuis esitti samanlaisen lakiehdotuksen vuonna 2017.

Edellä mainitussa lehdistötilaisuudessa parlamentin jäsen Genuis totesi, että senaattori Ataullahjanin lakiesitys sai suurta tukea kaikkien poliittisten puolueiden jäseniltä, kuten hänen ja muiden parlamentin jäsenten samankaltaiset aloitteet, muun muassa Irwin Cotlerin, entisen liberaalien oikeusministerin.

Lakiesitys odottaa nyt parlamentin alahuoneen hyväksymistä tullakseen lainsäädännöksi.

"Vetoan kaikkien puolueiden edustajiin, että tämä on hyvä ihmisoikeusaloite, puolueeton ja asia, joka on tehtävä. Pelastamme ihmishenkiä. Varmistetaan, että se tehdään ennen seuraavia vaaleja", sanoi edustaja Genuis.

Kasvava huoli Kiinan elinryöstörikoksista

Senaattori Jane Cordy sanoi Minghuin toimittajalle uskovansa, että elinkauppa on maailmanlaajuinen asia. Hän sanoi, että on helppoa ajatella, että se ei vaikuta omiin yhteisöihimme, mutta hän oli huolissaan kuultuaan, että Torontossa lääkäri oli lähettänyt 50 potilastaan Kiinaan elinsiirtoihin.

Senaattori Cordyn esille tuoma tapaus on peräisin Kiinassa tapahtuvaa elinkauppaa koskevasta tutkimuksesta, jonka tekivät Kanadan entinen apulaisulkoministeri David Kilgour sekä ihmisoikeusasianajaja David Matas.

"On tärkeää erottaa toisistaan, mitä tapahtuu joidenkin kaupunkien syrjäkujilla ja mitä tapahtuu Kiinan kansantasavallassa", sanoi Kilgour senaatin kuulemistilaisuudessa toukokuussa.

Matasin ja Kilgourin raporttien mukaan vangitut Falun Gongin harjoittajat ovat olleet valtiojohtoisen elinryöstötoiminnan tärkein kohde Kiinassa. Heidän raporttinsa viittaavat suoraan suureen eroon siinä, miten elinsiirtojen määrä nousi jyrkästi siitä, kun Falun Gongin julma vaino alkoi Kiinassa vuonna 1999.

Senaattori Wanda Elaine Thomas Bernard, ihmisoikeuskomitean puheenjohtaja, sanoi Minghuin toimittajalle uskovansa, että todisteet elinryöstöistä Kiinassa ovat vakuuttavia ja että tämä lakiesitys estää kanadalaisia osallistumasta näihin rikoksiin.

Hän sanoi, että Kanadan hallituksen on varmistettava, että kaikki, jotka osallistuvat elinkauppaan, ovat tietoisia tästä ongelmasta, ja ihmisten on oltava oikeudellisesti vastuussa toimistaan.

Tähän mennessä Taiwan, Israel, Espanja, Italia ja Norja ovat säätäneet lain, jolla estetään kansalaisia menemästä Kiinaan elinsiirtoihin.

Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/29/173046.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.