Latvia: Riiassa harjoittajat järjestivät kokemustenjakokonferenssin ja tapahtumia kaupungilla

Itä-Euroopan Falun Gongin harjoittajat kokoontuivat 25. - 26.4.2014 Riiassa, Latviassa, jakamaan kokemuksiaan ja pitämään muistotilaisuuden 25.4.1999 Pekingissä pidetyn rauhanomaisen mielenilmaisun muistoksi. He järjestivät myös paraatin ja esittelivät Falun Gongia sekä kertoivat ihmisille 15 vuotta jatkuneesta Falun Gongin vainosta Kiinassa.

Riian keskustan läpi kulkenut paraati sai tukea yleisöltä ja monet allekirjoittivat vetoomuksen, jossa vaaditaan vainon lopettamista.

Huhtikuun 26. päivänä pidetyssä kokemustenjakokonferenssissa harjoittajia Latviasta, Venäjältä ja Virosta jakoivat kokemuksiaan kultivoinnista ja totuuden selventämisestä. He ilmaisivat kunnioituksensa ja kiitollisuutensa Falun Gongin perustaja Mestari Li Hongzhi'tä kohtaan. Harjoittajat jakoivat myös ymmärryksiään siitä, kuinka edetä kultivoinnissa Falun Gongin periaatteiden mukaan ja kuinka levittää tietoa vainosta laajemmin.

 
Harjoittajien auhanomainen mielenilmaisu Kiinan suurlähetystön edessä Riiassa

 
TV-toimittaja haastattelee harjoittajaa


 
Harjoittajien paraati kulki Latvian hallintorakennuksen ohi

 
Harjoitusliikkeiden esittelyä


Taustaa

Kun vaino alkoi Kiinassa vuonna 1999 Kiinan diplomaatit yrittivät johtaa Latvian kansaa harhaan käyttämällä samaa propagandaa ja kertomalla samoja valheita, joita he käyttivät Kiinassa. Siitä lähtien latvialaiset harjoittajat ovat selventäneet tosiasioita, kumonneet valheita ja kertoneet ihmisille Falun Gong -menetelmän hyvyydestä.


Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.