Suomen EU-tiedotustoimiston tiloissa pidetyssä seminaarissa käsiteltiin sisäelinryöstöjä Kiinan mielipidevangeilta

Kansalaisjärjestö Supporting Human Rights in China (SHRIC) ry järjesti 7. helmikuuta 2014 Helsingissä seminaarin, joka käsitteli sisäelinryöstöjä kiinalaisilta mielipidevangeilta ja Euroopan parlamentin uutta päätöslauselmaa P7_TA(2013)0603. Päätöslauselmassa parlamentti ilmoittaa olevansa syvästi huolestunut luotettavista tiedoista, joiden mukaan Kiinassa tehdään valtion hyväksymiä elinten poistoja mielipidevangeilta. Parlamentti myös pyytää unionia ja jäsenvaltioita ottamaan kysymyksen puheeksi ja tiedottamaan siitä julkisesti kansalaisilleen, ja se esittää Kiinalle vaatimuksen kaikkien mielipidevankien välittömästä vapauttamisesta.

 

Elinryöstöseminaari järjestettiin Euroopan parlamentin tiedotustoimiston tiloissa. Puheenjohtajana toimi tiedotustoimiston johtaja Pekka Nurminen, ja puhujina olivat ihmisoikeusjuristi David Matas, SHRIC ry:n puheenjohtaja Olli Törmä, Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) -järjestön edustaja Harold King, suomalaiset europarlamentaarikot Liisa Jaakonsaari ja Petri Sarvamaa sekä kiinalainen Falun Gongin harjoittaja Yumei Liu, joka on itse kokenut vainoa ja julmaa kidutusta Kiinassa.

Seminaarin puheenvuoroja pidettiin sekä englannin että suomen kielellä. Puheenvuorojen jälkeen oli noin puolen tunnin mittainen paneelikeskustelu.

Olli Törmä käsitteli alustuksessaan "Laittoman elinkaupan edellytykset Kiinassa" 1990-luvun tapahtumia kiinalaisessa yhteiskunnassa: kuinka on mahdollista, että maahan on päässyt syntymään sadoistatuhansista "tavallisista kansalaisista" koostuva Falun Gong -mielipidevankien joukko. Törmä myös sivusi Kiinan tiedeyhteisössä 1980-90-luvuilla käytyä väittelyä qigong-tutkimuksesta. Näiden asiayhteyksien kautta hän esitti näkemyksensä siitä, miksi Falun Gong oli 1990-luvun puoleenväliin asti yleisesti hyväksyttyä Kiinassa. Törmä käytti esityksessään lainauksia akateemisesta tutkimuksesta ja esitti, kuinka erilaiset valtapoliittiset muutokset ja ristiriidat kommunistipuolueen sisällä mahdollistivat yhä ankarammat hyökkäykset Falun Gongin harjoittajia vastaan vuosikymmenen lopulla.

Ihmisoikeusjuristi David Matas kertasi todistusaineistoa, jota riippumattomat tutkijat ovat keränneet elinryöstöistä, sekä kertoi Euroopan parlamentin päätöslauselmaprosessista. Matasin mukaan kansainvälinen paine Kiinaa kohtaan kasvaa jatkuvasti: todisteet ovat niin vakuuttavia, ettei kukaan tutkimuksiin perehtynyt ole pystynyt sivuuttamaan niitä olankohautuksella. Kiina on järjestelmällisesti kieltäytynyt keskustelemasta asiasta ja torjunut kansainväliset tutkimukset pakkotyöleireillä. Matas kertoi, että Kiinan EU-edustuston vastaus päätöslauselmaan oli 130 sanan mittainen kommentti, joka ei edes yrittänyt kumota todisteita.

Doctors Against Forced Organ Harvesting -edustajana tilaisuudessa puhunut ranskalainen hammaslääkäri Harold King kertoi lääketieteellisen yhteisön reaktioista elinryöstötodisteisiin. Vuonna 2010 King teki yhteistyötä ranskalaisen kansanedustaja Valérie Boyerin kanssa, kun Ranskan parlamentti valmisteli lakiesitystä elinsiirtoturismin kieltämiseksi. PowerPoint-esityksessään King tarkasteli läpinäkyvien elinsiirtokäytäntöjen edellytyksiä ja niitä mahdollisuuksia, joita lääketieteen asiantuntijoilla on Kiinan painostamiseen.

MEP Liisa Jaakonsaari kiitti järjestäjiä ja sanoi itse tavanneensa monia Falun Gongin harjoittajia, jotka ovat joutuneet vainon kohteeksi tai joiden perheenjäseniä on vainottu. Jaakonsaari kertoi, kuinka hän oli yrittänyt ottaa puheeksi Falun Gongin harjoittajien vainon aina tavatessaan Kiinan delegaation jäseniä eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan edustajana. Kiinalaiset virkamiehet olivat sanoneet, että Falun Gongin harjoittajia "uudelleenkoulutetaan", jotta Falun Gong saataisiin poistettua Kiinasta. Tämän jälkeen kiinalaiset eivät halunneet jatkaa keskustelua aiheesta.

Jaakonsaari jatkoi kertomalla, että kiinalaisilla ei ole tapana lahjoittaa elimiään vapaaehtoisesti, joten elinsiirtoihin tarvittavien elinten on pakko tulla muualta kuin vapaaehtoisilta lahjoittajilta. Hänen mukaansa päätöslauselma tarkoittaa sitä, että EU vaatii Kiinaa ehdottomasti lopettamaan elinryöstöt. Tänä vuonna Kiina on YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsen. Jaakonsaaren mukaan Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun on vietävä asiaa eteenpäin ja sanoi lopuksi painokkaasti, että elinryöstöjen on loputtava.

 
MEP Petri Sarvamaa

MEP Petri Sarvamaa totesi puhevuoronsa alussa, että elinryöstötodisteet ovat täysin musertavia ja saavat hänet sanattomaksi. Hänen mukaansa poliitikkojen olisi osallistuttava keskusteluun ja yhdessä pohdittava, mitä asialle voitaisiin tehdä. Jos poliitikot sulkevat silmänsä, Sarvamaan mielestä he vain pettävät itseään. Kysymyksen välttely voi hänen mukaansa johtua siitä, että asiaa on vaikea käsitellä emotionaaliselta kannalta, ja toisaalta kauppasuhteille annetaan suuri painoarvo. Kyse on kuitenkin ihmisyyden perusteista, hän totesi.

Sarvamaa oli asunut vuosien ajan New Yorkissa Kiinan suurlähetystöä vastapäätä, ja hän oli usein keskustellut lähetystön edessä mieltään ilmaisevien Falun Gongin harjoittajien kanssa: "Olen heidän puolellaan, he vain sattuivat joutumaan Kiinan sortokoneiston eteen." Sarvamaa piti tärkeänä tiedon jakamista poliitikoille ja vaikutusvaltaisille tahoille, jotta nämä ryhtyisivät yhteistyöhön asian puolesta. Hän päätti puheenvuoronsa sanomalla, että kyse on viime kädessä demokratian ja epädemokratian välisestä kamppailusta ja että Kiinan ihmisoikeusrikokset on otettava rohkeasti esille.

 
Falun Gongin harjoittaja Yumei Liu

Falun Gongin harjoittaja Yumei Liu kertoi kokemuksistaan kiinalaisessa vankilassa. Ennen Falun Gongin vainon alkua hän toimi johtotehtävissä kiinalaisessa öljynjalostamossa. Falun Gongin harjoittamisen vuoksi pidätettyä Liuta oli kidutettu kymmenillä eri menetelmillä, muun muassa sitomalla hänet erilaisiin kidutuslaitteisiin, antamalla hänelle sähköshokkeja, pakkosyöttämällä sekä estämällä häntä liikkumasta useaan viikkoon. Yumein sisko menehtyi vainossa vuonna 2002 poliisien pahoinpitelyyn.

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.