Parlamentin lehti raportoi Kiinan elinryöstöistä

The Parliament Magazine’ssa 25. heinäkuuta 2016 julkaistussa Martin Banksin artikkelissa "Vaatikaa EU:ta toimimaan Kiinassa tapahtuvien elinryöstöjen vuoksi" todetaan muun muassa: "Asiantuntijat arvioivat, että vuosittain tehdään jopa 100.000 sisäelinsiirrännäistä, ja suurin osa sydän-, maksa-, ja muista elimistä saadaan teloittamalla mielipidevankeja".

Lehti julkaistaan joka toinen viikko kaikille Euroopan parlamentin jäsenille sekä johtaville virkamiehille Euroopan komissiossa ja muissa EU:n toimielimissä.

Artikkeli alkoi uusimmilla tutkimustuloksilla koskien Kiinan valtion hyväksymiä elinryöstöjä elossa olevilta mielipidevangeilta, erityisesti Falun Gongin harjoittajilta: "Viimeisimmässä raportissa tutkijat väittävät, että Kiina jatkaa laitonta elinryöstötoimintaa, jossa elimiä otetaan vangeilta, vaikka toiminnan sanotaan käytännössä loppuneen kaksi vuotta sitten."

"Kaiken kaikkiaan noin 1,5 miljoonaa elinsiirtoa on suoritettu 712 maksa- ja munuaissiirtokeskuksessa Kiinassa vuodesta 2000 lähtien ja näistä yli 300.000 tehtiin sääntelemättömissä keskuksissa."

Banks jatkoi: "Äskettäin Euroopan parlamentissa kuullussa elinryöstöjä koskevassa tilaisuudessa Kanadan ihmisoikeusasianajaja David Matas ja Yhdysvaltain tutkiva journalisti Ethan Gutmann sekä Kanadan entinen apulaisulkoministeri David Kilgour esittivät uudet tutkimustulokset Kiinassa tapahtuvista elinryöstöistä."

"700-sivuinen raportti "Bloody Harvest/The Slaughter – on tarkan tutkimuksen tulos Kiinan virallisista lähteistä ja satojen sairaaloiden elinsiirto-ohjelmista, verkkosivustoilta, sairaaloiden uutiskirjeistä, lääketieteen julkaisuista, lääkäreiden sivuilta, ja muualta."

"Tehtyjen elinsiirtojen määrä vuodesta 2000 arvioidaan olevan 60.000-100.000 vuodessa, ja luvut ovat huomattavasti suuremmat, kuin mitä Kiinan viranomaiset ovat ilmoittaneet."

Kirjoittaja mainitsi Brysselin lehdistöklubilla hiljattain pidetystä lehdistötilaisuudesta. Gutmannin mukaan Kiinassa on tehty jopa 1,5 miljoonaa elinsiirtoa viimeisten 16 vuoden aikana."

"Gutmann lisäsi, että tutkimuksessa todettiin, että suuri määrä mielipidevankeja, lähinnä Falun Gongin harjoittajia sekä uiguureja, tiibetiläisiä ja kristittyjä on vakavasti vainottu ja käytetty elävänä elinpankkina."

Raportissa todettiin, että monet kirurgit olivat yksinkertaisesti ”kadottaneet” tehtyjen elinsiirtojen määrän, koska niitä oli vaadittu suorittamaan päivittäin, joidenkin kirurgien kohdalla peräti kuusi maksansiirtoa päivässä. Elimet saadaan tavallisesti hyvin lyhyellä toimitusajalla, jopa muutamassa tunnissa.

Kirjoittaja kuvaili päätöslauselmaa, joka hyväksyttiin äskettäin Yhdysvaltain kongressissa. Siinä ilmaistaan huoli luotettavien raporttien esille tuomisesta ja Kiinan hallinnon hyväksymistä elinryöstöistä, jotka kohdistuvat mielipidevankeihin Kiinassa. Joukossa on myös suuri määrä Falun Gongin harjoittajia ja muita uskonnollisia ja etnisiä vähemmistöryhmiä.

Samaan aikaan EU:ssa kaksitoista parlamentin jäsentä käynnisti kirjallisen julkilausuman huhtikuussa 2016 kehottamalla Euroopan parlamenttia käynnistämään riippumattoman tutkimuksen uskottavien raporttien pohjalta, joissa mielipidevangeilta tapahtuvaa järjestelmällistä ja valtiojohtoista elinryöstötoimintaa toteutetaan Kiinassa. Tähän mennessä yli 200 MEPPIÄ on allekirjoittanut kirjallisen kannanoton, muun muassa Michel, joka on nykyisen Belgian pääministerin isä."

Michel, joka on ALDE-ryhmän jäsen ja entinen EU-komissaari sanoo, että asian vakavuuden vuoksi on selkeä tarve järjestää kansainvälinen tutkimus viipymättä.

Artikkeli päättyi Michelin toteamukseen: "Ensimmäinen tehtävä on todella ymmärtää Kiinassa tapahtunut asian laajuus, voimme nyt alkaa tarttua tutkijoiden julkaisemaan valtavaan määrään uusia todisteita."

"Mielipidevankien tappaminen suuressa mittakaavassa sen vuoksi, että heidän elimiään voidaan myydä suurella voitolla, on rikos ihmisyyttä vastaan."

"Euroopan on kiinnitettävä tähän asiaan huomiota suhteessaan Kiinaan ja tulee huolehtia siitä, että tällainen rikollinen toiminta pysäytetään ja syylliset saatetaan oikeuden eteen. Vasta sen jälkeen voimme olla normaalissa suhteessa maahan."

Lähde: http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/31/158051.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.