Ratkaise konfliktit kuten muinaiset kiinalaiset

Nykypäivän stressaava yhteiskunta asettaa yhä suurempia vaatimuksia yksilölle, ja on helppo ärsyyntyä ja raivota muille. Helposti tapahtuu niin, että syyllistää muita ajattelematta, miten itse käyttäytyy tai millainen mieliala on. Jos sen sijaan ottaisimme oppia muinaisilta kiinalaisilta ja heidän tavastaan ratkaista jännityksiä yhteiskunnassa, monet konfliktit voitaisiin välttää.

Kukaan ihminen ei ole täydellinen, ja kaikilla on puutteensa. Jos voit antaa anteeksi ja olla myötätuntoinen sen sijaan, että olet vihainen ja tunnet ärsyyntyväsi, se voi vaikuttaa myös toisen henkilön mieleen. Jos pystyt hallitsemaan tunteitasi ja pysymään rauhallisena näennäisen epäoikeudenmukaisessa tilanteessa, monet konfliktit voitaisiin välttää ja koko sosiaalinen ilmapiiri paranisi.

Alla muutama inspiroiva kiinalainen kertomus ihmisistä, jotka osoittivat suurta suvaitsevaisuutta.

Kastele naapurin melonipelto

 
Foto: Lionel Rich / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-2.0

Song Jiu oli Liangin kuvernööri valtioiden käydessä sotaa (722‒481 eKr.). Liangin vieressä oli Chu’n valtio, ja raja oli merkitty pylväillä. Rajan molemmin puolin ihmiset viljelivät meloneja ja pitivät silmällä toistensa melonisatoa.

Liangin asukkaat olivat ahkeria viljelijöitä ja kastelivat usein melonipeltonsa, ja heidän meloninsa kasvoivat ja kukoistivat. Mutta Chu’n asukkaat olivat laiskoja ja laiminlöivät kastelun, joten heidän meloneistaan tuli pieniä ja ryppyisiä.

Kun Chu’n tuomari näki näiden kahden valtion meloneissa suuren eron, hän tuli kateelliseksi. Tuomarin käytös vaikutti ihmisiin, ja heistä tuli vihaisia ja kateellisia Liangin asukkaille. Joten eräänä iltana he ylittivät rajan ja polkivat melonit rikki.

Kun Liangin asukkaat seuraavana päivänä huomasivat tuhon, he olivat raivoissaan ja ilmoittivat sotaministerille halustaan kostaa. Sotaministeri ilmoitti kuvernööri Song Jiu’lle ja pyysi hänen suostumustaan kostaa tuho. Mutta Song Jiu pudisti päätään ja sanoi: "Emme tee sitä. Hankkimalla vihollisia, on samaa kuin kulkea kohti katastrofia. Olisi hullua antaa samalla mitalla takaisin."

Sen sijaan Song Jiu teki suunnitelman, jonka mukaan Liangin asukkaat kastelisivat Chu’n melonipellot joka ilta. Mutta sen oli tapahduttava salaa, kukaan ei saisi kertoa tästä Chu’n asukkkaille. Seuraavana aamuna, kun chulaiset katsoivat melonejaan, he huomasivat, että ne oli jo kasteltu.

Joskus he kastelivat melonipeltonsa itse päiviällä ja Liangin asukkaat yöllä, ja kastelulla melonit kasvoivat paremmin ja paremmin. Chu’n asukkaat olivat hämmästyneitä siitä, miten melonit voivat kasvaa niin hyvin huolimatta heidän puutteellisesta työstään ja alkoivat tutkia asiaa. Kun he huomasivat, että Liangin asukkaat olivat auttaneet heitä, he olivat otettuja ja ilmoittivat nopeasti hallitukselle. Kun Chu’n tuomari kuuli, miten se tapahtui, hän oli erittäin tyytyväinen lopputulokseen ja ilmoitti kuninkaalle. Mutta kuningas häpesi kansaansa ja kysyi tuomarilta, kuinka hän saattoi sallia kansalaisten tuhoavan Liangin melonipellot. Kuningas sanoi, että oli selvää, että Liangin asukkailla oli suurempi sydän kuin Chu’n asukkailla.

Kuningas pyysi anteeksi Liangin asukkailta ja kiitti heitä heidän ystävällisestä avustaan ja antoi heille suuria lahjoja. Hän toivoi myös, että molemmilla valtioilla olisi ystävällinen suhde. Tällä tavoin molemmat valtiot muodostivat pitkän aikavälin ystävyysliittouman.

Song Jiu’n viisaus ja laajakatseisuus on muistettu vuosisatojen ajan, ja tarina siitä, kuinka hän palautti epäoikeudenmukaisuuden ystävällisyydeksi, on siirtynyt aina nykypäivään saakka.

Ratkaise maakiistat avarakatseisesti

 
Foto: Annie Theby/Unsplash.com

Tongchengin maakunnassa sijaitsevassa Aihuissa on kuuluisa noin 100 m pitkä ja noin 2 m leveä tienpätkä. Sitä kutsutaan nimellä "Six feet lane" ja nimen taakse kätkeytyy tarina, joka kertoo siitä, kuinka olla avarakatseinen eikä taistella pienestä maapalasta.

Tongchengista tullut kuuluisa virkamies Zhang Ying eli Qing-dynastian aikana. Talon vieressä oli pala joutomaata, johon heidän naapurinsa rakensi muurin osoittaakseen omistusoikeutensa. Zhangin perhe yritti puhua naapurille muurista, mutta he eivät päässeet ratkaisuun.

Tuolloin Zhang Yingista oli tullut pääministeri ja hän asui pääkaupungissa. Perhe lähetti kirjeen, jossa häntä pyydettiin puuttumaan maakiistaan. Kun Zhang oli lukenut kirjeen, hän vastasi muutamilla lyhyillä runolauseilla:

Kirje on kulkenut satoja kilometrejä, vain muurin vuoksi;

Mitäpä, jos antaisit hänelle metrin lisää?

Suuri muuri seisoo edelleen vankasti.

Mutta missä on keisari Qin?

Suuri muuri rakennettiin Qin-dynastian ensimmäisen keisarin käskystä noin 2000 vuotta ennen Qing-dynastiaa. Mainitsemalla tämän Zhang yritti selittää perheelle, että elämä on liian lyhyt ja arvokas taisteltavaksi merkityksettömistä aineellisista asioista.

Kun perhe luki hänen runonpätkänsä, he tunsivat häpeää. Välittömästi he seurasivat Zhangin ehdotusta ja antoivat naapurille metrin lisää (three feet). Naapuri puolestaan tuli niin liikuttuneeksi Zhangin nöyryydestä ja avarakatseisesta toiminnasta, että hän antoi metrin omasta maastaan. Tästä syntyi 2 metriä leveä tie (six-feet lane). Tämän tarinan avarakatseisuus ja suvaitsevaisuus on siirretty sukupolvelta toiselle Kiinassa.

Kaksi tiikeriä ei voi olla yhdessä, jos ne taistelevat

 

Lin Xiangru oli Zhaossa diplomaattina sotivien valtioiden aikana. Melko pian hän saavutti virka-aseman pääministerinä. Mutta hänen nopea menestyksensä aiheutti vihamielisyyttä kenraali Lian Po’n taholta, joka joutui ottamaan käskyt Lin Xiangrulta.

Lian Po oli tuohtunut ja sanoi avoimesti: "Olen kenraali ja olen ansainnut asemani valloittamalla monia kaupunkeja. Lin Xiangru on saavuttanut korkeamman aseman vain puhumalla. Teen sen hänelle vaikeaksi, kun näen hänet."

Lin Xiangru pysyi tyynenä kuultuaan Lian Posin uhkailusta ja yritti vältellä häntä ja hänen kannattajiaan nähdessään heidän olevan matkalla. Lin Xiangrun kannattajat luulivat virheellisesti, että Lin pelkää kenraalia ja yrittää vältellä tätä. He sanoivat: "Vaikka olet korkeammassa asemassa, pelkäät Lian Poa yrittäen vältellä häntä. Jopa tavallinen ihminen häpeäisi tehdessään niin. Ole hyvä, ja erota meidät."

Lin kehotti heitä jäämään, ja selitti heille, miksi hän oli reagoinut sillä tavalla Lianin uhkaan. Ensin hän kysyi: "Kenellä luulette olevan suurin valta, kenraali Lian Po’lla vai Qinin kuninkaalla?"

Kannattajat olivat yhtä mieltä siitä, että tietysti se oli kuningas Qin, koska Qinin valtio oli tuolloin vahva. Sitten Lin sanoi: "Uskalsin kiistellä Qinin kuninkaan kanssa ja haukuin hänet. Miksi pelkäisin kenraali Liania?"

Lin selitti edelleen: "Kiitos kenraali Lianin ja minun, Qin valtio ei ole uskaltanut tunkeutua maahamme. Kaksi tiikeriä ei voi olla yhdessä, jos ne tappelevat. Minä suvaitsen hänen käytöstään, koska laitan kansan hyvinvoinnin henkilökohtaisen ylpeyteni edelle."

Kun Lian Po sai kuulla, mitä Lin Xiangru sanoi, hän oli häpeissään ja tuli pyytämään anteeksi: "Olen nöyrä suuren anteliaisuutesi edessä. En uskonut, että olisit niin suvaitsevainen minua kohtaan, hän sanoi Linille."

Näin ratkaistiin heidän välillään ollut katkeruus, ja heistä tuli läheiset ystävät.

Suvaitsevaisuuden meri

 

Suvaitsevaisuus on yksi perinteisen kiinalaisen kulttuurin tärkeimmistä hyveistä. Epäitsekkyys, viisaus ja laajakatseisuus perustuvat itsekuriin ja ilmenevät luonnollisena ystävällisyytenä, myötätuntona ja hyväntahtoisuutena. Se tekee ihmissuhteista paremmin lähestyttävän.

Muinaisina aikoina viisaat miehet ja ihmiset, joilla oli suuri hyve, huolehtivat muista. He ajattelivat ensin toisia, kun he kohtasivat vaikeuksia ja olivat hyviä esikuvia muille.

Lao Zi on korkeasti arvostettu viisas mies antiikin Kiinasta. Hän opetti, että suuren hyveen omaava henkilö voi aina käyttäytyä tavalla, joka on sopusoinnussa "Taon" (Tie) kanssa. Hän sanoi: "Suuret joet ja meri ovat niin leveitä ja syviä, että ne saavuttavat alimman tason voidakseen vastaanottaa veden kaikista vesistöistä ja pienistä puroista."

Tämä merkitsee sitä, että voidakseen täydellisesti omaksua ja tulla osaksi kaikesta sydämessä on oltava suuri myötätunto. Mitä laajakatseisempi joku on, sitä suurempi tulee ympäröivästä maailmasta.

 
Lao Zi, Zona Yeh/Epoch Times

Suuren hyveen omaavat ihmiset ovat epäitsekkäitä ja ylläpitävät korkeaa moraalista tasoa. He ovat ystävällisiä ja suvaitsevia sekä auttavat ja välittävät toisista. He eivät koskaan anna omien etujensa ja voittojensa vaikuttaa itseensä.

Joten seuraavalla kerralla ristiriidan kohdatessasi, voit ajatella suurta valtamerta, jolla on rajoittamaton kapasiteetti, ja joka vastaanottaa kaiken veden suurista vesistöistä ja pienistä puroista. Voimme olla kuin valtameri.

https://www.epochtimes.se/Los-konflikter-som-de-gamla-kineserna

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.