Italia: Falun Gongin harjoittajat selvensivät Kiinan kommunistipuolueen rikoksia ihmisyyttä vastaan

Milanossa 20.-21.7.2013 pidetyssä tapahtumassa ihmiset saivat tietoa Kiinan kommunistisen puolueen (KKP) 14 vuotta jatkuneesta vainosta, joka kohdistuu Falun Gongin harjoittajiin. Monet ihmiset allekirjoittivat vetoomuksen vainon lopettamisen puolesta.

Samaan aikaan YK:n pakolaisasioista vastaavan viraston henkilökunnalla oli ihmisoikeustapahtuma Milanossa. Useita viraston työntekijöitä kävi katsomassa harjoittajien esittelemiä Falun Gongin liikesarjoja. Saatuaan tietää Falun Gongin vainosta, sekä elinryöstöistä eläviltä Falun Gongin harjoittajilta, he kirjoittivat välittömästi nimensä vetoomukseen, ja pois lähtiessä pyysivät vielä esitteitä kotiin vietäväksi.

Mikä Falun Gong on?

Kaksi sirilankalaista turistia halusi tietää mikä Falun Gong on. Harjoittaja kertoi heille: ”Se on Buddha-järjestelmään kuuluva mielen harjoitusmenetelmä, jota ohjaavat universaalit periaatteet Totuudenmukaisuus, Laupeus ja Kärsivällisyys. Falun Gongia harjoittamalla henkilö parantaa luonteenlaatuaan ja hänen terveytensä kohenee."

Turistit saivat myös tietää, että Kiinan kommunistinen puolue tarkoituksella tuohoaa perinteistä Kiinalaista kulttuuria, periaatteita ja moraalia. Koska Falun Gong pitää arvossa niitä arvoja, joita kommunistipuolue on voimakkaasti yrittänyt tuhota, puolue näki tämän uhkana sen vallalle ja aloitti tukahduttamiskampanjan, mukaan lukien elinryöstöt eläviltä Falun Gongin harjoittajilta.

Kiinan kommunistinen puolue ei ole Kiina

Kiinalainen turisti kertoi harjoittajalle, että hän rakastaa kotimaataan, mutta häpeää sitä, kuinka kommunistipuolue kohtelee hänen maamiehiään Kiinassa. Tilanne on saanut hänet hyvin hämmentyneeksi.

Harjoittaja kertoi turistille, että ristiriitaiset ajatukset johtuvat siitä, että kommunistipuolue on aivopessyt kiinalaiset luulemaan Kiinan olevan KKP ja KKP:n olevan Kiina. "Jos joku todella rakastaa Kiinaa, hänen ei pitäisi olla puolueen tai sen alajärjestöjen jäsen. KKP on tarkoituksellisesti korvannut oikeat periaatteet väärillä, suurin osa manner-kiinalaisista eivät erota oikeaa väärästä”, sanoi harjoittaja. Vaikkakin hän uskoo KKP:n pian kaatuvan, hän on silti huolissaan niistä kiinalaisista, jotka yhä kieltäytyvät luopumasta puolueen ja sen alajärjestöjen jäsenyydestä.

Kiinalaiset tekevät oikean valinnan

Heinäkuun 21. päivänä harjoittajat olivat myös järjestäneet tapahtuman Milanon kiinalaisessa kaupunginosassa. Väsymättömästi he selvensivät totuutta kiinalaisille ohikulkijoille ja kertoivat heille periaatteista Totuudenmukaisuus, Laupeus ja Kärsivällisyys. He kannustivat kiinalaisia luopumaan puolueen tai sen alajärjestöjen jäsenyydestä, jotta heillä olisi valoisampi tulevaisuus.

Viiden kiinalaisen opiskelijan mukaan Falun Gong ei ole sallittu Kiinassa siksi, että KKP ei siedä hyviä ihmisiä. He pyysivät neuvomaan kuinka erota KKP:n jäsenyydestä.

Kahden päivän aikana useat kiinalaiset ymmärsivät totuuden ja luopuivat KKP:n jäsenyydestä.

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.