Vakaa kultivointi

Vakaa kultivointi

Tervehdys myötätuntoinen Mestari!
Tervehdys kanssaharjoittajat!

Minusta tuli Falun Dafan harjoittaja vuoden 2014 alussa. Kuinka kultivoida ja kuinka selventää tosiasiat vainosta olivat kysymyksiä, joiden kanssa usein tuskailin. Minun henkilökohtainen kultivointini oli lepsua, eikä harjoitusten tekeminen päivittäin onnistunut. Oikeamielisiä ajatuksia lähettäessäni kohtasin usein häiriöitä. Ihmismielen epätoivoiseen kamppailuun turhautuneena pystyin eliminoimaan kiintymykset, jotka saatoin havaita. Kuitenkin yhä on piilossa olevia, syvälle juurtuneita kiintymyksiä. Ajatus helposta elämästä sai minut usein astumaan vaaralliseen, materialistisen maailman ansaan enkä kyennyt vapauttamaan itseäni siitä. Mestari on opettanut, että tavallisen maailman periaatteet ovat ylösalaisin. Kaikki asiat maailmassa ovat asioita, joita harjoittajan ei tulisi tavoitella. Meidän täytyy päästää irti. Vapautuminen maineesta, voitosta ja tunteesta on mahdollista, kun kaikki tavallisen ihmisen kiintymykset ja halut on hylätty. On kaksi tekijää, jotka ovat ajoittain vaivanneet minua: ajatuskarma, opittu ateismi ja tiede heijastuvat usein aivoihini intensiivisesti.

Ajatuskarman hävittäminen

“Koska he ovat eksyksissä tavallisten ihmisten keskuudessa, heidän mielessään syntyy usein ajatuksia, jotka pyörivät maineen, voiton, himon, vihan ja vastaavien asioiden ympärillä. Ajan myötä näistä ajatuksista muodostuu hyvin voimakasta ajatuskarmaa. Kaikki on elossa toisissa ulottuvuuksissa – niin myös karma. Kun joku harjoittaa oikeaoppista Fa’ta, hänen täytyy hävittää karmaansa. Karman hävittäminen tarkoittaa sen tuhoamista ja muuntamista.”
(Kuudes luento, Zhuan Falun)

Ajatukset maineesta, voitosta, himosta, vihasta ja muista vastaavista asioista pelottivat minua. En tiennyt kuinka päästä niiden ylitse. Joskus olin tilassa, jossa syytin itseäni ja mietin ajatuksia kultivoinnin lopettamisesta. Tajusin, ettei kyseinen tila voinut enää jatkua pitempään.

Luettuani sinnikkäästä ajatuskarman hävittämisestä Minghuin verkkosivuilta ymmärsin, että edessäni on vain yksi tie: Fa’n resitointi ulkomuistista. Ponnistelin päästäkseni eroon vaikeuksien kohtaamisen pelosta ilman kiintymystä lopputulokseen.

Joskus, jopa silloin kun resitoin Fa’ta, ajatuskarman voima saa mieleni suistumaan raiteiltaan. Harjoittajat ovat aloittaneet Sonantissa Fa´n ulkoaopiskelun ja vertaavat sitä kultivointiinsa. Tunnen, että monet huonot ajatukset häviävät hiljalleen, ja mieli tulee selkeäksi. Monet Fa’n syvemmät merkitykset näyttäytyvät minulle.

Puhdas sydän, kirkas mieli

“Ja kaikki inhimilliset ideat kuten myös erilaiset lähteet, joista kyseiset ideat juontavat juurensa, jotka ovat sidottuna kyseiseen inhimilliseen ajatteluun, tulevat toimimaan häiritäkseen henkilöä. Minkä tahansa elämänmuodon mukainen ajattelunne (onkaan), kyseisellä elämänmuodolla tulee välittömästi olemaan vaikutus teihin.”
(Fa’n opetusta vuoden 2011 Washington DC:n suurkaupunkialueen Fa-konferenssissa)

Yritän ateismin ja tieteen aiheuttamista häiriöistä huolimatta kiinnittää parhaani mukaan huomiota jokaiseen ajatukseeni. Kun pahoja ajatuksia ilmenee, tukahdutan ne välittömästi enkä anna itseni langeta niihin. Tiedän, että harhakuva pystyy liikuttamaan sydäntäni, koska uskoni Mestariin ja Dafaan ei vielä ole vaadittavalla tasolla. Kun en kyennyt tunnistamaan Fa’ta aidosta Fa’sta ja parantamaan luonteenlaatuani, tunsin kultivoinnin harjoittamisen olevan liian vaikeaa. Ymmärsin, että vakaa usko on keskeistä kultivoinnille. Epäröinti ja negatiiviset tunteet koettelemuksen aikana voivat vähitellen johtaa Dafasta irtautumiseen, mikäli niitä ei korjata ajoissa. Xinxingin vilpitön parantaminen vahvistaa uskoa ja synnyttää oikeamielisiä ajatuksia, eikä harjoittaja näin ollen harhaudu.

Paluu alkuperään

“Henkilön tulee palata alkuperäiseen, todelliseen itseensä: tämä on ihmiselämän todellinen tarkoitus. Kun joku näin ollen haluaa kultivoida, hänen buddha-luontonsa sanotaan tulleen esille.” “Kun henkilön Buddha-luonto tulee esille, se vavisuttaa ‘kymmensuuntaista maailmaa’.” (Ensimmäinen luento, Zhuan Falun)

Henkilön elämä on ohikiitävä. Emme voi ottaa mainettamme tai materiaalisia etuja mukaamme, kun kuolemme. Tulemme tänne tyhjin käsin ja myös tyhjin käsin lähdemme täältä. Murtauduttuani opituista käsitteistä löysin aidon itseni ja onnekseni minusta tuli Dafan osanen. Kultivoinnin syventyessä etenin tasolle, jossa kykenin havainnoimaan tietoa, tuntemaan Dafan pyhyyden ja kultivoinnin vakavuuden. Kultivointini täytyy olla vakaata, muuten aikani kuluu viivyttelyyn.

Kokemuskertomukseni on kirjoitettu oman rajoittuneen ymmärrykseni puitteissa. Pyydän teitä osoittamaan kohdat, jotka eivät mahdollisesti ole sopivia.

Kiitos Mestari!
Kiitos kanssaharjoittajat

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.