Todisteet chi’n olemassaolosta ‒ ei ole pelkkä hengellinen ajatus

 
(Emmanuel Heredia)

Yleisesti ottaen läpi koko antiikin ajan filosofian on ajateltu, että kehossa on kanavajärjestelmä, jota pitkin energia kulkee. Tämä energia vaikuttaa terveyteen, ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi kamppailulajien iskuissa ja varsinkin meditaation tai vastaavien menetelmien tehostamiseksi.

Polynesiassa sitä kutsuttiin nimellä mana; Egyptissä ka; Japanissa ki; juutalaisessa mystiikassa ruach; Intiassa prana; Kiinassa chi tai qi ja aivan hiljattain lännessä sitä alettiin kutsua elintärkeäksi tai hienovaraiseksi energiaksi.

Ihmiskehon voimakkaaseen energiaan liittyy monia nimityksiä kuten prana, chi, hienostunut energia, ja nykyisessä tieteellisessä ammattikielessä bioelektromagnetismi.

 
(Antonika)

Nykyaikainen tiede tutkii bioelektromagnetismia vahvistaakseen tätä muinaista ymmärrystä.

Ihmiskeho käyttää sähköä; esimerkiksi aistit käyttävät sähkövirtoja tietojen lähettämiseen aivoihin. Kun sähkövaraus on liikkeessä, se luo magneettikentän. Niinpä "bioelektromagnetismi" viittaa kehomme läpi liikkuvien virtausten luomaan sähkömagneettiseen kenttään. Ehkä tämä on chi’tä, sanovat jotkut tutkijat ja chi-menetelmän harjoittajat.

Eric Leskowitz kirjoitti Subtle Energies & Energy Medicinen julkaisemassa artikkelissa: "Akupunktiopisteitä voidaan kartoittaa yksinkertaisella kiertokäämimittarilla ihon tärkeiden akupunktiopisteiden löytämiseksi."

Akupunktio toimii periaatteella, jonka mukaan energiavirta voi olla tukkeutunut tietyllä kanavalla, tai kanavalla voi olla liikaa energiaa. Akupunktioneulat toimivat johtimina ohjaamaan chi’tä.

Christopher Dow, chi-menetelmän harjoittaja ja kirjan ”The Wellspringi: kysymys Chi’n luonteesta" kirjoittaja, olettaa, että hermokanavia ympäröivä bioelektromagnetismi on chi’tä.

"Chi itsessään ei virtaa hermoja pitkin ... mutta sen sijaan ympäröi sähkövirran aineettomalla kentällä, jota voidaan manipuloida jossain määrin", hän sanoi.

Dow on omaksunut paljon siitä, mitä tiede on tarjonnut koskien sähkömagneettisen energian virtausta kehossa. Hän on havainnut joitakin keskeisiä yhtäläisyyksiä hermoston toiminnan ja chi-kanavien välillä, mitä on kauan opetettu. Esimerkiksi eräs tärkeä paikka kehossa qi’lle on "tantien" tai "dantian" alavatsan alueella. Tämä vastaa enteeristä plexusta, joka on voimakas hermokeskus suolessa.

Tiede ja perinteiset menetelmät etsivät totuutta, mutta eri tavoin.

 
Konseptikuva yinistä ja yangista, antiikin filosofian täydentävistä energioista kehossa. (Comfreak)

"Tiede ja esoteeriset perinteet ovat molemmat etsineet totuutta ... ne vain lähestyvät sitä eri tavalla", Dow sanoi. "Esoteeriset perinteet eivät ole epätarkkoja. Kuten tieteessä, niissä on tekniikoita, jotka ovat täsmällisiä ja jotka siirtyvät opettajalta oppilaalle”, hän sanoi.

"Yksi eroista on kuitenkin se, että tiede haluaa sanoa: "Näin se on", ja esittää ratkaisun meille. Kun taas esoteerisilla perinteillä on tapana olla ennakkoluuloisia", hän sanoi. "voit nähdä sen itse ja voit auttaa ihmisiä löytämään sen, mutta et voi julkaista siitä artikkelia ja saada jotakuta toista ymmärtämään, koska esoteerisissa perinteissä tämä on jotain, jonka löydät itsestäsi."

Chi-menetelmän harjoittajana hän on tuntenut tämän energian voimakkaana kehossaan ja tietää sen näin ollen olevan olemassa. Se motivoi häntä ottamaan selvää, mitä tiede on siitä sanonut.

Hän ei ole varma siitä löytääkö länsimainen tiede sitä koskaan. "Ihmiskeho on ainoa väline, jolla pystyy mittaamaan tämän", hän sanoi. Joka tapauksessa jotkut rajatiedon tutkijat ovat yrittäneet.

Ihmiskehon ympärillä on bioenergiavoima, joka voi saattaa hyvin herkän heilurin liikkeelle.

Biokemisti Dr. John Norman Hansen Marylandin yliopistossa havaitsi, että ihmiskehon ympärillä on bioenergiavoima, joka voi saattaa hyvin herkän heilurin (vääntöheiluri) liikkeelle.

"Sen jälkeen, kun on tutkittu tarkoin ilmavirrat ja kaikenlaiset esineet niiden vaikutusten poissulkemiseksi, päädytään siihen, että vaikutukset aiheutuvat jostakin voimakentästä, joka kohdistuu heilurin alle", hän selitti vuoden 2013 tutkimuksessaan otsikolla: "Heilurin käyttö ihmisen bioenergiakentän havaitsemiseen."

Hän totesi, että nykytieteellä ei ole mitään selitystä heilurin liikkeille. Perinteinen käsitys chi’stä on, että se ei kulje kanavia pitkin ainoastaan kehon sisällä, vaan muodostaa myös kehon ympärillä olevan kentän.

EKG:n lukemat viittaavat siihen, että sydän tuottaa energiaa, joka vaikuttaa muihin.

 
(InspiredImages)

Ryhmä tutkijoita, joihon kuuluu muun muassa Stanfordin yliopiston emeritusprofessori William Tiller ja tri Rollin McCraty HeartMath-instituutista, ovat raportoineet, että sydämen sähkömagneettisesta kentästä voi tulla "yhtenäisempi yksilön siirtyessä rakastavaan tai huolehtivaan tilaan." He ovat mitanneet tämän kentän EKG:llä, joka seuraa sydämen sähköistä aktiivisuutta.

Lisäksi tutkijat ovat osoittaneet, että henkilön sydämen sähkömagneettinen kenttä vaikuttaa toisen henkilön kehon energiaan, kun he koskettavat tai ovat lähellä toisiaan.

Jälleen tämä sopii yhteen perinteisten chi-käsitysten kanssa, joiden mukaan mielen tila voi vaikuttaa henkilön omaan chi’hin, ja oma chi voi vaikuttaa muihin.

Phantom limb (aaveraaja) ilmiö herättää kysymyksen, onko olemassa aineeton energiaelin, joka on riippumaton fyysisestä ruumiista?

Se on yleistä ihmisille, jotka ovat menettäneet raajan, mutta yhä tuntevat sen ja jopa kokevat siinä voimakasta kipua.

Eric Leskowitz, psykiatrian konsultti Spaulding-kuntoutushoitoon liittyvästä kivunhallintaohjelmasta Bostonin sairaalassa ja hienovaraisen energian asiantuntija. Hän toteaa, että aaveraajat voivat olla energisiä muotoja, jotka ovat edelleen olemassa.

Artikkelissaan "Phantom Limb Pain: Subtle Energy Perspectives", hän kertoo Kirliankuvauksella saaduista anekdoottisista todisteista. Tämä valokuvausmenetelmä osoittaa niiden kohteiden ympärillä värillistä valoa, joita usein kutsutaan "auroiksi".

Kuitenkin jotkut ovat skeptisiä "aura" -selitykselle ja sanovat, että valoon vaikuttaa lämpö tai kosteus. Leskowitz kirjoitti: "Ainakin yksi viimeaikaisesta hyvin kontrolloidusta tutkimuksesta on osoittanut, että energiaterapiat, joissa ei kosketeta, … kun otetaan kohteeksi erillään oleva lehti, voivat suurentaa sen Kirlian-valokehää (”aura”). Joten, vaikka valokehä olisi [lämmön tai kosteuden aikaansaama] tuote ennemmin kuin hienovaraista energiaa, siihen voidaan toistuvasti vaikuttaa etäältä ‒ ilman paikkaa oleva prosessi tai kenttä täytyy olla käytettävissä, jotta voidaan selittää tämä kokeellinen lopputulos."

Hän huomautti, että kiistanalainen "aavelehti" -ilmiö viittaisi ”aaveraajoihin”. Kirlian-kuvissa olevalla revityllä lehdellä näyttää joskus olevan energiamalli muuttumattomana ambutaation jälkeen ‒ se näkyy kokonaisena.

 
Lehti kuvattiin Kirlian-tekniikalla. (Thomas Wedekind)

"Ilmeisesti energinen verkko, joka tukee lehteä, on edelleen olemassa sen jälkeen, kun sen fyysinen vastapuoli on poistettu", Leskowitz kirjoitti.

Vuonna 2015 John Hubacher Pantheon Research Inc:stä julkaisi Journal of Alternative and Complementary Medicine -lehdessä tutkimuksen toistuvasta aavekenttäilmiöstä. Hän kirjoitti: "Normaalisti havaitsematon aavekenttä, mahdollisesti biologisen kentän todiste, voi säilyä amputoituneen lehtisegmentin alueella, ja tästä näkymättömästä rakenteesta voi syntyä koronapurkaus."

Jotkut tiedemiehet sanovat, että elimellä on ultra-mikroskooppinen kanavajärjestelmä, joka vastaa chi-kanavia.

Viime vuosina on tehty enemmän tutkimusta spekuloidusta "primo-vascular system:stä". Tämä on kanavien (meridiaanien) verkko, joka on niin mikroskooppinen, että ne ovat käytännössä näkymättömiä.

"Mikroskoopeillammekaan ei näe meridiaaneja, ennen kuin niitä koskettaa, koska ne ovat läpinäkyviä, mutta ne muuttuvat kellertäviksi koskettaessa. Solmukohdan leveys on vain 1 mm, ja sen hieno rakenne on nähtävissä vain suuriresoluutioisen valomikroskopian avulla", kertoi Vitaly Vodyanoy Auburnin yliopistosta lehdistötiedotteessa. Vodyanoy on eläinlääketieteen kandidaatti sekä anatomian ja fysiologian professori, joka on tutkinut tätä rakennetta rotilla.

"Pyrimme hyväksymään tunnustetun anatomian ja fysiologian", Vodyanoy sanoi. "Harva työskentelee 'primo-vascular systemin' parissa, koska se on vastoin nykyisiä tieteellisiä käsityksiä."

Kansainvälinen tutkijaryhmä, joihin kuuluu muun muassa Soulin kansallinen yliopisto, kirjoitti 'primo-vascular systemistä': "Jotkut tiedemiehet saattavat sanoa, että se on harhaa; toiset sanovat, että se on "uusi" anatominen järjestelmä, kun taas toiset ovat vakuuttuneita siitä, että nämä äärettömän pienet kanavat voivat toimia kuten optiset kuitukaapelit ja lähettää DNA:ta koskevia tietoja jatkuvasti koko elimistöön käyttäen biologista valoa.

"Vertailun vuoksi, emme voi nähdä miljoonia transistoreita CPU:ssa [keskusyksikkö], mutta ne ovat osa keinotekoista järjestelmää, jota käytämme joka päivä. Samoin monet biologiset järjestelmät ovat todella hyvin pieniä. Tarvitsemme elektronisia mikroskooppeja visualisoimaan joitakin niiden rakenteita; muuten emme tietäisi niiden olemassa olosta."

Nämä tutkijat tutkivat etsien todisteita siitä, että ”primo-vascular system” vastaa akupunktiomeridiaaneja.

Mystiikka kohtaa lääkketieteen, kun chi näyttää vaikuttavan myönteisesti terveyteen.

Chi’llä on pitkään katsottu olevan vahva yhteys ihmiskehon terveyteen. Tutkimukset chi-menetelmän harjoittamisesta, joka tunnetaan nimellä qigong, ovat raportoineet myönteisistä terveysvaikutuksista sellaisilla osa-alueilla kuten masennus, kipujen hallinta, astma, syöpä ja verenpaine, Noetic Sciences -instituutin yhteenvedon mukaan.

Tutkimukset meditaatiosta sanoivat sen lisäävän chi’tä, ja on osoitettu sen harjoittajien voivan lähettää gamma-aaltoja ja infra-aaltoja normaalien tasojen yläpuolella.

Kun tiede tutkii edelleen kehon energiaa, sen virtausta ja vaikutuksia, se voi vahvistaa, että muinaiset yhteiskunnat olivat oikeassa. Kehossa on energiakanavia ja kenttä, joka vaikuttaa ihmisen terveyteen ja ympäröivään maailmaan.

 
(Activedia)

Englanniksi: https://www.theepochtimes.com/uplift/evidence-chi-physically-exists-isnt-just-a-spiritual-idea_2319846.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.