Cheng Hao, uuskungfutselaisuuden perustaja

 
Cheng Hao. Kuvittaja: Blue Hsiao

Cheng Hao (1032 -1085jKr.) oli uuskungfutselainen filosofi Song-dynastian ajalta. Hänen saavutuksensa eivät rajoitu teorioihin, vaan konkreettisiin asioihin, kuten moraaliin, hallintoon, oppimiseen ja käyttäytymiseen. Hänen periaatteisiinsa kuuluivat perusvoimien ja universaalin lain noudattaminen, kaikista elävistä olennoista välittäminen ja moraalisten normien noudattaminen. Hän muistutti myös, että koulutuksen tarkoitus oli kultivoida ihmistä ja edistää pyhiä hyveitä.

Cheng Hao läpäisi keisarillisen virkamiestutkinnon 24-vuotiaana, ja hänellä oli muutamia virkoja useilla alueilla. Hän arvosti tavallisia ihmisiä aivan kuin he olisivat olleet hänen omaa perhettään. Hänen mottonsa, "Ihmisten kärsimykset ovat minun kärsimyksiä" oli elävä osoitus hänen syvästä huolenpidosta ihmisiä kohtaan. Hän oli laajalti arvostettu ja rakastettu ihmisten keskuudessa.

Toimittaessaan maistraatin virkaa, Cheng Hao kerran pidätytti rikollisia, jotka kiristivät rahaa veneilijöiltä joella. Jengi uhkasi sytyttää veneen palamaan, jos joku kieltäytyi antamasta rahaa. Cheng Hao tutki asiaa huolellisesti ja totesi, ettei jengiläisillä ollut muuta keinoa ansaita elantoaan, joten he olivat alkaneet rikollisiksi. Siksi Cheng Hao armahti heitä ja antoi heille työtä veneitten hinaajina.

Toisessa tapauksessa, Chen armahti miehen oikeudessa, kun tämä katui ja vannoi, ettei koskaan enää varastaisi uudelleen. Myöhemmin tämä mies kuitenkin rikkoi lakia uudelleen ja hänet vangittiin. Häveten väärää tekoaan, hän riisti itseltään hengen ennen oikeudenkäyntiä.

Cheng Hao perusti koulun jokaiseen kylään jossa hän hallinnoi, edistääkseen koulutusta, ja kävi myös itse opettamassa lapsia vapaa-aikanaan. Chenin hallinnon aikana rikokset hänen alueellaan loppuivat. Ihmiset olivat kohteliaita ja kunnioittivat toisiaan.

Eräänä vuonna, kun vesi rikkoi joenpenkereen ja riisipellot olivat vaarassa peittyä tulvaveden alle, Cheng Hao kutsui ihmiset välittömästi valvomaan patoa. Tuona aikana ihmisten koollekutsuminen ilman korkea-arvoisen virkamiehen hyväksyntää voitiin tulkita potentiaalisena kapinana ja saattoi johtaa rangaistukseen. Kun hänen avustajansa ilmoittivat hänelle riskistä, Cheng vastasi, ettei heillä ollut aikaa tehdä raportteja ja odottaa päätöstä, joten hän laittoi ihmisten edun oman etunsa edelle. Seuraavana vuonna paikalliset saivat pelloiltaan suuren sadon. Myöhemmin, kun Cheng Hao jätti kylän, paikalliset asukkaat saattoivat hänet kylän rajalle suurella kunnioituksella.

Cheng erotettiin tehtävästään kiistellyn "Uuden lain" aikana, johtuen hänen erilaisista mielipiteistä. Cheng palasi kotikaupunkiinsa ja keskittyi filosofian tutkimukseen ja koulutukseen. Hänen filosofiansa keskittyi käsitteeseen "Li" - universaaliin lakiin, totuuteen, josta kaikki on syntynyt, mikä kantaa joitakin yhtäläisyyksiä buddhalaisuuteen ja taolaisuuteen. On valitettavaa, että hyvin vähän näistä kirjoituksista on säilynyt näihin päiviin asti.

Kerran eräs opiskelija tuli hänen kouluunsa kolmen kuukauden ajaksi. Kun hän palasi kotiinsa ja häneltä kysyttiin, millainen Cheng oli, hän kuvaili tätä: "Tunsin istuvani kolme kuukautta kevättuulessa." Sitten hän selitti, että tapa, jolla Cheng Hao kohteli ihmisiä oli ystävällinen ja että hän ohjasi oppilaitaan kärsivällisesti ja ymmärtäväisesti.

Cheng Hao kannatti puhdasta ajattelua ja itsetutkiskelua, jotta voisi saavuttaa ymmärryksen Li'stä, puhtaasta totuudesta. Hän pysyi aina rauhallisena, eikä arvostanut materiaalista omaisuutta. Elämässään hän harjoitti henkistä kultivointia ja eli esimerkillistä elämää pitäen yllä oikeamielisyyttä ja itsehillintää rakastaen kaikkia eläviä olentoja. Häntä pidettiin uuskungfutselaisuuden perustajana veljensä Cheng Yi'n kanssa Song-dynastian aikana.

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.