Foorumi Kiinan elinryöstörikoksista - mukana Ruotsin lainsäätäjiä

Neljä ruotsalaista kansanedustajaa keskusteli hankkeesta, joka kieltäisi Kiinaan tapahtuvan "elinturismin".

Yhdysvaltalainen tutkiva journalisti ja Kiina-asioihin erikoistunut asiantuntija Ethan Gutmann ja DAFOH-organisaation edustaja tohtori Harold King kutsuttiin puhumaan foorumissa.

 
Ethan Gutmann (keskellä), oikealla ruotsalainen asianajaja Nicolas ja vasemmalla tohtori Harold King.

 
Neljä ruotsalaista kansanedustajaa, jotka pitivät keskustelutilaisuuden. Vasemmalta oikealle: Lotta Johnsson Fornarve, Niclas Malmberg, Marta Obminska ja Hans Rothenberg.

Kansanedustaja Marta Obminskan mukaan neljä lainsäätäjää on kokoontunut auttaakseen lopettamaan laittoman elinkaupan.

Obminska uskoo, että hyvin harvat ruotsalaiset ovat tietoisia elinryöstöistä ja elinturismista Kiinaan. Hänen mielestään siitä on keskusteltava ja on käynnistettävä vuoropuhelu Kiinan kanssa, jotta Kiinan hallitus tietäisi, että Ruotsi sanoo "ei" tällaiselle rikokselle.

Tohtori Harold King esitteli DAFOH-organisaation tehtävää ja kertoi miten muut maat ovat hyväksyneet lakeja estääkseen elinturismin Kiinaan. Näitä maita ovat Israel, Espanja, Taiwan ja Italia.

Ethan Gutmann kertoi, että hän ja kanadalaiset ihmisoikeusaktivistit David Kilgour ja David Matas ovat yhdessä keränneet todisteita Kiinassa tapahtuvasta valtion hyväksymästä elinryöstötoiminnasta.

Gutmann kannusti ruotsalaisia lainsäätäjiä auttamaan tämän rikoksen lopettamisessa.

Kansanedustaja Niclas Malmberg korosti lakien välttämättömyyttä.

Kansanedustaja Lotta Johnsson Fornarve sanoi, että elinryöstöt ovat häpeäksi. Ja jos Ruotsi tekee aloitteen tällaisen lain hyväksymisestä, niin muut Euroopan maat seuraisivat esimerkkiä.

Kansanedustaja Hans Rothenbergin mukaan tärkein askel sen pysäyttämiseksi on antaa yleisölle tietoa siitä, kun taas toinen vaihe on lain hyväksyminen, joka estää elinturismin. Hän sanoi, että meidän on tehtävä selväksi Kiinan kommunistipuolueelle, että elinryöstöt ovat epäinhimillisiä.

Samaan aikaan, kun foorumi pidettiin parlamenttitalossa, Falun Gongin harjoittajat järjestivät aktiviteetin sen ulkopuolella.

Foorumin jälkeen jotkut osallistujista liittyivät mukaan ja ilmaisivat tukensa harjoittajien ponnisteluille vainon lopettamiseksi.

 
Falun Gongin harjoitusten esittelyä Mynttorgetilla.

 
Kansanedustaja Lotta Johnsson Fornarve piti puheen.

 
Asianajaja Nicolas antoi lisätietoa.

 
Ethan Gutmann puhuu Kiinan elinryöstöistä.

Tapahtumassa harjoittajat tekivät demonstraation elinryöstöstä ja jakoivat materiaaleja sekä keräsivät allekirjoituksia vetoomukseen.

Englanniksi:http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/6/163112.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.