Kiinan elinsiirtolääkäreiden hatarille selityksille raivokkaat vastaväitteet Vatikaanissa

 
Pietarinkirkko Vatikaanissa, Roomassa. (Peter Probst/Shutterstock)

Arvostettu konferenssi kansainvälisestä elinkaupasta ja elinsiirtoturismista oli alun alkaen suunniteltu pidettävän paavillisessa tiedeakatemiassa. Alan asiantuntijoiden oli tarkoitus osallistua.

Kuitenkin tieto siitä, että tapahtumaan oli osallistumassa Kiinan johtava elinsiirtokirurgi ja hänen kollegoitaan, aiheutti kiistan muiden osallistujien taholta. Kiinalaisten joukossa oli toistakymmentä ei-toivottua henkilöä, jotka olivat otsikoissa kansainvälisessä lehdistössä.

Ihmisoikeuksien kannattajat ja muutamat tunnetut katoliset vastustivat Paavillisen tiedeakatemian päätöstä kutsua tohtori Huang Jiefu, Kiinan hallinnon virallinen elinsiirtotiedottaja, ja kirjoittivat konferenssin järjestäjille ja medialle.

7. helmikuuta tohtori Huang ja hänen kollegansa tohtori Wang Haibo puhuivat konferenssissa. Huang kertoi Kiinan elinsiirtouudistuksesta, jonka jotkut osallistujat totesivat olevan vähemmän vakuuttava.

Kiina oli aiemmin luvannut lopettaa elimien käytön teloitetuilta vangeilta tammikuusta 2015 alkaen, ja tämä väite muiden muassa on puutteellinen.

"Olen täysin tietoinen spekuloinnista, jota osallistumiseni tapahtumaan aiheuttaa", Huang kertoi konferenssissa siteeraten The Associated Pressin (AP) julkaisemaa artikkelia: “jatkuva huoli hallinnon elinsiirtotoiminnasta”.

Ennen Vatikaanin kokousta Kiinan elinryöstöjä tutkivat tahot ja ihmisoikeusjuristit olivat kehottaneet kokouksen järjestäjiä estämään Huang Jiefu' a osallistumasta kokoukseen johtuen hänen osallisuudestaan Kiinan hallinnon hyväksymään järjestelmälliseen elinryöstötoimintaan mielipidevangeilta. He pyysivät myös Vatikaania kutsumaan puolueettomia huippututkijoita, jotta keskusteluista tulisi tasapuolisia.

Kolme elinryöstöjä tutkineet - Kanadan entinen apulaisulkoministeri David Kilgour, kanadalainen ihmisoikeusasianajaja David Matas ja amerikkalainen tutkiva journalisti Ethan Gutmann - sanovat, että Kiinan hallitus on ryöstänyt elimiä uiguureilta, tiibetiläisiltä, kristityiltä, Falun Gongin harjoittajilta sekä mielipidevangeilta 2000-luvun alusta asti. Suurin osa elimistä tulee Falun Gongin harjoittajilta, ja tämä ryhmä on ankaran vainon kohteena, tutkijat kertovat.

Piispa Marcelo Sánchez Sorondo, Paavillisen tiedeakatemian kansleri, ohitti sähköpostivastauksessaan Wendy Rogersille, Australian bioetiikan asiantuntijalle, Huang Jiefun estämistä koskevan asian sanomalla, että Vatikaanin huippukokous oli "teoreettinen eikä poliittisesti kiistanalaisten väitteiden toistoa". Järjestäjät myös estivät Kiinan esityksen televisioinnin.

"Ovatko he tehneet mitään laitonta koskien elintensiirtoja Kiinassa? Sitä emme voi sanoa", piispa Sorondo sanoi. "Mutta haluamme tiukentaa elinsiirtomatkailua", hän totesi AP:lle.

Kokouksella - sattumaa tai ei - Vatikaani pyrki rakentamaan parempia suhteita Pekingin kanssa.

Kokouksen aikana Huang Jiefu ja Wang Haibo puolustivat itseään ja Kiinan hallitusta todisteluilla ja selityksillä, kun jotkut lääkärit sanoivat tiukkaan sävyyn, etteivät he ole vakuuttuneita.

Huang esitti vain kaksi diaa; toinen koski elinluovutuksia viime vuosilta, ja toinen hallinnon pyrkimyksiä saada kuriin laiton elinsiirtotoiminta. Wang myös vakuutteli, että oli yksinkertaisesti mahdotonta valvoa kaikkia maan elinsiirtotoiminnan järjestelmiä, kun otetaan huomioon, että on "yhdestä kolmeen miljoonaa elinsiirtolääkäriä, jotka toimivat maassa", AP:n mukaan. He myös ehdottivat, että Maailman terveysjärjestö (WHO) käynnistäisi maailmanlaajuisen työryhmän torjumaan laitonta elinsiirtotoimintaa.

Tohtori Gabriel Danovitch UCLA Medical Centeristä vaati kiinalaisia lääkäreitä ilmoittamaan selvästi, onko edelleen käytössä järjestelmä, jossa vangeilta otetaan elimiä.

Professori Jacob Lavee, Israelin elinsiirtojärjestön puheenjohtaja, sanoi Kiinan hallintoa vastuuttomaksi.

 
Professori Jacob Lavee, Israelin suurimman sairaalan sydänsiirtoyksikön (Sheba Medical Center) johtaja. (Alex Ma/Epoch Times)

Kiinalainen elinsiirtojärjestelmä ei salli minkäänlaista "julkista valvontaa tai riippumatonta tarkastusta", kun taas määräykset sallivat kuolemaantuomittujen elimien käytön, Lavee sanoi. Hän lisäsi, että termi "teloitetut vangit" on liian epämääräinen ja tarkoittaa oikeita rikollisia tai mielipidevankeja.

"Niin kauan kun ei ole rehellisyyttä ja vastuullisuutta tapahtuneesta - ei voi olla takeita todellisesta eettisestä uudistuksesta" Lavee sanoi ja vaati "asianmukaisen kansainvälisen elimen "suorittamaan yllätystarkastuksia paikan päällä ja haastattelemaan luovuttajien perheitä.

Wang Haibo vakuutteli, että hän ja Huang Jiefu "käyttivät viimeiset 12 vuotta taisteluun kritiikkiä vastaan Kiinan sisällä ja tämän sektorin uudistamiseksi.", ja että Kiinaa ei pitäisi erikseen mainita WHO:n tarkastuksissa (AP:n mukaan.)

Lavee kirjoitti sähköpostissaan Epoch Timesille, että keskustelu kiinalaisten lääkäreiden ja hänen välillä oli kuumentunut, ja että yleisö oli "jakautunut kannattajiin” molemmin puolin.

 
Amerikkalainen tutkiva journalisti Ethan Gutmann. (Courtesy Swoop Films)

"Vatikaani halusi marssia Pekingin tahtiin, koska muussa tapauksessa se olisi saattanut päättyä Vatikaanin täydelliseen moraaliseen nöyryytykseen", amerikkalainen tutkiva journalisti ja elinryöstötutkija Ethan Gutmann kirjoitti.

"Sen sijaan Vatikaani on hieman kompastellut tai ehkä hiukan pulassa rohkeiden poliitikkojen ja lääketieteen asiantuntijoiden (End Organ Pillages ja DAFOH) saaman mediahuomion takia”, hän lisäsi viitaten kansalaisjärjestöön Lääkärit Elinryöstöjä vastaan (DAFOH, Washington DC:stä).

Huang ja Wang panivat merkille, että heidän Vatikaanissa pitämänsä puheet eivät myöskään kestäneet lähempää tarkastelua, sanoi DAFOH:n pääjohtaja Torsten Trey.

"Kahdella dialla ei voi kumota lukuja, jotka ovat syntyneet vuosikymmenen kestäneen elinryöstötoiminnan aikana. Uhreina ovat olleet sadat tuhannet Falun Gongin harjoittajat ja muut mielipidevangit", hän sanoi.

 
DAFOH, Doctors Against Forced Organ Harvesting (Lääkärit elinryöstöjä vastaan) -organisaation johtaja Torsten Trey Washingtonissa 23. heinäkuuta 2008. (Yi Ping/The Epoch Times)

Puolustaessaan Kiinan elinsiirtojärjestelmää Wang Haibo sanoi, että virkamiehet eivät voi itse säädellä kaikkia elinsiirtotoimintaan liittyviä seikkoja, jotka "osoittautuvat todellisiksi kansainvälisiksi huolenaiheiksi; He eivät voi taata, että elinryöstöt ovat loppuneet."

Hän painotti "erittäin perusteellista ja riippumatonta kansainvälistä tutkintaa."

Trey piti tohtori Danovitchin ja tohtori Lavee'n haastetta kiinalaisille lääkäreille "ansiokkaana" , sellaisena, jonka "pitäisi herättää vastakaikua kaikkien lääketieteen ammattilaisten keskuudessa."

Englanniksi: http://www.theepochtimes.com/n3/2221062-pope-skips-vatican-organ-transplant-summit-marred-by-controversy/

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.