CECC:n vuosikertomuksessa huoli Falun Gongin harjoittajista

Yhdysvaltain Kiina-suhteiden komitea (CECC, Congressional-Executive Commission on China) perustettiin vuonna 2000 valvomaan ihmisoikeuksia ja kehittämään Kiinan oikeusjärjestelmää, sekä toimittamaan vuosikertomus presidentille ja kongressille.

CECC:n vuosikertomus vuodelta 2016 julkaistiin 6. lokakuuta ja siinä monen muun asian lisäksi todetaan, "Kiinan kommunistinen puolue ja hallitus edelleen rajoittavat uskonnollista toimintaa ja rauhanomaisia mielenilmaisuja kovin seurauksin niitä kohtaan, jotka vetoavat oikeuksiensa puolesta. Tämä koskee myös asianajajia ja yhteiskuntaa, ja toteuttaa Internetin valvontaa ja lehdistösensuuria, joka vaikuttaa sekä kotimaisiin että ulkomaisiin toimittajiin."

"Kiinan hallitus ja puolue ovat jatkaneet oikeusvaltion lainsäädännön kehittämistä, mikä käytännössä tarkoittaa, että lakia käytetään keinona vahvistamaan kontrollia kiinalaisesta yhteiskunnasta, samalla se jättää noudattamatta lakia, kun se on vastaoin puolueen etuja."

Raportointivuonna Kiinan päättäjät jatkoivat ”pimeiden vankiloiden” ja muiden laittomien keinojen käyttämistä, joiden tarkoituksena on hiljentää henkilöt, jotka vetoavat hallitukseen epäkohtien vuoksi. Tähän lukeutuvat myös Falun Gongin harjoittajat, jotka vetoavat oikeuksiensa puolesta."

Kertoessaan raportista, CECC:n puheenjohtaja Chris Smith totesi: "Pidätetyt Falun Gongin harjoittajat ja muut vangit ovat joutuneet elinryöstörikoksien uhreiksi."

Kiinan kommunistinen puolue (KKP) jatkaa Falun Gongin vainoamista.

Raportissa todetaan, "Komissio pani merkille raportit Falun Gongin harjoittajien jatkuvasta häirinnästä ja hyväksikäytöstä liittyen vainokampanjaan, joka käynnistyi vuonna 1999, pitäen sisällään virallisen propagandan ja sensuurin kohdistettuna Falun Gongin harjoittajiin. Siihen liittyi myös häirintää, mielivaltaisia pidätyksiä, väärinkäytöksiä, ja yksittäisten harjoittajien vainoamista. Kampanja on ohjeistettu korkean tason sekä puolueen virkamiesten taholta. Sitä valvoo laiton, puolueen pyörittämä turvallisuuskoneisto "6-10-virasto”, joka ulottuu maakunta- ja paikallistasoille.

"Aiempien vuosien tavoin viranomaiset ovat jatkaneet painostusta, jossa Falun Gongin harjoittajia yritetään saada luopumaan vakaumuksestaan ”muuntamalla heidät uudelleenkoulutuksen kautta.” Tämän seurauksena viranomaisten harjoittajiin kohdistamat fyysiset ja psyykkiset pakkokeinot ovat olleet äärimmäisen ankaria. ”Muuntaminen” on tapahtunut vankiloissa ja hallinnollisissa pidätyskeskuksissa, kuten ”oikeustieteellisissä koulutuskeskuksissa” ja huumeriippuvaisten vieroituskeskuksissa. Ihmisoikeusjärjestöt ja harjoittajat ovat dokumentoineet pakottavia ja väkivaltaisia menetelmiä, jotka ovat kohdistuneet Falun Gongin harjoittajiin heidän ollessa pidätettyinä. Näihin lukeutuvat sähkösokit, valvottaminen, ravinnon puute, pakkosyöttö, pakkolääkintä, pahoinpitely, seksuaalinen hyväksikäyttö, ja määrääminen pakkohoitoon psykiatrisiin laitoksiin."

”Huomautukset osassa II - Uskonnonvapaus" mainitaan, "Perustuen Falun Gongin harjoittajien ylläpitämiin tiedostoihin Clearwisdom-verkkosivuilla, ainakin 19 095 harjoittajaa on joutunut häirinnän kohteeksi, pidätetty, tai vangittu vakaumuksestaan Falun Gongiin. Clearwisdomin raporteista käy ilmi, että 158 Falun Gongin harjoittajaa tuomittiin vankeuteen Kiinassa marraskuun 2015 ja huhtikuun 2016 välisenä aikana. Heistä yli 90 prosenttia oli tiettävästi tuomittu ilman avointa oikeudenkäyntiä. Tuomioistuimen langettamien vankeusrangaistusten pituus vaihteli 3 kuukaudesta 10 vuoteen. Harjoittajille annettiin myös ankaria sakkotuomioita.”

"Pimeitä vankiloita" käytetään Falun Gongin harjoittajien pidätyksiin.

Raportissa todetaan, "Pimeät vankilat" ovat pidätyskeskuksia, jotka toimivat Kiinan laillisten pidätysjärjestelmien ulkopuolella. Sanotaan, että paikallistason hallituksen ja kommunistipuolueen virkamiehet ovat käyttäneet oikeustieteellisiä koulutuskeskuksia - eräänlaisia "pimeitä vankiloita" - ihmisten, kuten Falun Gongin harjoittajien, vangitsemiseen pyrkimyksenä pakottaa heidät luopumaan vakaumuksestaan ja estääkseen heitä tekemästä valituksia keskushallinnolle."

"Yhdessä esimerkissä lokakuulta 2015 Jiansanjiangin virkamiehet pidättivät maanviljelijän ”oikeustieteelliseen koulutuskeskukseen”, jonka piti olla suljettu huhtikuusta 2014 lähtien. Lisäksi Shi Mengwen joutui kärsimään kolmen vuoden vankilatuomion Jiansanjiangissa. Tämä oli sen vuoksi, että hän ja kolme muuta Falun Gongin harjoittajaa olivat olleet yhteydessä asianajajaansa vapauttaakseen kanssaharjoittajan, joka oli mielivaltaisesti pidätetty Jiansanjiangin ”oikeustieteelliseen koulutuskeskukseen."

Selonteossa todettiin laajalle levinnyt "pimeitten vankiloiden" käyttö ja tällä viitattiin raporttiin otsikolla "Kiina: ”Samaa vanhaa uudessa paketissa, eli mikään ei muutu”: Uudelleenkoulutus pakkotyöleireillä työn kautta lopetetaan Kiinassa", Amnesty Internationalin raportti päivätty 13. joulukuuta 2015.

Kiinan hallinnon hyväksymä elinryöstötoiminta eläviltä Falun Gongin harjoittajilta.

Raportissa todetaan, "Kansainväliset tarkkailijat, kuten Yhdysvaltain edustajainhuone ja Euroopan parlamentti, ilmaisivat huolensa raporteista, joissa kerrotaan, että lukuisissa elinsiirroissa Kiinassa on käytetty pidätettyjen vankien - myös Falun Gongin harjoittajien – elimiä."

Raportissa todetaan, "Kesäkuussa 2016 Yhdysvaltain edustajainhuone hyväksyi päätöslauselman, jossa ilmaistaan huoli Kiinassa tapahtuvista elinryöstöistä."

Raportin "Huomautukset osassa II - Uskonnonvapaus", todetaan, "Yhdysvaltain edustajainhuone ilmaisi huolensa luotettavien raporttien pohjalta, joissa Kiinassa tapahtuu systemaattista valtiojohtoista elinryöstötoimintaa mielipidevangeilta ilman asianomaisten suostumusta. Mukana on myös suuri määrä Falun Gongin harjoittajia ja muitten uskonnollisten ja etnisten ryhmien jäseniä. H. Res. 343 13. kesäkuuta 16."

Raportissa viitataan myös T. Treyn artikkeliin "Elinsiirtolääketiede Kiinassa: Avoimuutta ja kansainvälistä huomiota vaaditaan," American Journal of Transplantation (hyväksytty julkaistavaksi 13. elokuuta 16).

Raportissa todetaan, että ”13. elokuuta 2016 julkaistun artikkelin laatijat toivat esiin kasvavan huolen päätöslauselmaluonnoksesta 343, ja muistutti edelleen, että on olemassa selvää näyttöä, etteivät "eettiset käytännöt olisi korvanneet epäeettisiä käytäntöjä."

Raportissa todetaan, "Ennen elokuussa 2016 järjestettyä maailmanlaajuista elinsiirtokonferenssia (global conference on transplantation), sen järjestäjä, Elinsiirtojärjestö, hylkäsi 10 hakemusta 28:sta kliinisestä asiakirjasta, jotka Kiina lähetti esitettäväksi konferenssissa. Syy tähän oli se, että asiakirjoissa mainitut elinsiirtoon käytetyt elimet ja niiden alkuperä huolestuttivat."

Raportissa ilmaistaan huoli kansainvälisen matkustuksen rajoituksista, jonka kohteena ovat Falun Gongin harjoittajat.

Raportissa todetaan, "6. elokuuta 2016 Kiinan tullivirkailijat Guangdongissa estivät Falun Gongin harjoittaja Wang Zhiweniä matkustamasta Yhdysvaltoihin mitätöimällä hänen passinsa.

"Viranomaiset vangitsivat Wangin vuonna 1999 Falun Gongin mielenilmauksen yhteydessä Pekingissä. Hän istui 15 vuotta 16 vuoden vankeustuomiostaan. Hänet vapautettiin etuajassa lokakuussa 2014, ja sen jälkeen häntä tarkkailtiin jatkuvasti viranomaisten toimesta."

KKP ahdistelee puolustusasianajajia.

Raportissa todetaan, "Virkamiehet jatkoivat Gao Zhishengin häirintää. Hän oli ensimmäisten asianajajien joukossa, jotka edustivat Falun Gongin harjoittajia. Häntä ahdisteltiin, hänen liikkumistaan rajoitettiin, ja lääkehoito, joka oli hänelle välttämätön, kiellettiin. Vuonna 2006 viranomaiset tuomitsivat Gaon kolmeksi vuodeksi vankeuteen, jota jatkettiin viiteen vuoteen "kiihottamisesta valtiovaltaa vastaan."

"Viranomaiset vainosivat ja kiduttivat häntä toistuvasti ehdollisen vankeusrangaistuksen aikana. Pekingin tuomioistuin kumosi ehdollisen rangaistuksen joulukuussa 2011 ja määräsi Gaon suorittamaan kolmen vuoden rangaistuksen alkuperäisen tuomion mukaan vankeudessa. Pidätyksen ja vankeuden aikana Gao pidettiin eristyssellissä, hänelle annettiin niukasti ruokaa, ja häntä pahoinpideltiin; myös sähköpampulla"

Raportti toteaa, "Tänä kertomusvuonna tuomioistuimet ja yleisen turvallisuuden virkamiehet ovat myös tehneet useita rikkomuksia laillisissa menettelyissä Falun Gongin harjoittajiin liittyvissä tapauksissa. Puolustusasianajajat olivat usein kykenemättömiä tarjoamaan riittävää puolustusta Falun Gongin harjoittajille. Joissakin tapauksissa viranomaiset eväsivät asiakastapaamiset, riittävät tiedot oikeudenkäynnistä, eivätkä antaneet riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia puolustaa asiakastaan oikeudenkäynnin aikana. Viranomaiset myös painostivat perheitä hylkäämään palkkaamansa asianajajat."

Raportissa todetaan, "Asianajajat, jotka jatkavat Falun Gongin harjoittajien puolustamista ottavat henkilökohtaisen riskin: Sisäisen turvallisuuden ministeriö väitetysti ahdisteli ja uhkasi oikeustieteen professori Zhang Zanningia hänen edustaessa Falun Gongin harjoittaja Wu Hongwei'ta marraskuussa 2015."

"Oikeusministeriö teki tutkinnan Zhangista, koska raportin mukaan hän on edustanut useita Falun Gongin harjoittajia oikeudessa."

Koko raportti luettavissa CECC:n verkkosivuilla: http://www.cecc.gov/


Lähde: http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/9/159467.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.