Muiden huomioon ottaminen

Jotkut harjoittajat ajattelevat että jos on eri mieltä muiden kanssa, se tarkoittaa ettei kykene ottamaan huomioon muita. Minusta on normaalia, että kultivointimme aikana ilmenee erimielisyyksiä; se olisi itse asiassa epätavallista, jos ei olisi erimielisyyttä. Sen jälkeen kun olen ilmaissut mielipiteeni, huomaan että kyky tehdä asiat hyvin harjoittajatoverien kanssa Fa-oikaisun ajalla on myös heijastus harjoittajan tasosta ja kyvystä suvaita muita. Ajattelen joskus, että jos muut ihmiset eivät ole samaa mieltä kanssasi, se tarkoittaa että he eivät ole tyytyväisiä minuun. Jos pakotan toiset hyväksymään oman mielipiteeni, se on kiintymys.

Kokemuksien jakaminen ei sinänsä tarkoita, että pakotat toiset hyväksymään mielipiteesi, vaan se on kertomista joka antaa toisten tietää miten katsot tiettyä asiaa. Kuka tahansa harjoittaja, jolla on mielipide jostain asiasta, heijastaa kultivointitasoaan. Se ei ole objektiivinen keskustelu ja päätelmä käsillä olevasta asiasta. Eri kultivointitasoista riippuen on luonnollista, että samasta asiasta on eri mielipiteitä. Usko siihen, että Fa [laki tai periaatteet] voi sisältää kaiken, on myös koe, mistä näkee päättäväisyytemme Dafaan.

Toivon, että voimme kaikki ottaa vaarin rajoitetusta ajasta, kultivoida ahkerasti ja opiskella Fa:ta hyvin. Opettaja kehottaa meitä arvostamaan jokaista minuuttia ja sekuntia. Fa-oikaisussa tavallisten ihmisten parissa totuuden kertominen on tarpeeksi voimakasta. Harjoittajille Fa:n opiskelu on perustavaa. Toivon, että voimme vaalia aikaamme, opiskella Fa:ta hyvin ja toimia kiintymyksistä vapaina opettajan opetuslapsina.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a18563-article.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.